رسالة: Bodl. MS heb. b 11/15

رسالة Bodl. MS heb. b 11/15

العلامات

تاريخ الإدخال

في PGP منذ 2004

الوصف

Letter from Shemu’el b. Yosef Yiju, in Mazara, to his brothers, Perahya and Moshe, in Alexandria or Fustat. Around 1156.

Bodl. MS heb. b 11/15 15 recto

15 recto

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
 2. אלי אכותי אל עזיזין עלי אדאם אללה בקאהם וצאנהם
 3. ווקאהם וכאן להם עוזר וסומך משען ומבטח
 4. אננא כתירין אל שוק אליכם ומא לנא קראר מן
 5. גרובכם אללה יחסן עואקבכם אמן קד וצלתנא
 6. כותבכם פי אל עשר אלאול מן תמוז סנת תתקוי
 7. ואנת תדכור [[אל]] אן משה אוסר וסאעת אן [[וקפ]]
 8. וקפנא עלי אל כתאב חזנא ובכינא אל בוכא אל ש
 9. שדיד ואמא ואלדי וואלדתי לא יכלו לדבר למא
 10. עז עלי חל עלי אכי משה ועלי קלבך ולמא ראינא
 11. כתאב משה אחי וראש ופיה פיס//ו//קים תדול אנה
 12. אופתך אז ניחמנו ולם יפצח לנא כיף כאן אל
 13. כבר לא כמא אוכד ולא כמא אופתך ולא
 14. אכי [[ותאפר]] אבו אל סרור מא אפצח לנא מא
 15. הו יעמל ואיש מסכה ען דכר אבנת עמה
 16. ולא כם הו אל שי אלדי צאע ומא כאן לנא עילם
 17. באכי משה אנה אוסר אלא כאנו אל נאס יקולו
 18. [או]סרו יה[וד] ואכדו אצחאב אל שואני אל יהוד
 19. ואל כף אלדי כאן לליהוד ובקי אל תקל פי אלמרכב
 20. ווצלת אל מרכב אלי מסיני ועוקל אל שי עקלה אל
 21. קאיד מבשר ולם נחקקו אמר משה אלי אן
 22. וצלת כתבכם והאדה אלדי קאלו עלי אלתקל
 23. אנה מעקול מא גא מן קאל אנא חאצר או ראית
 24. ובעתנא עדה כתב אלי מסיני עסי מן ירוד עלינא
 25. גואב ולם ירוד עלינא אחד וקד בעתנא לכם פי
 26. מרכב גנונין זוג כותב ואלי אטראבלס כתאב
 27. פי האדה אלסנה וקד בלג[נ]א אן ארבעין שיני
 28. מתאע אל מכאלף וצלת אלי בגאיא ווצלת בעצהא
 29. אלי אמכנא אלדי יוכאף מנהא ואסעי יא אכי
 30. לא יתחרך אחד מנכם יי ישמור צאתכם ובואכם
 31. ווצלת לנא פי סנה תתקטו פי מרחשון סחאיה
 32. כאגד [[מן]] //מן ענד חגאג יזכר [[במעשיו]]// יתבעון והו יקול אן בעתו לך אולאדך
 33. מע[י] שוי חתי ננחל נבעתה לך בעת לנא ק רבא
 34. תנקץ יא רבא אכלנאהא פי תלך אל סנה אד כאן
 35. גוע אן עטים וצל אל קמח בח רבא אל מוד
 36. יקום בי רבא מא פרגת אל סנה אלא ומא בקי מנהא
 37. אלא איסר שי וארדנא אן נאכדו קותנא בעתנא
 38. אליה עדה כתוב בעד אל תצרוע אלי שיך אבו
 39. אל פרג ומא אקצר עסי תבעת לה כתאב באל
 40. שכר בעת לנא ק רבא אכר תנקץ י רבא
 41. ולם ידפע לנא כתב ובעתנא אליה ונחן
 42. נתצרעו אליה ולם יבעת לנא שי ומא ערפנא
 43. כמיה אלשי ואסעי' תערפנא כמיה אל שי אלדי כאן
 44. מע חגאג ואלדי צאע וכם מן קטעה <<ואיש עלאמתהם ואיש צפתהם ואן כאן [[ת]] עליהם אסמך>> לעל אן
 45. שא אללה ינגמע מן הם שי ולו [[א]] ראיתם ואלדי [[ואל]]

الترجمة

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Recto

 1. In your letters,
 2. which arrived during the first ten days of Tammuz of the year (4)916,
 3. you mentioned that Moses had been captured. The moment we read
 4. the letter, we grieved and wept
 5. very much. Father and mother could not speak from
 6. sorrow about my brother Moses and about you {alt. tr.: because of what befell my brother Moses and your sorrow}. However, when we saw
 7. the letter of Moses, my brother and head, which contained biblical verses that indicated that
 8. he had been released, we became consoled. He did not explain how everything
 9. occurred, neither how he had been captured, nor how he had been released, nor did
 10. my brother Abu ’l-Surūr explain what
 11. he was doing and what caused him not to mention his cousin {lit., ‘the daughter of his paternal uncle’},
 12. nor how much {lit., ‘how much merchandise’} had been lost. We had had no knowledge that
 13. my brother Moses had been captured. Only some people reported that
 14. Jews had been captured and that the pirates had taken the Jews
 15. and their light baggage, while the heavy cargo had remained in the ship.
 16. When the ship arrived in Messina, part of the cargo {alt tr.: ‘the merchandise} was sequestered by the
 17. commander Mubashshir. However, we had no details about Moses {alt. tr.: we were unable to verify Moses’ situation}, until
 18. your letters arrived. This is what they said concerning the heavy items,
 19. that they had been sequestered. No one came and said: I was there or I saw.
 20. We sent a number of letters to Messina with the request that someone send us back
 21. an answer, but no one replied. We sent you, in
 22. the ship of Janūnayn, two letters and another letter to Tripoli
 23. this year, for we had heard that forty galleys
 24. of the adversary had arrived at Bijāya and some arrived
 25. at other places, which might be dangerous {lit., ‘are to be feared’}. Please, brother,
 26. neither of you should travel. The Lord will guard your (pl.) going and coming!
 27. In Marḥeshwān 915, we received a slip
 28. of paper //from Ḥajjāj—may he be remembered [[for his deeds]]—// saying “Your sons have sent you
 29. something {alt. tr.: some merchandise} with me; as soon as I unpack {it}, I shall send it to you.” He sent one hundred rubā'īs
 30. less eleven rubā'īs. We consumed them that year, for there was
 31. great dearth {lit., ‘hunger’}, one mudd of wheat costing eight rubā'īs
 32. and finally ten rubā'īs. When the year was over, there did not remain of that sum
 33. even the smallest balance {lit., ‘there remained only the smallest thing’}. Wanting to secure our livelihood, we sent
 34. him a number of letters. After we had appealed for assistance from {alt. tr.: humbly appealed to} Sheikh Abu
 35. ’l-Faraj, who did not disappoint us—please send him a letter
 36. of thanks—he sent us another one hundred rubā'īs, less ten rubā'īs.
 37. However, he did not forward to us letters,—although we had sent to him,
 38. imploring him to do so—nor did he send us anything {alt. tr.: any merchandise}, so that we do not know
 39. the quantity {add: of the merchandise} inform us how much you had sent
 40. with Ḥajjāj and what was lost, how many bales {alt. tr.: items}, <<what sign was on them, how they looked, and whether your name was written on them>>.
 41. Maybe, God willing, some of them will be salvaged.

Bodl. MS heb. b 11/15 15 verso

15 verso

VERSO:

 1. מא ערפתמה מן אלבוכא אל ליל ואל נהאר ושגל אל
 2. סר המקום יהפוך יגונותיו לשמחה אמן ואמא
 3. ואלדתי לו ראיתמוהא מא עקלתמוהא מן שוקכם
 4. ואל בוכא ואללה יעלם חאלנא בעדכם מי יתן ותבוא
 5. שאלתינו ונגתמעו ואסעי יא אכי אעטינא
 6. ראי כי איש חיל אתה פי מא נפעלו חתי
 7. נגתמעו אמא באל מגי או באי אמר אן
 8. תערף אן לנא פיה פרג ואל פרג מן ענד
 9. אללה ולא תנסאונא יא אכותי מן אל מגי ולא מן
 10. אל כתוב ואעלמו אן אל כתוב אלדי תצל אלינא
 11. מקאם וגוהכם אל עזיזין ותבעתו לנא כתאב
 12. באחואלכם מן אל סגירה ואל כבירה לא
 13. תחקרו מן אל אמור שי אלא תערפ//ו//נא בגמלתהא
 14. ותקרא עלי כבוד מרנא ורבנא ותפארת הגולה
 15. רבנא שמואל ילה סלאמנא ועסי כתאב מן
 16. ענדה אלי אל שיך אבו אל פרג עורף מסנות
 17. לעל יעני בנא פי אל מגי אן שא אללה ואלשיך
 18. דאוד אבן צאלח ואל חכים ר רביב ילה ומא בקי
 19. מענא יא אכי אלא באיש נשתריו קותנא פי
 20. הדה אל סנה ותערפונא איש שוגלכם ומנין
 21. יקום אודכם ולא תורדו אלי קולבכם מא גרי
 22. עליכם אללה יכלף סלאמתכם הי אל חיה והי אל
 23. מאל תחת הכסף אביא זהב וגומ ואדעו אלי
 24. אללה לעל ינצר אלי איש מכאבות וידוע
 25. חולי לעל יגתמע מעכם קבל פראקה מן
 26. אל דוניא //ותגתמעו// [[ו]]מע ואלדתכם <<הי כתירה אל דועא לכם>> ובקית מחיר נכאף
 27. אן תגיו מן אל בחר ונכאף אן תתואנו [[והורתם]]
 28. והורדתם את שבתי וגומ' ואסעי אתכלו עלי
 29. אללה עז וגל ותכתץ חצרתך ואכי משה וואלדתי
 30. תקרי עליכם אל סלאם ותקול יא אול//א//די מא נריד
 31. טאל אל נכאלה נאכל ונעיש חתי נענקכם ונקבל
 32. לוחאכם ותקרא עלי אל שיך אל אגל אל אתיר סיידי
 33. אבו אל פכר ואכיה עורף אבן אל אמשאטי
 34. יזכרהו בטובה וחמודיו יזכהו לתורתם
 35. ולחפתם ואל מעלם הרב רבינו זכריה וואלדתה
 36. תקרא עליכם אל סלאם ואל מעלם יעקוב יקרא <<(1) עליכם אל סלאם ואנה תזוג אבנת אל סופר ימ' רח' בעד ופאת ואלדהא וואלדתהא ימ' רח' וואלד אלמעלם תופי רבי חיים (2) ימצא רחמים בי ז[...] מן אל ומר ורבי שמואל תופי ימ רח חן וכבוד יתן יי ולא ימנע טוב>>
 37. להולכים בתמים אללה יחסן עאקבתכם אמן ברוב חס[דיו]

An Addition added in the first page:

<<וכתן אל מעלם יוסף הוא (!)וולדה פצלון תופיו ימצאו רחמים וחיי לכל ישראל שבקו ושלום רב>>

 1. יצל אלכתאב אלי אכותי אל מן אכיהם אל
 2. עזיזין עלי אבו אל סרור שאיק אליהם
 3. ומשה ישמור צאתם ובואם שמואל בר יוסף ילה
 4. מעתה ועד עולם אמן מלמד יגו ישע יקרב

Written upside down:

 1. אלדי יוצלה //לו לצדקה// אלי אסכנדריה או אלי מצר
 2. אלי אצחאבה ברוך יהיה מפי הגבורה
 3. ויכתב סלאמתה בר ובחר אנס ישע יקרב
بيان أذونات الصورة