List or table: T-S 8K22.10

List or table T-S 8K22.10

Tags

Description

Memorial list

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  1. משפחת רב הקדש
  2. איתני עד כג ק יק
  3. אברהם ראש ישיבת
  4. גאון יעקב זל וחמ
  5. יק צפ אהרן ראש
  6. ישיבת צל וח יק צ
  7. יאשיהו ראש ישיבת צל
  8. אב בית דין

Translation