Letter: T-S 10J19.5

Letter T-S 10J19.5

Tags

Input date

In PGP since 2004

Description

Letter from Musa b. Abu al-Hayy from Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat. The writer mentions robbery by pirates on two ships carrying merchandise meant for the writer and for others. Dated ca. 1055. (Information from Gil, Kingdom)

T-S 10J19.5 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
 1. . . . . . . . . . . . ]אכ[ . . . . . . ]אך ואיאם סלאמה [ . . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . ק . . . ויסוא ען [ . ] . . . . . מן
 2. . . . . . ] בלי כלון מן סיואן וען חאל סלאמה ונעמה ושוק אלקלב קרב אללה אלאגתמאע בך עלי אפצל
 3. אלאחואל ומאמ . . . . . . אן כאן . . . . כתאם אלי . ו . . פי [ . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . . בן יוסף סאלם פי
 4. רו . ך ללה אלחמד וערפתך אמר אלכצין אלדי וצולו כצי אלנס ולי וכ . . אלחמרא . ודכרו אן כאן
 5. . . . ם כצי אלדוא . ן ואן א . לכ . . ן וקאל גזא אללה משגולין אלסד מן דלך פלמא כאן אמר
 6. הדא פיכדא וצל אלכצי להנא בעד מא טלעו אלג . . אליה ואכדו מא כאן פיה מן אלאום יא
 7. . . אמר . . . קפאץ סכר כאנת לוכילה ולם יאכדו מן אלכתאן שי סוא אן פתחו תלת אעדאל
 8. אכדו מנהא אול אלנימל מן כל ואחד ובקיתהא מעהם פי ט אלכצי ובקית אלכתאן כלה סאלם
 9. ללה אלחמד אללה אלעאלם מא כאן עלי קלבי מן אל . . ם ומא דכל עלי קלבי אסאיעה ומן אלסרור אללה
 10. לא יוקפך עלי מכרוה ויכתב סלאמת בקית אלמראכב ואלג אעדאל אלדי פתחת מנהא ואחד
 11. ללמפצל ואתנין לאצחאבנא מא עלמנא למן הו וקד טלעת ט ללכצי אלי אן אעלם למן הו פלו . . . .
 12. לאנהא מכצוצה . . ת לס . וא . . ן ואלמאל עליה אעלמ . . . . . . . אכדו אלקטאית דכלת אלל . . . . .

Right margin, diagonal lines written upside down.

לצי . אל[ | תע . . [ | ומ . [ | מן . . [

Top margin, diagonal lines written upside down.

ללא . . [ | גא . [ | אלכירה יר . . [ | אללגל . אבו . . . . [ | גיד לא . ן . . . . [ | אשתהי אבלג ל . . . | . . אלצו . ב ואמא | כדאה . . כאן צאלה || אלי מך . . |

T-S 10J19.5 1v

1v

Verso.

 1. ] ולו עלמת אני אדא אנפדתה למא לך יכלץ אלתמן . . . . . . מדה מא וצלת לי [[ . . . . . ]]
 2. ] . . כדא מן . . . אל . ך למא ת . . לך פעלת וכתב ען סרעה קראת עליך אתם אלסלם ומולאי אלרב . .
 3. ] אתם אלסלם ואצגארך(!) חרסהם אללה אלסלם ואל . לי . . . . . . . . איע מן תחוטה ענאית אלסלם
 4. ] ומתפצל אליך נשרח מא עלמתה פמא אלוסף לך . . . דכרו . צ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. כתאב מני באלקרב ושלום ור ישועה יקרא עליך אלסלם וא . . תערפני פי כתאבך כת . ן המלה
 6. ] . מן . . . . . ואל . צ . . ך ואן . . . . . . . לי מן . עבדסו אלי ענדך ואיש יעמל אלשיך
 7. ] לסד פי אל . . . . . . . . . .
Image Permissions Statement
 • T-S 10J19.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.