رسالة: T-S NS J274 + T-S 6J5.6

رسالة T-S NS J274 + T-S 6J5.6

العلامات

الوصف

Recto: Letter addressed to Nahray b. Nissim. Verso: Draft of a letter from Nahray b. Nissim to a person in the Maghreb. Dating: ca. 1046 CE. Seems like the letter is addressed to someone in the Tāhirtī family. Mentions relatives and ships. Also mentions a visit of Nahray to Alexandria, the status of selling silk, and the arrival of Ibn Basak (Maṣliaḥ b. Eliyya, the judge of Sicily). (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #246.) VMR

T-S NS J274 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

الترجمة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

T-S NS J274 1v

1v

verso

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך [ 
 2. אללה ואיאך ברכתה וסעאד/ת\ה ומא יליה מן אלאשהר ען חאל סלאמה אללה [ 
 3. עלי אחסן חאל במנה וכרמה אנה ולי אלאגאבה תקדמת כתבי אלי [ 
 4. וקד כאן יאמולאי אתפק כרוג סידי מר[ו]אן(?) ונחן פי רשיד ולם יכון לנא מנה כתב [ 
 5. קלובנא וקד אוצינא אצחאבנא אלדי באלסכנדריה אדאם [           ]//אתפק להם\\ מן יכרג [ ] ידכרונא פי 
 6. כתבהם ולא שך אנהם פעלו ואלדי אערף בה מולאי אני וצלת אלי מצר ומצ'ית למולאי אלשיך אדאם אללה עזה פסלמת עליה ורחב 
 7. ⟦בי ובגל⟧ כתיר והו שאכר לך וכדלך סידי אלשיך אבו מנצור אלכאתב שאכר לכם והו יקול מא ת'ם אנסן נכתבו אליה פי חואיג 
 8. ו]גינא כמא נחב אלא הו וכדלך סידי אבי זכרי יהודה אלטביב ואלי הד'ה אלג'איה יאמולאי לם יצל מן ענדך כתאב לסידי אבי 
 9. אלקסם עבד אלרחמן וקד וצלת אליה אלרום ואלעלאואת וקד באע מן אלמתאע פי אלאול בעץ' פלמא נזל עליה אל[
 10. מסך ידה ותרכה לגיר הדא אלוקת ובאע פי אלאול מן ג'>' אלי ד' אלא רב' יזול אלחטאט יחצל לה מן ג' אלי ג אלא קירט 
 11. אלי ג וקירט וכדלך אלביעאת באע מנהא תת סער ז' דנא אלק' ערפתך דלך וארגו אן כתבך תצל מע אלטאבתי והו 
 12. יצל אן שא אללה פי הדה אליומין וקד כאן ערפתך פי כתבי ⟦אן⟧ וצול אלמראכב אלאולא ווצל בעד דלך אבן אלאסכנדר
 13. וסמיון ואלג'לאני ווצל מרכב אנדלסי גיר אלדי כנת ערפתך בה ואמא מעצאד אלי אלאן לם יצל וקלוב אלנאס עליה צ'עיפה 
 14. אסל אללה יגעלה פי חיז אלסלאמה ואלי הד'ה אלגאיה לם אקבץ' מן סידי סרור בן אברהם ג'יר ק''ק דרה' בוזן אלג'רב 
 15. וכרגת מן אלאסכנדריה ותרכתה וענד וצולה למצ[ר] אקבץ' מנה אלאלף דרה' אלבאקיה לאנה קאל מא אוצאני אכי אלא 
 16. בד[         ] וק''ק דרה' לא ג'יר וצל הדא [                    ] קבצ'ת אנא מנה [
 17. גלאם [               ] עלי הדא ותנצ'ר בקיה אל[    ]ק' תציפהא אלי חסאב [
 18. בעת אלביעאת סער ז' דנא' אלק' |
 19. ]סר וכוז וביעה אלציני באע |
 20. משתרי אלבקי אביע ג'>' אלביע |
 21. ] אן אלכחל [אל]די כאן וגהתה |
 22. בעת [    ] רבא' שמאסיה עלי |
 23. ואלנ'ה' ח דנא' וקד בעת וצ |
 24. ] אלי מצר בעת |
 25. ] אלחריר |
 26. ] כצל ווזנוה |
 27. ] מא וצל אל [                    ] |
 28. ] ענא וינגזוה פארגו אנה ינגז קבל אן שא |
 29. ] אביעה ואמתתל פיה מא אמרתה וקד סלמת אליה |
 30. ] וקי תמשי במצר וכדלך אלכרז לא ישתרי מנה אל |
 31. ] אלא אלעקוד סער דינ' ותלת יזול אלסמאחה ואל |
 32. ] אשחרית [         ] לא תשתרי מן אלגדיד [            ] |

verso, right margin

 1. …מא כאן מעי
 2. …וקליל מן אל
 3. …אלדי באל
 4. …ולעל תחצל לנא קליל רצאץ
 5. …אלי
 6. …דנא' אלנחאס
 7. …אלקזדיו

verso, top margin

 1. …אלג'לאיל ג' דנא'
 2. …ואלעלאוה
 3. …אלזעפראן…

verso

 1. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומך ואת אושרך (מ… ביום… בחודש… יראה) 
 2. אלוהים (לנו) ולך את ברכתו ואת אושרו, וגם של החודשים הבאים אחריו. שלומי טוב, אלוהים (יפגישנו…)
 3. במיטב הנסיבות בחסדו ובנדיבותו, כי קרוב הוא להיענות. לפני כן שלחתי מכתבים אל…;
 4. ואז, אדוני, הזדמנה נסיעתו של אדוני מרואן(?), בעוד אנחנו ברשיד, ולא היו לנו מכתבים ממך, (והיינו)
 5. מודאגים; הורינו לאנשינו אשר באלכסנדריה, יתמיד (אלוהים את גדולתם) שאם יזדמן להם מי שייסע… יזכירו אותנו
 6. במכתביהם, ואין ספק שאמנם כך עשו. אודיעך, אדוני, שהגעתי לפסטאט והלכתי אל אדוני ורבי, יתמיד אלוהים את גדולתו, ואמרתי לו שלום, וקידם אותי בברכות
 7. רבות על בואי; והוא מודה לך; וכיוצא בזה, אדוני ורבי אבו מנצור הסופר מודה לכם, והוא אומר: אין שם איש שאכתוב אליו בדבר צורכי קנייה
 8. ויגיעו הדברים כרצוני, חוץ ממנו. כיוצא בזה, אדוני אבו זכרי יהודה הרופא. אבל עד לרגע זה, אדוני, לא הגיע ממך מכתב אל אדוני אבו
 9. אלקסם עבד אלרחמן; אבל כבר הגיעו אליו הכריכות וה'עלאוות', והוא כבר מכר חלק מן האריגים לפני כן; אבל כאשר ירדה עליו ה…
 10. משך ידו והשאיר אותם לאחרים בזמן הזה. בתחילה מכר מג' וחצי עד ד' פחות רבע, בניכוי ההנחות, ונכנסו לו מג' עד ג' פחות קיראט
 11. ועד ג' וקיראט; כיוצא בזה צרורות (החרוזים), מכר מהם ת"ת במחיר ז' דינרים הק', זאת לידיעתך. אקווה שמכתביך יגיעו עם אלטאבתי, והוא
 12. יגיע, ברצון האל, ביומיים הקרובים. כבר הודעתי לך במכתבי על בוא האוניות הראשונות, ואחר כך הגיעו אבן אלאסכנדר,
 13. וסמיון ואלג'לאני, והגיעה אונייה ספרדית אחרת, חוץ מזו שהודעתי לך עליה; ואילו מעצאד לא הגיע עד עכשיו, וחלשה דעתם של הבריות בגללו,
 14. אבקש מאלוהים שישימהו במחוז השלום. עד לרגע זה, לא קיבלתי מאדוני סרור בן אברהים, אלא ק"ק דרהמים במשקל המגרב,
 15. ויצאתי מאלכסנדריה ועזבתי אותו, אבל כשיבוא לפסטאט, אקבל ממנו את אלף הדרהמים הנותרים, כי הוא אמר: אחי ציווני רק על
 16. ד' וק"ק דרהַמים, לא יותר. הגיע קיבלתי אני ממנו…
 17. המשרת… על זאת, ותראה את היתרה מה ותוסיף אותה אל חשבון…; 
 18. מכרתי את הצרורות במחיר ז' דינרים הק', ואשלים את ק' הדינרים ואמסרם לאדוני ורבי; וכבר…
 19. …וחרוזים; וצרור (החרוזים) הסיניים נמכר במ' דינרים והם ב(אוניית) אלחמאני; ואני אשאירם גנדלו', חוץ מג' דינרים שבהתחלה. ואין שם
 20. קונה. הנותר נמכר בג' וחצי הצרור. הפנינים הקטנות מבוקשות. הפוך - שני דינרים, והקנטאר (לגביהם הוא) לַיְת'י. הודיע לי אדוני אבו אלקאסם עַטיה
 21. …שהפוך ששלחתי אליו אשתקד לא נמכר, כי הקרן אינה שווה אפילו את דמי ההובלה. חישבתי שיש בו הפסד.
 22. מכרתי רבעי דינר שמאסי', על מנת שאקבל מן התמורה ג' דינרים בכל שבוע, והמחיר ה' דינרים פחות כ"ב (קיראטים) והק', וכבר…
 23. ונ"ה בח' דינרים, ומכרתי. הסתכמה התמורה בעד המשי, לאחר שהגיע (משי) מאמלפי לאלכסנדריה, כי רטלים במחיר י"ז דינרים בעד י' רטלים, ועליתי
 24. …לפסטאט ומכרתי את הלאסין; השיג בפסטאט מחיר של כי קיראטים הרטל. הגיע אבן בצק מפלרמו ועמו משי
 25. …המשי ומכרנו ב'דאר אלחריר' את (המשי) הכבד שקנינו במהדייה, במחיר דינר
 26. …נרטב, ושקלו אותו והעריכו מה תמורתו, והשאירו אותו אצל אדוני ורבי אבו נצר, יתמיד אלוהים את כבודו, עד שיגיעו 
 27. …לא הגיע… לאפשר לו היתה להם נטייה (לקנות) את מה שחסר, אבל האדון אבו נצר סירב 
 28. …ויוציאו זאת אל הפועל, אך אני מקווה שיצא לפועל לפני כן, ברצון האל. קיבלתי מה שהיה לך בכריכה של האדון
 29. …אמכרנו ואשמע בקולך כאשר ציווית. כבר מסרתי לו את הכרכום שהיה לו עמנו…
 30. …יש להם שוק בפסטאט. כמו כן החרוזים, אין קונים אותם בכמות אשר תשחרר אותנו ממה שאצלנו
 31. …אלא במחרוזות, במחיר דינר ושליש, פחות הנחה ו(דמי) הסבה; ואם אשאיר לך
 32. …קניתי אל תקנה מן החדש…

verso, right margin

 1. …לא היו אצלי…
 2. וקצת מן ה…
 3. אשר ב…
 4. אולי תשיג לנו קצת עופרת… דינרים; 
 5. הנחושת… הבדיל… האדרות, 
 6. ג' דינרים…; 
 7. ה'עלאוה' הכרכום…

T-S 6J5.6 1r

1r
بيان أذونات الصورة
 • T-S 6J5.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S NS J274: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.