מסמך שלטוני: ENA 3907.14

מסמך שלטוני ENA 3907.14

תיאור

Recto: register of receipts of some kind? Mentions wheat and fava beans. There are several distinct entries, each with a different person's name, and each dated 5[..] AH. Verso: Letter in Arabic script, potentially related to recto. Needs further examination.

ENA 3907.14 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3907.14 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3907.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)