رسالة: ENA 4020.43

رسالة ENA 4020.43

الوصف

Letter from Farah b. Isma`il b. Farah (Busir/Abusir) to Abu Zikri Yehuda b. Moshe b. Sigmar. Udovitch's edition was corrected and updated according to Gil's (Ishmael, #504).

ENA 4020.43 1

1

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

Recto

 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאיידה ונעמאה וכבת אעדאה מן בוציר
 2. לד' בקין מן תשרי ואלחאל סלאמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין ושוק אלי גרתה אלסעידה ותולע
 3. למא ירד מן נחוה קרב אללה אלאגתמאע בה עלי אפצ'ל אלאחואל אלסארה ברחמתה תקדם
 4. כתאבי אליה דכאן אלכהן אלברכה ועטפה כתאב למולאי אלשיך אבו אצחק ארגו אנה
 5. [וצל] אליה אעלם מולאי אלשיך אדאם אללה עזה אני וג'דת גמיע אלביות [          ] אלתי
 6. יעלמהא מתל בן כזאמה ובן צדקה וג'ירה בן ענזר משתבה דנ' מן ק' דינ' אלל'
 7. [וחו]לה אסתכרת אללה ודפעת ללמעוג' אלפך אנסאן נצראני כתאן חסן ג'יד
 8. מ דינ' ודפעת לבן אלקאדם י' דנ' ואנא אדפע י' דנ' אלי אנסאן אכר אן שא אללה(?)
 9. וק[       ] כנת נט'ן אני אשתרי באלדי מעי פי יומין פבאללה לקד פרקת ניף
 10. וסתין דינ' מא אכדת אלא דון אלקנטארין כתאן וקד אשתרית מן אלטנסאוי דון
 11. אלחמלין כתאן סער ג' אחמאל ק' ולם נזן לה אלדנ' ומצ'א אליה אלסמסאר בעד
 12. ד'לך טלב מנה לה וענדי אלצנאע מא יביעו באקל מן מ' דינ' אלחמל
 13. שיי לאן ליס פי אלבלד אליום משתרי סוא ג' אנפס או ד' פכיף אדא
 14. טלעו אלנאס וקד מצ'א אלי אולאד בן קוץ פקאלו לא תכלמנא לבעד
 15. אלעיד והו נצף שהר שואל באזא מא יטלעו אלנאס אעלמת מולאי
 16. דלך ואמא כתאן אלציאע פמא יסוא חלאל ולא חראם ולא יחל מן יכרג
 17. פיה דר' ערפת מולאי אלסביני אשתרא כתאן בן פדי(?) ח' ונצף וג'מני אלדי
 18. לם תשתרי מנה שיי פאן כנת אשתרית מנה שיי פקד ופקת
 19. אחב יאמולאי תעלמני מא וצל לאן מא ענדי לאלאן תצחיח ולעל
 20. תנפד לי כתב אבו אלפצ'ל יוסף בן כ'לפה ואן וצל סלימן צאחבה תנפדה
 21. לי סרעה במא יתחצל ענדך מן אלדנ' אן שא אללה ואלצרירה אלדי מע חסאן
 22. ארגו אן مولاي קבצ'הא ובדלהא בשאמיה וקד סאלתה איש מא מן אללה בה יחרץ
 23. פי בדלה שאמיה ואנפאדהא עלי כל חאל פקד אעלמתה אלג'רץ' ואללה יעין

Right Margin

 1. וליס גרצ'י בדלך תג'ארה
 2. בל אקאמה גאה פלעל יאכ'ד
 3. לי מן מולאי אלשיך אבו אלכיר ק'ק' דינ'
 4. נזאריה תכן וזן מלאח לא יכן
 5. מנהא שיי מקרון כאן
 6. פיהא נ' דינ' מסטרה
 7. מצריה פגיד
 8. אללה תעאלי לא
 9. עדמני

Upper Margin

 1. חיאתה ויגעלה
 2. פי חיז אלסלאמה
 3. איש מא מן אללה בסלאמה
 4. יתכץ לי פי נץ' תמנה
 5. ואן כאן שיי ללכסוה יבקיה לי
 6. מע י' פראך מן כ'יאר אל
 7. רזמה ועמאמתין פחאגתי
 8. אליהם וארגו וצול כתאבה
 9. מני באלקרב באמרה
 10. ומא תכון לה מן חאגה
 11. ישרפני בהא

Recto

 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאיידה ונעמאה וכבת אעדאה מן בוציר
 2. לד' בקין מן תשרי ואלחאל סלאמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין ושוק אלי גרית אלסעידה ותולע
 3. למא קרב אללה אלאגתמאע בה עלי אפצל אלאחואל אלסארה ברחמתה תקדם
 4. כתאבי אליה דכאן אלכהן אלברכה ועטפה כתאב למולאי אלשיך אבו אצחק ארגו אנה
 5. [וצל] אליה אעלם מולאי אלשיך אדאם אללה עזה אני וגדת גמיע אלביות [...]
 6. יעלמהא מתל בן כזאמה ובן צדקה וגירה בן ענזר משתבה דנ' מן ק' דינ' אל' ל'
 7. [וחו]לה אסתכרת אללה ודפעת ללמעוג אלפף אנסאן נצראני כתאן חסן גיד
 8. מ' דינ' ודפעת לבן אלקאדם י' דינ' ואנא אדפע י' דנ' אלי אנסאן אכר אן שא אללה ?
 9. וק[...] כנת נטן אני אשתרי באלדי מעי פי יומין פבאללה לקד פרקת ניף
 10. וסתין דינ' מא אכדתה אלא דון אלקנטארין כתאן וקד אשתרית מן אלטנסאוי דון
 11. אלחמלין כתאן סער ג' אחמאל ק' ולם נזן לה דנ' ומצא אליה אלסמסאר בעד
 12. דלך טלב מנה לה וענדי אלצנאע מא יביעו באקל מן מ' דינ' אלחמל
 13. שיי לאן ליס פי אלבלד אליום משתרי סוא ג' אנפס או ד' פכיף אדא
 14. טלעו אלנאס וקד מצא אלי אולאד בן אלקוץ פקאלו לא תכלמנא לבעד
 15. אלעיד והו נצף שהר שואל באזא מא יטלעו אלנאס אעלמך מולאי
 16. דלך ואמא כתאן אלציאע פמא יסוא חלאל ולא חראם ולא יחל מן יכרג'
 17. פיה דר' ערפת מולאי אלסביני אשתרא כתאן בן פדי? ח' ונצף וג'מני אלדי
 18. לם תשתרי מנה שיי פאן כנת אשתרית מנה שיי פקד ופקת
 19. אחב יא מולאי תעלמני מא וצל לאן מא ענדי ללאן תצחיח ולעל
 20. תנפד לי כתב אבו אלפצwל יוסף בן כלפה ואן וצל סלמאן צאחבה תנפדה
 21. לי סרעה במא יתחצל ענדך מן אל דנ' אן שא אללה ואלצרירה אלדי מע חסאן
 22. ארגו מן مولاي קבצ'הא ובדלהא בשאמיה וקד סאלתה איש מא מן אללה בה יחרץ
 23. פי בדלה שאמיה ואנפאדהא עלי כל חאל פקד אעלמתך אלג'רץ' ואללה יעין

Right margin

וליס ג'רצ'י בדלך תג'ארה / בל אקאמה גאה ולעל יאכד / לי מן מולאי אלשיך אבו אלכיר קק' דינ' / נזאריה תכן וזן מלאח לא יכן / מנהא שיי מקרון כאן/ פיהא ק' דינ' מסטרה/ מצריה פגיד / אללה תעאלי לא / עדמני

Top margin

חיאתה ויגעלה / פי חיז אלסלאמה / איש מא מן אללה בסלאמה /

יכתץ לי פי נץ תמנה / ואן כאן שיי ללכסוה יבקיה לי / מע י' פראך מן כיאר אל /

רזמה ועמאמתין פחאגתי / אליהם וארגו וצול כתאבה / מני באלקרב באמרה /

ומא תכון לה מן חאגה / ישרפני בהא

الترجمة

ENA 4020.43 2

2

Verso

 1. כצצתה אתם אלסלם ואסאלה אן יתאמל כתאבי אלמתקדם לאנה אכתר שרח מן הדא
 2. עטפה כתאב אלי אלשיך אבו אצחק אחב אנפאדה اليه ان ساء الله ואסל מולאי אן ישתרי
 3. לי בדינ' מסך ויגעלה פי ברניה ויכטטהא וינפדה למולאי אלשיך אבו אצחק מע
 4. קיר' דהב כאן פי קארורה ان ساء الله ואלזמאם יג'על אבו אלפרג' יאכדה מן אלדיך(?)
 5. וינפד אלגמיע למולאי אלשיך אבו יצחק ان ساء الله אלצואר אלמשדך ארגו אנה אביע
 6. יעלמני בשרח ת'מנה وان אמכן אן יתפצ'ל יכץ מולאי לאבו אלפצ'ל זכרי סלאמי ויאכד
 7. לי מנה י'ז' קיר' יפעל לאני כרג'ת עלי ג' ק[     ] יעלם ידפעהא ללשיך ان ساء الله
 8. וארגו אן אלד'נ' באלקרב מני לאן בעד אלעיד ינקטע אלסער ויכון אלכתאן
 9. קד אשתריתה חקיקה [       ] ק' פוצלת ג' קנאטיר חבל כ' דינ' אלגמיע אעלמתה
 10. דלך ושלום

Bottom Margin (upside down)

 1. מולאי אלשיך אבו זכרי יהודה בן מוסי נ'ע'        שאכר אפצ'אלה פרח בן אסמעיל נ'ע'
 2.                              בן סגמאר                                                     الكوهان  دار البركة
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה

Verso

 1. כצצתה אתם אלסלאם ואסאלה אן יתאמל כתאבי אלמתקדם לאנה אכתר שרח מן הדא
 2. עטפה כתאב מולאי אלשיך אבו אצחק אחב אנפאדה اليه ان ساء الله ואסל מולאי אן ישתרי
 3. לי בדינ' מסך ויגעלה פי ברניה ויכטטהא וינפדה למולאי אלשיך אבו אצחק מע
 4. קיר' דהב כאן פי קארורה ان ساء الله ואלזמאם יג'על אבו אלפרג' יאכדה מן אלדיך?
 5. וינפד אלגמיע למולאי אלשיך אבו אצחק ان ساء الله אלצואר אלמשדך ארגו אנה אביע
 6. יעלמני בשרח תמנה وان אמכן אן יתפצ'ל יכץ מולאי לאבו אלפצל זכרי סלאמי ויאכד
 7. לי מנה יז קיר יפעל לאני כרגתה עלי ג' קר' [..] ידפעהא ללשיך ان ساء الله 
 8. וארגו אן אלדנ' באלקרב מני לאן בעד אלעיד ינקטע אלסער ויכון אלכתאן
 9. קד אשתריתה  חקיקה [..] ק' פוצלת ג' קנאטיר חבל כ' דינ' אלג'מיע אעלמתה
 10. דלך ושלום

Address, upside down

 1. מולאי אלשיך אבו זכרי יהודה בן מוסי נע'
 2.                                            בן סגמאר
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה

 

 1. שאכר אפצ'אלה פרח בן אסמעיל נע'
 2. الكوهان  دار البركة

Address, Arabic script

يدفعها دكان مولاي الشيخ ابي يعقوب يوسف الكهن دار البركة النحاسين

بيان أذونات الصورة
 • ENA 4020.43: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain