قائمة/جدول: T-S NS J404

قائمة/جدول T-S NS J404

العلامات

الوصف

Recto: List of sums promised or paid (the entries crossed out), ranging from 1/8 to 6 1/2, mostly in fractions, wherefore in cases in which exactly 1 or 2 dirhams were given the word sawa, 'exactly,' was added. The mother of the writer gives 2 dirhams, and in 3 instances the entries consist in balances owed to the contributors. The list probably represents school fees pledged or donated for needy children. On verso (see PGPID 565), notation of prices obtained for 4 books, e.g. Guide of the Perplexed, 30 dirhams, with 2 dirhams for brokerage (see Goitein, Kiryat Sefer 44 [1969], 125-126). In the hand of Shelomo b. Eliyyahu.

T-S NS J404 1r

1r

النصوص المفرّغة

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
 1. אלשיך אבי אלמנא בן עמראן שמ צ [[תמאניה]] //סתה// ונצף
 2. אלשיך אבי אלחסן אלשראבי תלתה דראהם
 3. אלשיך אבי אסחק אלשראבי דרהם ונצף
 4. אלשיך אברהם אלמלמד אלמחלי דרהם ונצף ורבע
 5. אלכהן אבי אלפרג אלבזאז סתה [[אלא רבע]] ¼ 5
 6. אלואלד אדאם עזהא [[דרהמין סוא]]
 7. אלכיאט פצל לה [[דרהם סוא]]
 8. אלדגאגי פצל לה [[דרהם ונצף]]
 9. גירה פצל לה נצף דרהם
 10. אבי נצר בן אלדגאגי רבע ותמן
 11. מנצור בן בשאר [[רבע]] תמן דרהם
 12. יעקוב אלביאע רבע ותמן
 13. מפצל סוק אלכביר [[נצף ורבע]]
 14. אלגמלה
 15. כו
 16. אלדי אעפא יום אלגמעה
 17. מנא דגאגי ס[
 18. ......... א[

الترجمة

T-S NS J404 1v

1v

verso

 1. אלמביוע ללשיך אבי אלביאן שצ אול דלך מרל
 2. 1
 3. אלצנאעה אלצגירה אלתמן //מסלם// עשרה דר סמסרה
 4. א
 5. אלדלאלה ללמולי אלרצוי אלתמן מסלם תלתין דרהם
 6. וסמסרה דרהמין
 7. אלפן אלראבע פי אלנבין אלתמן //מסלם// ארבעה ונצף
 8. [[נסיקים]] נזיקים [[תסעה]] סבעה דראהם
 9. אלדג? ר' אברהם בן דגאגי יעקוב אלביאע
 10. ⅙ ור ⅙+ ¼ ?⅙+?

in a different hand

 1. בראשית בישעיה
 2. הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי
 3. רוחי עליו משפט לגוים יוציא
بيان أذونات الصورة
 • T-S NS J404: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.