Letter: T-S 10J13.9

Letter T-S 10J13.9

Tags

Description

Letter concerning business matters containing many greetings. The sender writes that pieces of parchment have arrived from North Africa. The rest of the parchments will be sent to the recipient with Ishaq b. Abu Munajja.

T-S 10J13.9 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. המכובד יעטר כלל ישראל בחייו ובאריכות ימיו
 2. אנס וכן יהי רצון וינהי וצול כתאבה
 3. אלכרים וקבלה אלממלוך קבל אלוקוף עליה ופהמת
 4. מצמונה פאמא מא אשאר אלמולא בה מן אלשוק פענד
 5. אלממלוך אצעאפה פנסאלה תע אלאגתמאע במשאהדתה
 6. פי אסר מא יכון וכאן אלמולא קד קאל לי מן גהה
 7. אלשיך אלאסעד אבו סעד מן גהה אלרקוק וכאטרי
 8. אלי אלאן משוש מן באטן אמר לא ימכן כתאבתה
 9. פי הדא אלמכתוב וקד תחצלת אכתר אלרקוק וקד
 10. וצל פי שהר תאריכה מרכב מן אלגרב ואלממלוך
 11. יחצל בקיתהם ונסיירהם צחבה אסחק אללוי בן אבו
 12. מנגא אלכאדם פהו יטלע ען קריב . . . . א
 13. צחבתה ואמא אלערצי אל . . . . לי פ . . . פנשתהי
 14. יכתב לי כתאב בטו[לה וערצ]ה והל יכון פי אטראפה
 15. חריר כתיר או קליל [והל יכ]ון כאם או מצר(?) והו
 16. יצל אליה פי אסרע מדה לדכאן אלמולא אלאגל אלמאלך
 17. אלמנעם אלמתפצל אלשיך אלאס[עד] השר הגדול
 18. בישראל כאל אלמולא פתקבל אלדי פיה ען אלממלוך
 19. מן כל בד פאנני מא אגסר עליה ולא אהגם במכאתבה
 20. בגיר אדן פכל אלאוקאת יצלני סלאמה ופצלה וכלפתה
 21. פי כתב רבי אברהם ברבי טהור נע [ואל]לה תע לא
 22. יעדמני הדא אלאחסאן מנה וכדלך תקבל לי יד ואלדך
 23. אלמולא אלמאלך אלאסעד ופקה אללה תע וכדלך תסלם
 24. לי עלי אלאך אלעזיז וכדלך תסלם לי עלי אלשיך אלמכין
 25. עמך ואולאדה ואלשיך אלאגל אלמפצל(?) . אלמולא
 26. אלאסעד //ועלי אלז . ער// ועלי אלשיך אלתקה ולדה ואלשיך ולי אלדולה
 27. ואלשיך אלצבי אבו אלעלא . . ל . . סלאמי ואלמולא אלאגל
 28. אל . . . . . . תקבל לי ידיה ותסלם לי {עלי} אלמולא עלי אל
 29. חכים אל . . . . . . שצ ידיע בן אלכאתב ואכיה וסאיר
 30. אלגמאעה ענדהם אללה תע[ . . . . . ] שלום ושלומך
 31. יגדל ואל לעד ידל אנס . . . [ . . . . . . . . . . .

Translation

T-S 10J13.9 1v

1v
Image Permissions Statement
 • T-S 10J13.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.