מסמך משפטי: ENA 3905.2

מסמך משפטי ENA 3905.2

תגים

תיאור

Legal document(s) in Arabic script. Dating: Probably late Mamluk or Ottoman. Narration of commercial trade accounts. The word 'qabaḍ' appears in prolific numbers associated usually with commodities and sometimes with their price. Measures of some commodities in terms of their monetary value and sizes are also mentioned. Needs examination.

ENA 3905.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3905.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3905.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)