قائمة/جدول: Bodl. MS heb. e 94/22

قائمة/جدول Bodl. MS heb. e 94/22

العلامات

الوصف

Collection made at a circumcision feast. The ba'al ha-mila, or father of the boy, gave 1 (presumably: dirham), a few others did the same, most of the rest contented themselves with 1/2 or even 1/4. Only the lower part of the list, with about thirty-four contributors, is preserved. Some names are overlined (having paid their pledges?) Early twelfth century. (Information from Mediterranean Society, II, p. 498, App. C 80)

Bodl. MS heb. e 94/22 22 recto

22 recto

النصوص المفرّغة

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ..................]נצף
 2. ...............].

----------

 1. ...........]בן זעבור ... נצף

---------------

 1. בן צדקה אלעטאר נצף אבו נצר אלעטאר

-------------

 1. עלי א` אבו יעקוב אלגאבי נצף

----------

 1. יוסף אלקדסי [[נצף]] //דפע// א` בן מכתאר א`

---------- דפע א`

-----------

 1. [[מנץ]] מנצור נצף בן שרדאנה? ב`

-------- ------------------

 1. בן קסאסא נצף אבו אלחסין //אלחלבי// א`

--------------

 1. צאעד נצף [[אסחאק אלנבול נצף]]
 2. [[אבו אלמנא]] אבו אלמנא א` בן אלשׁויזאני נצף

רבע ..

 1. חסן ואכוה נצף בן נאחום נצף
 2. [[סלמאן אלקזאז]] א` כלף דאר לגמאט? א`
 3. בעל המילה א` עולה א` אלכהן

------------

 1. אבו עמראן א` הבה אלצבאג ד`?

---------- ----------

 1. סעד אלדבאג א` צהר בן שׁכניא

------- ואכוה א

 1. בן צבאג 2/1 [[יוסף [[אלנגאר]]

-------- א ------

 1. אלפוקאעי א` [[בשׁאר]] /א`/ .וכשׁ א`

الترجمة

Bodl. MS heb. e 94/22 22 verso

22 verso

verso

 1. בן .[.........................
 2. בן דאוד א`[...................
 3. אבו אלעלא אלכתאני? נצף [.....
 4. אלדבאג ובנה נצף [.............
بيان أذونات الصورة