מסמך משפטי: ENA 3907.13

מסמך משפטי ENA 3907.13

תגים

תיאור

Legal deed: iqrār (deed of acknowledgment) in Arabic script for Sulaymān b. ?, right half only, sewing holes in the right margin. Dated: 545 AH = 1150/51 CE.

ENA 3907.13 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3907.13 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3907.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)