قائمة/جدول: Bodl. MS heb. f 22/19–52

قائمة/جدول Bodl. MS heb. f 22/19–52

العلامات

الوصف

Bodl. MS heb. f 22/19–52 is a notebook of a notary and bookseller, containing drafts of legal deeds, some of them dated (1155, 1159, 1160, 1162), entries about books received in commission for sale or loaned out, accounts, and prescriptions. Within the notebook, Bodl. MS heb. f 22/20v–25r is a Passover Haggada. (Information from Goitein's index card.) See individual records for individual descriptions. The book-related portions were edited by Allony et al., The Jewish Library in the Middle Ages: Book Lists from the Cairo Genizah, 157–80. Transcription awaiting digitization.

Bodl. MS heb. f 22/20 20 recto

20 recto

النصوص المفرّغة

الترجمة

Bodl. MS heb. f 22/20 20 verso

20 verso

Bodl. MS heb. f 22/21 21 recto

21 recto

Bodl. MS heb. f 22/21 21 verso

21 verso

Bodl. MS heb. f 22/19 19 recto

19 recto

Bodl. MS heb. f 22/19 19 verso

19 verso

Bodl. MS heb. f 22/22 22 recto

22 recto

Bodl. MS heb. f 22/22 22 verso

22 verso

Bodl. MS heb. f 22/23 23 recto

23 recto

Bodl. MS heb. f 22/23 23 verso

23 verso

Bodl. MS heb. f 22/24 24 recto

24 recto

Bodl. MS heb. f 22/24 24 verso

24 verso

Bodl. MS heb. f 22/25 25 recto

25 recto

Bodl. MS heb. f 22/25 25 verso

25 verso

Bodl. MS heb. f 22/26 26 recto

26 recto

Bodl. MS heb. f 22/26 26 verso

26 verso

Bodl. MS heb. f 22/27 27 recto

27 recto

Bodl. MS heb. f 22/27 27 verso

27 verso

Bodl. MS heb. f 22/28 28 recto

28 recto

Bodl. MS heb. f 22/28 28 verso

28 verso

Bodl. MS heb. f 22/29 29 recto

29 recto

Bodl. MS heb. f 22/29 29 verso

29 verso

Bodl. MS heb. f 22/30 30 recto

30 recto

Bodl. MS heb. f 22/30 30 verso

30 verso

Bodl. MS heb. f 22/31 31 recto

31 recto

Bodl. MS heb. f 22/31 31 verso

31 verso

Bodl. MS heb. f 22/32 32 recto

32 recto

Bodl. MS heb. f 22/32 32 verso

32 verso

Bodl. MS heb. f 22/33 33 recto

33 recto

Bodl. MS heb. f 22/33 33 verso

33 verso

Bodl. MS heb. f 22/34 34 recto

34 recto

Bodl. MS heb. f 22/34 34 verso

34 verso

Bodl. MS heb. f 22/35 35 recto

35 recto

Bodl. MS heb. f 22/35 35 verso

35 verso

Bodl. MS heb. f 22/36 36 recto

36 recto

Bodl. MS heb. f 22/36 36 verso

36 verso

Bodl. MS heb. f 22/37 37 recto

37 recto

Bodl. MS heb. f 22/37 37 verso

37 verso

Bodl. MS heb. f 22/38 38 recto

38 recto

Bodl. MS heb. f 22/38 38 verso

38 verso

Bodl. MS heb. f 22/39 39 recto

39 recto

Bodl. MS heb. f 22/39 39 verso

39 verso

Bodl. MS heb. f 22/40 40 recto

40 recto

Bodl. MS heb. f 22/40 40 verso

40 verso

Bodl. MS heb. f 22/41 41 recto

41 recto

Bodl. MS heb. f 22/41 41 verso

41 verso

Bodl. MS heb. f 22/42 42 recto

42 recto

Bodl. MS heb. f 22/42 42 verso

42 verso

Bodl. MS heb. f 22/43 43 recto

43 recto

Bodl. MS heb. f 22/43 43 verso

43 verso

Bodl. MS heb. f 22/44 44 recto

44 recto

Bodl. MS heb. f 22/44 44 verso

44 verso

Bodl. MS heb. f 22/45 45 recto

45 recto

Bodl. MS heb. f 22/45 45 verso

45 verso

Bodl. MS heb. f 22/46 46 recto

46 recto

Bodl. MS heb. f 22/46 46 verso

46 verso

Bodl. MS heb. f 22/47 47 recto

47 recto

Bodl. MS heb. f 22/47 47 verso

47 verso

Bodl. MS heb. f 22/48 48 recto

48 recto

Bodl. MS heb. f 22/48 48 verso

48 verso

Bodl. MS heb. f 22/49 49 recto

49 recto

Bodl. MS heb. f 22/49 49 verso

49 verso

Bodl. MS heb. f 22/50 50 recto

50 recto

Bodl. MS heb. f 22/50 50 verso

50 verso

Bodl. MS heb. f 22/51 51 recto

51 recto

Bodl. MS heb. f 22/51 51 verso

51 verso

Bodl. MS heb. f 22/52 52 recto

52 recto

Bodl. MS heb. f 22/52 52 verso

52 verso
بيان أذونات الصورة