منحة في ثيقة شرعيّة: T-S J2.78

ثيقة شرعيّة T-S J2.78
 1. الاقتباس المرجعي
  S. D. Goitein, index cards.
  لرؤية المناقشة
 2. الاقتباس المرجعي
  S. D. Goitein, "Moses Maimonides, Man of Action: a Revision of the Master’s Biography in Light of the Geniza Documents," in Hommage à Georges Vajda: Etudes d'Histoire et de Pensée Juives (Louvain: Peeters, 1980), 155-67.
  لرؤية digital edition, الطبعة
  • p. 167