מכתב: ENA 3906.7

מכתב ENA 3906.7

תיאור

Business letter from a certain Manṣūr. In Arabic script. Giving detailed instructions about modest sums of money. On verso and in the upper margin, accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

ENA 3906.7 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3906.7 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3906.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain