رسالة: T-S 13J28.2

رسالة T-S 13J28.2

العلامات

تاريخ الإدخال

في PGP منذ 2017

الوصف

Business letter from Farah b. Yosef in Alexandria to Yehuda b. Menashshe in Fustat concerning the delivery of goods, namely items of silver, olive oil, cheese, almonds and saffron sent from Ifrīqiya to Sicily. The writer mentions some hardship in Sicily. (Information from Ben-Sasson, Yehudei sitziliya)

T-S 13J28.2 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תקדמת כתבי למולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה וכבת אעדאה ענה לא את . . .
 2. פלם ארא לאחדאהא גואב ארגו אללה תעאלי אן ישגלה פי אלכיר מע //מא// אן מולאי יעלם מא אמא עליה מן אלשגל
 3. מן עדה וגוה ותשופי ותתטלעי לכתאבה לנסתעלם מנה כבר אמא כתבי מא אשך אנהא וצלת
 4. וקד אשרחת לה מא צאע לנא פי אלקאפלה ופי הדא אלשכטור אלמנחוס אללה תעאלי יעגל כלפה וכלפא תם
 5. איצא מא צרא עלי קלבי מן מא גרי עלי כאלי ואן אנפד עני אן לה ענדי מאל וקד אעלמתך אני אסדרת
 6. אמטעה וחלפת אן מא לכאלי ענדי לא דינ ולא דהב ולא בצאעה ולא תגארה ולא ודיעה וכתבת מע[[ ך]]ה
 7. נסכתין ואנפדת אחדאהם אליך לתוקף עליה גמיע מן קאל אן לה ע[נדי] //שי// וכתב למולאי אלנגיד לאכיה
 8. ארגו וצול אלגמיע וארגו אן כתבה מני באלקרב לנסתעלם מנהא או[לא] סלאמה ואפחארה . . . . .
 9. פי מתל דלך וכדלך איצא אעלמתה אני אוסקת פי כיטי אבן אלשובקי טו צרה זית כלטנא ואלי אסעה
 10. לם יקלע אללה . א. לולא יועלהא נדאמה וערפתה איצא כמא לה פיה והו מעסלתין זית גרה
 11. צא . . שכארה כז פיהא ו . . ה שכארה פיהא . . . . נבוד נ . . רז . . רמאך . . . עזיז קד . . .
 12. טאהור ושכארה פיהא כ רטל כעך טאהור י ארטל לוז מכצור אלגמיע צחבה
 13. יוסף אבן כלפא אללה . . . סלאמה ולי צחבתה צרה פיהא ס דינ וצרה פיהא י דנאניר וסדס
 14. וקירט תמן פצה לאן והב להא מעה מדה והו באית פי אלכיטי לה זמאן אללה יכתב סלאמתי
 15. וקד כנת אנפדת אליה כתב . .אר . . . . . . . . . . . . . . . . מה נקרצהא אלשיך אבו יצחק בן אלסרור
 16. וכדלך איצא אעלמתה וצול כתאב [ . . . . . . . . . . . ] מנה גמיע מא כאן צחבתה אנפדת
 17. ללמדינה ווקע הדה [ . . . . ]נה פבקי פי אלמדינה ולם ואללה ינפד ממא כאן צחבתה שי לא לכצצתה
 18. ולא לך פלא יכון [ . . ]ך פי דלך . . . . . . . . . . אנה מקים פי מאזר אלי וצול תמן הדה אלרחל מן
 19. מדינה ויכרג ישתי באלמהדיה וישתרי אלתי לך ולנא וקד אשרח לך מא צח לך פי אלמהדיה
 20. פי [[מן]] אלפצה פהו קמה בעד תמן אלמ . . . . . . . . אלזית אצאף להא לכאצתי אנא קקל ונצף לאני
 21. מא אחקה אלי בן כדאנה ואשתרא מן דלך כה צרף צאע מנהא י טו וצלת והי אלדי פי אבן אלשובקי
 22. אללה יכתב סלאמתה כה צרף איצא מן אצפאקץ בקי תמנהא פי אצפאקץ ז ווצל להונא
 23. יח [[מנהא]] מנהא ט ואיצא טו צרף וצפט זעפראן הו אלדי מע . . . . . . . .
 24. ואנפדת אעני אלע דינ אלצאיעה ולי אסעה מא ענדי כבר הל סלם להם אלרחל ע . . . .
 25. לם יסלם לה אעני עמר אלקט גיר אן עלם דלך וכאן ענד מולאי אלשיך אבי יצחק אברהים בן
 26. גיר אני מוים לא . . לה וקד אסתכרת אללה גל תנאה וחמלת אליך צחבת חאמל כתאבי הדא
 27. והו רחמים בן עמראן ג צרר פיהם קק דינאר מנהא צרה דנא קדם אלגמיע כאצה מולאי
 28. וצרה לטיפה ראבעה פיהא כז דינ הי לגלאמנא גרג תשתרי לה בהא פצה ולכן גרה אלקק
 29. דינ תשתרי בהא פצה ותחרץ אן תכן מצאגה מחל דרג מליח זבאדי נקלאת אטבאק לטאף
 30. צינה לטיפה מרש קטיעאת לטאף ותחרץ אן תכן בסער אלפצה אלחגר או דונה . . . . . ואן
 31. כאן יתפק צנעה לטיפה מליחה ויכון פצתהא דריה אשתריהא וצחבה הדא רחמים לכאצתה
 32. ק דינ . . אעיה והו יריד ישתרי סקיטאת והו תקה מאמון . . . . . . . . פקדצת
 33. אן ישתרי שי כלטה מתל מא יראה הו לאנה אלחנא וצל מן אלגרב . . . . . .

Right margin, perpendicular lines.

1. והו יכבר מן גמיע מא ישתרי בה פלא חצול ידך ענ[ה] וכאן לה

פי הדה אלשכטור גמלה אללה יעגל כלפה ו . . . . תלך חאלא מן בן אלסקט אלדי כתבת בה אליך

2. וארגו אנך חצלת אלנשאדר אללה יופקך למא פיה אלכירה ואנא אעלם

אנך משגול ואנך מא תפיק אללה תעלי(!) יעינך וקד סאלת רחמים פי שרא

3. חויגאת א[דא סאל] מנך תמנהא אדפע לה מא יקול לך ואנא אקרא

ביע בקית אלזית לכלטה ויא[כד] כל דינאר חקה וארגו אנך

Top margin, diagonal lines written upside down.

פעלת פי עיבה תיאבי | אלדי תרכת ענד כאלי ולו | אנך תשתרי מא | פיהא באלתמן מע | אן מא יאכדו מא | ליס להם ואן מולאי | אלנגיד ואכוה | ינכר דלך ותיאבי | אנא מערפה | ולא חילה

ואלברקלו אללך | אדא וצל יוסף | בן כלפא | תסלמה אליה | ותעלמני אן כאן | ללמתאע | ה

الترجمة

T-S 13J28.2 1v

1v

Verso.

 1. אעני אלפרכה ואלעמאמה לאן יכצר פיהא תלת אלמאל ואכתר ואנא ענדי מתאע בן מעתרא מן [
 2. אלעאם אלמאצי שרא אן מאלי פלולא הדא אלעבד לחמלת . וטלעת לאכני נכאף ואלפלפל באקי
 3. שהד אללה כפת נביעה לא נציב מא נשתרי יסוא פ אלפצה <יז> קלילה והדה אלאכטאר
 4. מא טיבה עלי לאש ומע הדא אלראי לך אן ארסמת ביעה בעתה וכדלך איצא אלא . ורד
 5. באקי לאן אלדי אשתראוה כדלך אלאסעאר אקלעו מן מדה פעול פי אלגיר מנה כ>
 6. ליס אביעה אעלמתך דלך וקד אועדני [[דנ . א]] מולאי אלשיך אבי מנצור [[רופא]] אלזעים אנה
 7. יחמל גמיע מא תדפע לה לאנה ירגע להונא עלי טריק אלגיזה לאן מעה ארסאל מק יעק[וב]
 8. יעקוב אבן כעב פמא כאן [ר]איד אן תנפד מעה שי אנפדה וכדלך אוצית הדא רחמי[ם
 9. אוציתה אן ירגע מעה ותנפד מנה אש מא סהל סואה ויעז באללה עלי תאכיר [ . . . ]
 10. . . . . לאסעה לאן לו אקלעת ווצלת לכאן פיהא פרא וקד כנת עלי אני . . . . מ . . . .
 11. אבי זכרי בן סומא צרה . . . ולם יערפנא כצצתך אפצל אלסלאם וצחבת הד[א . . ]
 12. מע הדה אלצבר צרה לסידי אבי יוסף ישראל אלפאסי והו ואללה מן אל . . . . . . . .
 13. . . . יסלה אן יתפצל ישתרי [ . . . . . ]פצה פיהא ניף ס דינ פעל מתפצל וינפדה
 14. אליה פי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מע . . . ומולאי אבי סהל ואל . . . . . .
 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ואבי עלי חצתא . אסאל [ . . . . . . ]
 16. וכדלך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקטיע לטיף אשתריתה
 17. לה לם נרא מ . . ה קט . אר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עה פי אלשכארה תאכדהא
 18. מנה מע אלסלאמה ושלום . . .

Right margin, perpendicular lines.

ואלצרה אלדי ללפאסי | וזנהא ק דינ ועשרין לאנה | אצאף אליהא עין אבי [

Bottom margin, perpendicular lines. Address.

אלי מולאי אלשיך אבי זכרי יהודה בן מנשה נע צירפי שאכרה וגארה פרח בן יוסף בן פרח קא[בסי נע

אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה

بيان أذونات الصورة
 • T-S 13J28.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.