Search Documents

מסננים

20 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S 12.215

  Second leaf of a letter from an unidentified merchant, probably in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dated 1052 by Gil and 1066/67 by Goitein (in Mediterranean Society, …

  recto

  1. ב
  2. מולאי אלשיך אבי אלבדר דפעאת אד כאן הו אלעאני [[בצאחב]]
  3. באלכצם צאחב אלניל ותכאצמת //מע// וכילה אבו עבד אללה בקצדהא
  4. לאנה שד מן צאחב אלניל ומצ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S 8J20.16 + T-S NS J485 + T-S NS 283.96

  Letter describing the claims of the writer's brother-in-law on the half of a house that was sold by the mother to her daughter, the writer's …

  1. אעלם רבינו הרב המבהק בישראל יחיד הזמן
  2. ופלאו ממזרח שמש עד מבואו אן אלממלוך
  3. אתצל אלי זוגה ואנה(!) דכלת בקמאש וכאן לאבוהא
  4. דארין דאר כבירה ודאר צגירה ו‮…
  1. I inform our Rabbi, the most distinguished Rabbi of Israel, the singular of (our) time

  2. and its wonder from east to west, that the servant

  3. marr‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S NS J408 + ENA 2808.6

  Family letter in Judaeo-Arabic. From an unidentified man possibly named Karīm, apparently in Zarnīkh (in Upper Egypt, see recto l. 44 and recto right margin …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 13J9.2

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya. End of 1025 / 1026. Concerning the Fatimids' army that is coming from Egypt against the …

  1. אל אוהבנו וחברנו ונכבדנו ויקרינו כגק מ ורב אפרים החבר במעוז ומחסה
  2. מתגבר בצל שדי יתלונן ויתאבר ביראי אל ידבק ויתחבר ברוחו להיות מושל
  3. להתגבר לקרב כל ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2r
  • 1r
  • 2v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבBodl. MS heb. c 64/7

  Letter in Hebrew dated 1759/60 CE (520 = תהֿלה לכֿל), from the Jewish community of Tiberias to the Jewish community of Pisa, begging for financial …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S 12.31

  Letter sent from a village to the capital asking for news and discussing shipments as well as what appear to be seasonal laborers. The writer …

  Recto:

  1. בשמך רח
  2. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלואלד [ . . . . ] אללה [ . . .
  3. כמא לא אשך בוקופה עליהא ואלדי אוגב אצדאר הדה אלאחרף תוגה
  4. מיכאל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 8J23.13 + T-S 13J27.17

  Letter from Abū Saʿīd b. Abū l-Ḥasan al-Abzārī, somewhere in the Maghrib, to his brother Abū l-Barakāt, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dated: Last decade of …

  Recto - lower fragment

  1. בין אלמס|למין ובין אלרום ומא בקי אחד יגסר ידכר
  2. ס]פר פי אלבחר פבקית אנתטר אחד אלמראכב
  3. אמא] אלפכרי ואמא אלגיטאני פשא אללה אנהם‮…

  Recto

  1. . . . between the Mus]lims and the Rūm. Nobody dared to talk any more

  2. about t]ravel by sea. I had indeed awaited the arrival of a ship,

  3. ‮…

  2 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבBodl. MS heb. d 74/45

  Mercantile letterReporting that everyone at home is well and giving the prices of different goods. Wheat: 1 dinar per 9 waybas. Honey: 5 dinars per …

  1. וימצאו חן בעיני כל רואיו ויחזירו אל ביתו ב[לבא חדיא
  2. ו]כיסה מליה אמן אמן סלה ממא אעלם חצרתה אלסאמיה
  3. אנני אשתרית אלקמח ואלצביאן פי כל עאפיה ומולאי אל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 45 recto
  • 45 verso
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 10J9.26

  Letter by Avraham b. Natan ('ata) concerning the disorder in Tunis and concerning the burial of his father in Jerusalem, 1st quarter of the 11th …

  Recto

  1. אטאל אללה יאכי וסידי בקאך ואדאם ציאנתך וסעאדתך וכלאיתך וכפאיתך וכאן לך
  2. ול[יא] פי כל אלאמור         כתאבי אליך ה' איאם קבל ראס אלסנה אלמְבָאר[‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S K25.189

  Letter in Judaeo-Arabic. In a lovely hand; the same scribe seems to have reused numerous Arabic-script documents for literary/liturgical text (see Joins Suggestions). This letter …

  1. בשמך רחמנא
  2. שומר פתאים ייי ברוך הגבר אשר יבטח בייי וג
  3. כתאבי אליך יאואלדי ויאמולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך
  4. ואדאם עזך ותאידך וסעאדתך וסלאמתך ונעמתך
  5. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 12.316

  Letter draft from Efrayim b. Shemarya to Shelomo b. Yehuda. Fragment: the upper part only. Dating: probably 1028 CE (Gil's estimate). The letter praises the …

  1. ] שבויים[(?)
  2. ]חף ובר ה[
  3. ]בר
  4. ] לאשפותה וברכות להשיתה ברית לכרותה
  5. ]הרבה טובות להשפיעה נחמות להודיעה
  6. ] ושמועה מלבות להתקימה אויבים להכניעה
  7. ר]ועעה ממרי‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 13J13.27

  Letter sent by a man from Sicily who had immigrated to Tyre, describing a civil war in Sicily and the bad economic conditions under which …

  recto

  1. כתאבי יאכי וסידי וריסי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך 
  2. וסעאדתך מן צור ז מצ'א מן כסלאב(!) ען סלאמה ועאפיה ושוק אן 
  3. שדיד גדא אסל מן אללה קרב א‮…

  recto

  1. אני כותב לך, אחי ואדוני ומנהיגי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את כבודך ואת חסותו לך
  2. ואת אושרך, מצור, בז' בכסלו. שלומי טוב ואני בריא, אך ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבL-G Misc. 35

  Letter from a Jewish woman, in or near Tripoli (Lebanon), to her brother-in-law, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She is a refugee from Jerusalem who has …

  1. [כתאבי אליך יאולדי ורייסי] וגלילי אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה
  2. [ ] אליך יאולדי [ואלעזיז ע]לי אמר אן נצפה
  3. [ כאן אבו אלכיר] מע אלמנתצר פמאת אלמנת[צר]
  4. [ופ‮…

  Recto

  1. [My lord and] illustrious master, may God make your welfare and happiness permanent.

  2. [I have to convey] to you, my dear boy, something whi‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבBodl. MS heb. b 13/49

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat. Dating: July 30 (26 Av), 1057, …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 49 verso
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 13J22.24

  Letter from the physician Abū Zikrī, in Jerusalem, to his father Eliyyahu the Judge, in Fustat. Abū Zikrī reports that his masters, the princes al-Malik …

  Recto

  1. ודכר אלמולי ען אלבקיאר אנה קד אפדאה
  2. וטלב יסיירה פלא תסיירה אצלא פאני
  3. כנת פי מרצי אעול המכם בעד אלמות
  4. כיף יכון חאלכם אדא וצל אליכם מלבוס
  5. ולדכם‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S 12.386

  Letter from Mevasser b. David, in Tinnīs, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 22 Elul (25 August [1068 — Gil's inference]), with …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. וכלאיתך ורעאיתך מן תניס יום אלב לז בקין מן אלול ערפה אללה ברכה

  3. כאתמתה ואסעדה במא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 10J9.16

  Letter by the Jewish community of the village of Qalha, Egypt, apparently to Eli ha-Kohen b. Yahya in Fustat, 2nd half of the 11th century. …

  Recto

  1. בשמך רחמנא
  2. נעלם סידי אלפרנס אטאל אללה בקאך ואדאם עזך
  3. ותאידתך וסעדתך וסלאמתך אן למא כאן יום סבעה עשר
  4. בתמוז וצל אלי ענדנא אשיך אבו עמרן מוסה בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבHalper 389

  Letter from Salāma b. Mūsā of Sfax, in Mazar, Sicily, to his partner Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The longest letter …

  recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך כתאבי אליך מן מאזר לז' בקין מן אלול ען סלאמה ונעמה 
  2. ושכר ללה תעאלי אסאלה אלמזיד מן כל ‮…

  recto

  1. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומך ואת אושרך ואת רווחתך, ממאזר, בכ"ג באלול; שלומי טוב ואני מאושר,
  2. ותודה לאל ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  • p. 1
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 8J20.26

  Letter from Alexandria to Fustat. In Judaeo-Arabic. Fragment: Bottom half only. Dating: There are reports of men seized for forced labor to dig a ditch …

  1. גיר ואתק בדלך ואלבלד עלי קציה צעבה מן חפר אלכ[נד]
  2. בלד מגלק ואלצכרה ווגדת ימן הי אלדי וקע עליהא אלבאב וגראת
  3. עליהא שדה עטימה ולהא אליום ארבעין יום וה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S 16.179

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 9 (12 Shevat), 1058 CE (Gil) …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת אטאל אללה בקא אכי ושקיק רוחי ועזיז נפסי ואדאם חראסתה וחמאיתה

  3. וכפאיתה ונעמאה וחסן עקבאה מן אלמהדיה ליב כלון מן שבט ערפה אללה ‮…

  4 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך