Legal document: T-S 13J4.3

Legal document T-S 13J4.3

Input date

In PGP since 1990

Description

Beginning of a deed from Abu al-Faraj Yeshu'a ha-Levi to Abu al-Ala' al-Sabbagh b. Abu Sa'ad. Adar 1539 (February 1228) (Goitein index card) VMR

T-S 13J4.3 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ברביעי בשבה יום ראשון לחדש אדר בשנת אלף וחמש מאות ושלשים לשטרות למניננו
  2. אשר הורגלנו למנות בו פה בפסטאט מצרים אשר על נהר נילוס היא יושבת רשות אדוננו הנגיד
  3. הגדול מרנו ורבנו אברהם הרב המובהק דגל הרבנים יחיד הדור ופלאו ירום הודו ויגדל כבודו
  4. בא אלינו חתומי מטה אלשיך אבו אלפרג מר ור ישועה הלוי התלמיד היקר סט בן מר ורבנ אליהו
  5. הלוי פאר הלוים נע ויאמר לנו היו עלי עדים וקנו ממני בכל לשון שלזכות וכתבו וחתמו ותנו
  6. לאלשיך אבו אלעלא אלצבאג הזקן הי[קר ] אבסעד הזקן היקר נע להיות בידיו לראייה
  7. ]...... ......
  8. ל[

T-S 13J4.3 1v

1v
Image Permissions Statement
  • T-S 13J4.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.