מסמך משפטי: ENA 3904.2

מסמך משפטי ENA 3904.2

תגים

תיאור

Marriage contract between a Rabbanite man Khalfā b. Saʿūd, son of Farajallah b. Nafīs and a divorced Rabbanite woman Fāṭima. The marriage was commemorated upon the agreed sum of 7 dīnārs of Sulṭānī al-jadīd and 400 half Sūlaimānī dirhams– which helps to date the fragment as no earlier than 1520 CE, when the reign of the Ottoman Sultan Sūlaimān began.

ENA 3904.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3904.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3904.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)