Letter: T-S NS 298.11

Letter T-S NS 298.11

Tags

Description

Letter in Ladino from a family member to Avraham Shalom: "... Know as it pleases you that Esther married. May you marry your sons with greater advantage. May they never be orphans ... And more tears flowed from my eyes than from a fountain, for I found myself with no other relative or support then the Lord, blessed be He, and your brother-in-law, who did come. And you did not send me even two lines with him. Even if he did not call on you, you could have sent him two lines (for us) with those who come and go. You could have done so, not for me but for your sister who, saying 'Oh, to receive two lines from my brother!' is tearing out her heart and does nothing but cry from your lack of affection. Were it not for your aunt, who sent me what she sent me, I would not even have had enough for the dowry. May the blessed Lord repay her during the life of her son and her daughters what she did with this orphan of the Lord, may she have her repayment, may her sons have many sons and much good. Amen. Thus may it be willed before our Father who is in heaven. And I know that you are angry on account of the china (el sini)... greetings from myself, Khalifia Ajiman... and from your mother Doña Jamila, widow of the perfect scholar Rabbi Yom Tov Shalom, may his soul rest in Eden...." Address on reverse of the letter: To be delivered to the wise, exalted, honored and renowned Rabbi Avraham Shalom - may his light shine. Amen. So be His will. From Safed to Egypt (Cairo) and from there, the wise, exalted, honored and renowned Rabbi Yehuda Kastilas is to send it on to Alexandria." (Information in part from http://www.investigacion.cchs.csic.es/judeo-arabe/sites/investigacion.cchs.csic.es.judeo-arabe/files/Genizah-Al-Andalus.pdf.)

Transcription

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).

Recto:

 1. אי איגו מיאו קרידו אי אמדו טילאץ די מי קורסון שאבריש כומו אישטאמוש
 2. בואינוש די פאש אי די שאלוד מיגוראדו אוייגה די ווש אכיר
 3. שאביריש קומו אה ווישטרו פלאזיר קאזו אסתר מיגוראדו [[קאזיש]]
 4. קאזיש אה וושטרוש איגוש שין וורפאנדאד אי שי מאל קי לה אל
 5. שבועות אי מאש קוריירון מיש אוגוש די [[לאר]] לאגרימאש קי לה
 6. פואינטי פור פאיירמי שין נינגון פאריינטי ני ארימו אוטרו קי אל
 7. שית אקי ווישטרו קוניידו קי וינו אי נו מי מאנדאש דוש ליטרש
 8. קון אל אפילו קי אל נו פואי אונדו ווש מאנדארש קון לוש קי איואן אי
 9. וינייאן לי מאנדרש דוש ליטרש נו לו פייזייראש פור מי שינו פור
 10. ווישטרה אירמנה קי דיזיינדו ויאיר דוש ליטרש די מי אירמנו שי לי
 11. אראנקה לה אלמה אי נו פאזי שי יוראר די אל דישקארינייו די ווש אי
 12. שינו פואירה ווישטרה טייה קי מי מאנדו לו קי מי מאנדו נו טינייה
 13. קון קי פאזיר אל אשוגאר אל שית שי לו [[ק]] פאגי אין וידה די שו איגו אי
 14. שוש אינביראש לוקי פיזו קון אישטה יתומה די אל דייו טינגא שו
 15. בואין פאגו קי שו איגו טינגה מונגוש איגוש אי מונגו ביין אכיר
 16. מלפני אבינו שבשמים אי ייו ייא לו שי קי טודו ווישטרו אינוגו איש
 17. פור אל שיני נו ווש אקודראש פור אל אנייו קי אינפיינייאשיטיש אי לו
 18. אריזגאטי אי אל שארקוש דישאשיטיש אינפיניידו פור טיריש רביעים
 19. אי לו ריזגאטי אי ייו וינדי טודו לוקי טינייה פור לה פאבמרי (=פאמברי) אי נו
 20. קידו נאדה אי ווש טודו ווישטרו אנוגו איש פור אל שיני אנסי
 21. ייו נו ויאה ווישטרה פאלטה ני לה פלטה די ווישטרה מוגיר ני לה {די}
 22. לוש נינייוש קי נו שופי ני לו וידי מאש ני פוקו ני מונגו אגורה
 23. רוגו די אל דייו קי מי ביואש ווש אי ווישטרה אירמנה אי ווישטרה
 24. מוגיר ווש רוגו קי מי מאנדריש דוש ליטרש פארה שאביר די ווזוט[רוש
 25. אי אל דייה קי שי פואי ריקאבידאר אל שיני וינו ר לב אי נו מי לו קיגו דאר
 26. אי קאדה דייה איוא אונדי אל חכם פארה ריקאבידארלו אי נו מי לו קיגו
 27. דאר קון טודו רוגו קי ביואש ווש קי ייא אלקאנסאריש אישטו אי מאש
 28. קי אישטו אי אקי אישטו רוגאנדו פור ווישטרה וידה אי פור לה וידה
 29. די אל חכם ר יהודה קי טודוש אישטיש ביווש אי שאנוס טודו/ש/ ווזוטרוש
 30. רש אה ווישטרה מוגיר אי ביזריש לוש נינייו די מואישטרה פארטי
 31. אי ווש רוגה ווישטרו קוניידו קי לי מאנדיש און פוקו די פאפיל
 32. אין טודו מודו איינדה אישפראנדו אל חאב אל עזיז אי לה פימיינטה
 33. קי ווש דישי [[אד]] אי ווש טורנו א רוגאר קי נו מוש איגיש אין אלובידו (=אולבידו)
 34. אנסי ביואן לוש נינייוש קי מוש מאנדיש דוש ליטראש אין טודו מודו
 35. אי ייא אגורה ברוך ה קאזו ווישטרה אירמנה ווש רוגו קי מיריש פור
 36. מי מורטאגה אי מי מאנדריש און ליזאריקו(?) וייגו פארה ויאיר . . 
 37. ושלום ממני אני הצעיר כהר כאליפיה אגימאן נושק ידיך
 38. ושלום מאמך דונייה גאמילה אלמנת החכם השלם כהר יום טוב
 39. שלום נע

Recto, right margin:

 1. אי אסתר ווש ביזא לוש מאנוש אי אה ווישטרה מוגיר אי מי מאנדריש א דיזיר קומו אישטאן לוש נינייוש יחיו לעד אכיר

Translation

Verso:

 1.  ליד החכם הנעלה לכבוד ולתהילה
 2. כהר אברהם שלום נרו יאיר אכיר
 3. מצפת תוב 
 4. והלכי(?)
 5. למצרים יעא
 6. וממצרים ישלחנה החכם
 7. הנעלה לכבוד ולתהלה כהה
 8. יהודה קאשטילאץ ישלחנה לאסכנדרייא
 9. לאסכנדרייא יעא