Search Documents

מסננים

21 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S 8J17.23

  Report to a Jewish official, perhaps the Nagid. The sender had been ordered to intervene with Abū l-Makārim, who had been delinquent paying the 20 …

  1. ורדת מכאת[בה
  2. תופיקה יסהל אלי כ[
  3. אלשריף כט מולאנא וסידנא [. . . . . . זאד]ה אללה ע[לוא
  4. ונפאדא וכאן דלך גד חג הסכות המקבה יזכנו לחוג
  5. אותו לפני אדוננו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 12/8

  Legal document. Abū al-Bahā' al-Kohen Ibn al-Naḥḥāl (“the beekeeper”) undertakes to pay back his nephew Moshe ha-Kohen 66(9)0 silver dirhams, 200 dinars, and 100 irdabb …

  דיון אחד

  תגים

  • 8 recto
  • 8 verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S 12.248

  Letter from Yoshe’a b. Natan, probably from Bahanasa, to Nahray b. Nissim, Fustat. September 29, 1051. The letter contains many details about the last phase …

  recto

  1. על שמך

  2. תקדם כתאבי אלי מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה עלי יד עלי בן

  3. גלפיוה אלנותי וטיה כתאב אלי בן מנארה בתסלים י תלאליס קמח‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S AS 146.202 + T-S NS 320.23

  Deathbed will of Bū Saʿd b. Sālim. Location: Minyat Zifta. Dated: last third of Tammuz [1469] Seleucid = June 1158 CE. (The year in l. …

  1. . . . .]. . .מא לה[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. דנאניר ודכר אן ענדה הא[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבENA NS 77.107

  List recording distribution or, equally if not more likely, contributions of wheat (as in T-S AS 145.21, 'thabat qamḥ al-[ʿaniyyim]'). See also ENA NS 77.94.

  1. .................ויב]את
  2. .......אל]צאיג ג' ואבאת
  3. ...ב]ן אלקאבלה ויבאת
  4. ..ב]ן מבארק ויבה
  5. ....] ויבתי[ן]

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S 10J18.22

  Letter from Yosef b. Nadiv the cantor, in Bilbays, to Eliyyahu b. Zekharya the Judge in Fustat. In Judaeo-Arabic. Mostly about business in wheat. The …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S NS 321.67 + AIU VII.E.120

  Letter from a father who has traveled away to his son at home. In Judaeo-Arabic and some Hebrew. Rudimentary hand and orthography, with many colloquialisms. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 10J14.26

  Letter from Natan b. Nahray, in Rashid, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Around 1061. The writer writes about purchasing wheat before Passover. (Information from …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה וסעאדתה

  2. ונעמאה מן רשיד יום אלאחד בעד משקה אן עצימה אן ללה

  3. אלחמד אלדי כאנת אלעאקבה לל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 8.85

  Letter from a merchant addressed at least in part to his mother ('wa-yā ummī'). In Judaeo-Arabic. Dating: Perhaps 12th century. He complains about the wretched …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיT-S 18J1.9

  Legal document. Court proceeding. Location: Fustat. Dated: last decade of Shevaṭ 1471 = January/February 1160 CE. Ḥiyya b. Yiṣḥaq (b. Shemuel ha-Sefaradi) invested 65 dinars …

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו בית דין החתומים למטה ודלך אן למא כאן פי אלעשר אלאכיר מחד[ש] שבט
  2. דשנת אלפא וארבע מאה ושבעין וחד שנין לשטרות בפסטאט מצרים דעל ני‮…

  Recto

  1. Proceedings (of what) took place before us—we, the undersigned court—Thus: in the last ten-day period of the mon[th] of Shevaṭ,
  2. of the year one‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 13J22.31

  Business letter, fragment, from Abū Naṣr b. Ibrāhīm, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel, in Fustat. Ending only. Dating: Early 1130s CE. The letter includes …

  1. תתמה אלכתאב
  2. לו אנני אשתריה הנא ויבה
  3. בדינא' וחס ושלום ומא
  4. עדת אלי אן אקול ענה שי לאנני
  5. מא אנתבהת מן מרה ולא מן
  6. אתנין אול טלבתה והו
  7. בכמסין קלת מא הנא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיT-S NS J27

  Court records and notes in the hand of the judge Natan b. Shemuel. Dating: Ca. 1143 CE. Entries include the estate inventory of Abū l-Barakāt …

  TS NS J 27v, fgt. 2 Gil, Documents, pp. 259 Doc. #48 Record of a payment to an amir ca. 1143 SH [1-28-87] (P)

  1. אלאמיר חצן אלדולה בן סיף אלדולה פי מר‮…
  1. The Amīr Ḥiṣn al-Dawla b. Sayt al-Dawla, for two murattabs,

  2. seven waybas of wheat. Still due to him, eight 

  3. waybas of wheat, whose cost 

  4. of ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  רשימה או טבלהENA NS 77.?

  List of distribution of wheat. In the hand of the court clerk Ḥalfon b. Menashshe ibn al-Qata'if (dated documents 1100-1138). This fragment was transferred to …

  1. .....]..עלי אלחד..[
  2. ..אלשי]ך אבו אלפצאיל אל[
  3. ... בן קטוס [.]. רב[ע
  4. אלשיך אבו אלחסן עלאן [
  5. אבו אלפצל בן אלקמחה [
  6. אבו אלמנא בן קשקוש [
  7. כתיר אלאזרי וא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  רשימה או טבלהT-S Misc.28.184

  List of 103 people, households, or groups receiving wheat. Amounts: between 1/2 and 3 waybas (1 wayba = ca. 4 gallons). Goitein there are comments …

  recto, left-hand page:

  1. חמאה יהודה ויבה ורבע //הלך//
  2. בנת אלאקריטשׂי נצף
  3. בנת נחמאן נצף
  4. אמראה מנשׁה ויבתין
  5. צהר אבו סעד אלזפתאוי ויבתין
  6. זוגה בן זגאלי נ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  רשימה או טבלהT-S Ar.34.287

  Distribution of wheat to Byzantines (thabat al-Rūm). Belongs with T-S K15.113. Dating: ca. 1100–40 CE.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  רשימה או טבלהT-S K15.113

  Distribution of wheat to Europeans/Byzantines (al-Rūm), altogether 49 households including households consisting of only one person. First item: 'The proselyte--3; his female slave Mubāraka--1/2 wayba.' …

  1. בשׁ
  2. תבת אלרום ...]ונצף ויב[ה] //[ו]ר[ב]ע(?)//
  3. אלגר ג ויבאת גאריתה מבארכה נצף ויב
  4. מנחם נצף ויבה מ[ח]סנה(?) נצף ויבה
  5. אמראת אבראהם אל . . . [נצ]ף ויבה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מסמך שלטוניT-S 10J10.2

  State document, report, Fatimid. The report is written on the 3rd of Dhū l-Ḥijja, of an unspecified year, and mentions a previous report that arrived …

  1. اخر ما القدرة(؟) بعده عمل بتاريح يوم الاربعا الثالث

  2. من ذي الحجة….ذكر اخر الوارد من الديوان السعيد

  3. والذي تجدد بعد ذلك خلو الاسواق من الاخباز 

  4. ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S AS 153.14

  Mercantile letter in Judaeo-Arabic. The sender and addressee are unknown. Dating: Probably 11th century. Mentions people such as Abū Yaʿaqov the brother of Tamra(?); a …

  recto

  1.  ] פי אלמרכב

  2.  ] אסאל אללה יכתוב עליהום אלסלאמה וקד ק[בצ]ת יאכי

  3.  ] מא טאר עלי יאכי אלדי ודית דינארין ורבאעי ילזמ[נא]

  4.  ] פלפל רבאעי לאן ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  רשימה או טבלהT-S 8J6.3

  Verso: List of "those who have not received their share" (al-bāqiyyīn bi-lā akhdh), i.e., in the distribution of wheat. Dating: Probably 1215–40 CE, based on …

  left page:

  סדכ.דו

  ר'[.]בי..א אמ[ר]אה פ[רנ]ס?

  סכנדרי מהא.?

  זוגה ....

  קדסייה

  אם טאהר

  אמו אבן .ידאן

  ---

  שׂרה לאה

  מליחה דויד

  זוגה ה[א]רון

  אברהם דקיק[י]

  ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבENA 2739.15

  Letter from Al-Mubārak b. Yiṣḥaq Ibn Sabra to his "father" (paternal uncle?) Abū l-Ḥasan Surūr b. Ḥayyim Ibn Sabra. He reports that Ibn Siman Ṭov …

  Recto:

  1. בש רח
  2. כתאבי יאואלדי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ומן תופיקה
  3. לא אכלאך ול . . סלאמה ונעמה וען שוק אליך שדיד גמע
  4. אללה ביננא עלי אפצל אלאחואל במנה ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S 12.721

  Letter from Awad b. Hananel from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1060. The writer is in urgent need of cash "I do not …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי
  2. ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה
  3. וסלאמתה ונעמתה וכבת עדווה
  4. מן אלאסכנדריה ען סלאמה
  5. ועאפיה ושוקי אליה שדיד גמע
  6. אללה ביננא עלי אפצל‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך