Letter: T-S 12.367

Letter T-S 12.367

Tags

Description

Letter from Farah b. Avraham, probably from Qayrawan, to Yosef b. Ya’aqov b. Awkal. Regarding b. Awkal’s merchandise that arrived in Qayrawan and the writer's dealings with selling them and sending their payment to Fustat. Also lists the prices. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #222) VMR

T-S 12.367 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. כתבת א[טאל אללה בקאך] ואדאם סלאמתך ואעזך ואכרמך וכאן לך וליא וחאפט' פי גמיע אמורך כתאבי 
 2. אליך ען חאל סלאמה ועאפיה ללה אלחמד עלי דלך וקד כתבת אליך עדה כתב וארגו אן אלגואב בעהד קריב [ 
 3. סידי אלשיך סלמה אללה בדכר סמחון וקד וצל אכוה ורפעו חסאב וקד וגהת נסכתה אליך ואגתמעת [מע 
 4. מא אסתוי לה שרי שקה וקד גאת אלכתב בכסאדיהא תם תוגיה אלדנאניר כ'יר פקאל לי נוגה ק''ק [ 
 5. ] יומין פגאני וקאל לי מא אסתוי לי תוגיה ג'יר ק' דינ' פקלת לה וגההא ואעטיהא לאבי [ 
 6. וקד עמל דלך וקד קלת לה אדכל אלמקאומין וקאומה פאן שית כ'ודה ואן שית תוגהה אלי [מ]צ[ר 
 7. ] פי הדא וראית אן נתקל עליה כלאמי וקאל לי אן כל לאימה אן יגוך מן ענד אלשיך כאן [ 
 8. ] וליס עליך אנת פי הדא וליס יכון הדא כמא ג'את אלבצ'אעה באן נאכד מא [
 9. לא] סאעדני עלי דלך ולם [            ] אליה ואחר ו[           ] פי הדא אלאמר בתרגיה אלבצאעה פ[ 
 10. ונריד אן יתמכן [                ] תנצ'ר פי מא לה ענדך ואנא אן שא אללה נוגה נצף אל[
 11. ] פיה אלנ' דנאניר ומא ערצ'נאה אלי אלסעה לאנה פי אלפנדק ואנא נעמל עלי [ 
 12. ] ואן כאן נעמל פיה בראיי ואללה יופק פיה באלכ'יר ותגי כתבך באלמסאעד[ה 
 13. ] פלה ו' אעדאל מקסומא קסמהא אלסמסאר פנעמל עלי וגוב אלי'ג' אעדאל אלי [ 
 14. ] פיהא פוק אלו' עמלנא עלי ביעהא ואן כאן גיר דלך עמלנא בתוגיההא ואמא הו [ 
 15. עלי אלנשר וארגו אללה אן יחסן אלתופיק ואנא נעמל עלי תוגיה אלזיר אל[כ]ביר ואלכתירה [ 
 16. ליס לה טאלב וכתאבי אליך עלי סרעה ומא תריד עלמה מן אלאסעאר אלפלפל פ''ו דינ' [
 17. ואלשמע ק''נ ואלפצ'ה כאסדא ואלצרף זכ[           ] אלפצה מן כ' אלי ח''י דרה' ואלחריר כאן [ 
 18. אלי מא דון ואלסקלי מן דינארין אלטייב אלי מא דון א[        ]ין בדינ' [           ] ואל[     ]באן ב' בדינ' אלמן ואללולו [ 
 19. ב]אעו לך בדינארין יסוא ב' ורבע והו קליל צארו אלאנדלסין וטלבוה [ ] אלסלאם [

recto, right margin

 1. נותקרי] אלסלם עלי סאדאתי סלמהמא אללה הלאל ובנימין מן [ 
 2. סלמה אללה בן אלסהל אלסלם וקד אנתפעת בכטה כתיר [

Translation

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. אני כותב את מכתבי אליך, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומך ואת גדולתך ואת כבודך, ויהיה לך מגן ושומר בכל ענייניך, (כאשר) שלומי טוב ואני בריא, תודה לאל על זאת. 
 2. כתבתי לך כבר לפני כן מכתבים אחדים, אקווה שהתשובה (תגיע) בזמן הקרוב…
 3. אדוני ורבי, ייתן לו אלוהים שלום, הזכיר את סמחון, ובינתיים הגיע אחיו והתקינו את החשבון וכבר שלחתי את העתקו אליך. פגשתי את…
 4. לא התאפשר לו לקנות יריעת אריג, וכבר הגיעו מכתבים (שבהם נאמר) שאין להם ביקוש. חוץ מזה, משלוח הדינרים: הואיל בטובו ואמר לי: אשלח ק"ק…
 5. אבל (כעבור) יומיים בא אלי, ואמר לי: לא התאפשר לי לשלוח, אלא ק' דינרים. אמרתי לו: שלח אותם ותנם לאבו….
 6. וכבר עשה זאת, ואילו אני אמרתי לו: לך אל השמאים ושום אותו; אם תרצה תיקח אותו ואם תרצה, תשלח אותו לפסטאט…
 7. …בזאת והחלטתי ללחוץ עליו בדברי. אז אמר לי: כל נזיפה שתגיע אליך מן האדון… 
 8. …אין אתה אחראי לזאת, והבעיה לא תהיה כיצד הגיעה הסחורה וניקח… 
 9. …לא עזר לי בדבר זה, ולא… אליו איש… בעניין זה, במשלוח הסחורה…
 10. אם אפשר, אני מבקש כי… תבדוק כמה אתה חייב לו, וברצון האל אני אשלח מחצית… 
 11. …בו נ' הדינרים, אך עד עכשיו לא הצענו אותו כי הוא באכסניה, ואני אדאג…
 12. …ואם יהיה, אטפל בזאת על פי ראות עיני, ואלוהים יזמן בזאת הצלחה; ומצפים למכתביך, כדי לסייע…
 13. …ויש לו ר' משואים מחולקים, חילק אותם המתווך, אטפל אפוא במה שדרוש לי"ג המשואים, עד…
 14. …(אם יהיה) בהם יותר מאשר בו' (המשואים), נשתדל למכור אותם; ואם לא, נשתדל לשלוח אותם, ואולם הוא…
 15. כדי לפרוס אותם. אני מקווה שאלוהים ייתן הצלחה. אשתדל לשלוח את הכד הגדול ואת שרף הארזים…
 16. אין לו ביקוש. אני כותב לך בחיפזון. ואשר למחירים שרצונך לדעתם: הפלפל פ"ו דינר…
 17. השעווה ק"נ; הכסף אין לו ביקוש. שער החליפין…; הכסף מכ' עד י"ח דרהֵם, המשי היה… 
 18. ואף פחות מזה; (המשי) הסיצילי משני דינרים - הטוב ועד לפחות מ… בדינר… ה… ב' בדינר, המַן; הפנינים…
 19. …מכרו בשבילך בשני דינרים, הוא שווה בי ורבע והוא מועט, באו הספרדים וביקשו אותו…

recto, right margin

 1. מסור דרישת שלום לרבותי, ייתן להם אלוהים שלום, הלאל ובנימין…
 2. ייתן לו אלוהים שלום, בן אלסהל, דרישת שלום, המסמך (ששלח לי) הביא לי תועלת מרובה…

T-S 12.367 1v

1v

verso

 1. ] מן ז''נ קנטאר ובענא מנה ק' קנאטיר ע''ז רטל וענדי אנה גאז מן סהם אלי סהם הד[              ]נוה וכאן דלך פי דאר בן אלבקרה 
 2. ] אלסמסאר ובוזנוה פי אלדאר ד'כ'[    ]ן [   ]עאד ואנא עלי מא כתבת אליך פארגו אן קדמוך באלמואפקה אן שא אללה

verso, bottom margin

 1. לסידי אבו אלפרג שיכ'י וכבירי וגלילי יוסף בן יעקב                        מן ואדה                       ומחבה [           ] פרח בן אב[רהם 
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ועלוה ותמכינה

verso

 1. …מנ"ז הקנטארים, ומכרנו ממנו ק' קנטארים וע"ז רטלים, וסבורני שהוא עבר מחלק לחלק… ואירע הדבר בביתו של בן אלבקרה 
 2. …המתווך ועל שקילתו בבית…; ומצבי כפי שכתבתי לך; אני מקווה שנתקבלת בהסכמה, ברצון האל.

verso, bottom margin

 1. לאדוני אבו אלפַרְג', מרי ורבי ונכבדי, יוסף בן יעקב, ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתו ואת מעלתו ואת כוחו, מידידו ואוהבו… פרח בן אברהם. 
 2. יבוא לפסטאט, ברצון האל, דאר אלגַ'הַר'
Image Permissions Statement
 • T-S 12.367: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.