רשימה או טבלה: ENA 3905.4

רשימה או טבלה ENA 3905.4

תיאור

Commercial accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Mentions pepper.

ENA 3905.4 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3905.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3905.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)