מסמך שלטוני: ENA NS 50.18

מסמך שלטוני ENA NS 50.18

תגים

תיאור

Decree. The ends of two lines are preserved. Mentions the cities of [...]nūf and Ṣahrasht (=Ṣahrajt). Reused for a separate document in Arabic script (also on recto) and a literary text in Hebrew (verso).

ENA NS 50.18 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 50.18 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 50.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain