מכתב: ENA 3906.2

מכתב ENA 3906.2

תיאור

Letter in Arabic script. Dating: Ottoman-era. Seal imprint and maybe a filing note on verso.

ENA 3906.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3906.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3906.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain