Search Documents

מסננים

137 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיENA NS 16.33 + ENA NS 68.21

  Legal document. In Hebrew and some Aramaic. In the hand of Yefet b. David. Attests that Fāʾiza bt. Yaʿaqov b. Shuʿayb appeared in court after …

  1. . . .] אנו העדים החותמים עד|ותינו מטה בכתב הזה איך פאיזה בת יעקב
  2. אמרה לפנינו] דעו רבותי כי מאחר פט|ירת אבי יעקב בן שועיב נוחם עדן קנה
  3. . . .] משה חצ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • recto
  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיENA 3492.15

  Fragment of a legal document. The terms sāiʾba (endowment/waqf property more generally ) and mūwāqafa (safeguarding waqf/endowment properties) are suggestive that the document could be …

  1. و حفظ سائبة ولا زالت

  2. وموافقة ولا مواقفة

  3. من الادعية الصالحة له والشا……

  4. الفاضل الاجل الاسعد

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיMIAC 225

  Receipt for the rent of a residence valued at 88 qirsh in the waqf of Deir el Moukhalles in Cairo – 1 March 1947CE – …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. f 103/40

  Account for funeral expenses of a poor (travelling?) man who had lived in a pious foundation belonging to the community. (Information from Goitein's index cards)

  1. אלמוגוד לר א[. . . .] רח אללה קוס [[גיר דרהמין] ]
  2. כרג מן דלך יח להבה אלגאבי י דראהם לגבאה אלגאליה
  3. ל דרהם חמאלין וחפארין ובנא קבר גאסל ה חזאנין ה
  4. וע‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 40 recto
  • 40 verso
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  רשימה או טבלהENA NS 68.2

  Accounts in Judaeo-Arabic. Expenses for construction and repairs; mentioning a carpenter several times. Hand of Yefet b. David b. Shekhanya (early 11th century).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. f 56/48

  Accounting of a single foundation ca. 1186.

  1. תבת חסאב רבע אלדאר אלתי בתגיב אלדי אוקפתה נטר אבנה
  2. עבדאללה זוגה אבו אלחסן אלצבאג אול מדה [[ארבעה]] //כמסה// שהור אולהא
  3. מסתהל [[רביע]] //גמאדי// אלא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 48 recto
  • 48 verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  רשימה או טבלהENA 1822a.41

  Account. Revenue of the qodesh from rent, ca. 1230. A small strip of paper, of which the upper part is missing, written on both sides. …

  1. אלדאר אלמגאורה לה
  2. סכן אלמבייץ טבקה ד
  3. [טב]קה סכן עתמאן פואל
  4. ד
  5. דרב סלסלה
  6. רמצאן אלקזאז קאעה וטבקה
  7. יג
  8. דאוד אל[ ] טבקה ה דר<
  9. טבקה סכן ברכאת ד דר<
  10. טבקה סכן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  רשימה או טבלהENA 1822a.68

  Accounts of community of revenue from houses rent, Ca. 1250. Contains, listed in two columns, several current entries of revenue and expenditures. Both Hebrew letters …

  ENA 1822 A, f. 68, ed. Gil, Documents, pp. 476 (Doc. #143) Accounting of the qodesh, ca. 1250. SH [3-19-87] (P)

  1. אואל איגאר שמואל כהן מן אול
  2. שהר תמו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  רשימה או טבלהBL OR 5549.6

  Account of the qodesh, ca. September 1201. This is an accoutning written on both sides of a single leaf, detached from a notebook. The peculiar …

  Recto

  1. אלמסכון דון אגרה
  2. ר אנטולי שצ ה
  3. ר יפתח ו בן ר שמואל ז
  4. מראה עניה ה אלחבר ו
  5. סאלם בן שלומ י בו סחק ו
  6. מה
  7. אלגמלה ען אלכאל ואלמסכון
  8. שלו>
  9. תצקיע אלמסכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיBL OR 5566B.7

  Legal document. Deed of dedication of a house in Damascus to the Great Synagogue, ca. 1090. A certain Meshullam, known as Ibn Shurayq al-Dimashqi, i.e. …

  1. וארבע מ[אות ] למנינא דרגיליננא [ לממניה ביה בפסטאט מצרים דעל]
  2. נילוס נהרא מותבה כן הוה חצר בבי דינא רבא //אלי// כב גד קד מר ורב אדני[נו]
  3. דויד הנשיא ‮…
  1. .... and four hundred according to the era to which we are accustomed here in Fustat of Egypt which 

  2. is situated on the Nile River. This happene‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  רשימה או טבלהJRL Series B 3762

  This document, which continues onto the verso, lists in detail payments to individuals, some for commodities (including bread, flour, and meat), as well as amounts …

  1. בשמך רח
  2. אלדי וזנתה ען אלחבר ב דרה רבע
  3. ותמן וביד אלזיאת [.] דר ורבע
  4. וביד פרג תמן ודרה רבע דר
  5. ותמן דקיק נצף דר ותמן כבז נצף
  6. דר ופיצה עשרה דר וביד עמא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J10

  Lease of an apartment of the Qodesh ca. 1180. Abu'l-Bayan, one of the prominent parnasim of this period, leases an apartment, which is in a …

  ULC Or 1080 J 10 Gil, Documents, pp. 313 Doc. #73 Lease of an apartment of the Qodesh ca. 1180 SH [1-30-87] (P)

  1. אסתאגר אלשיך אבו אלפצל אלפרנס בר אה‮…

  Recto:

  1. Al-Shaykh Abūʾl-Faḍl al-Parnās b. R. Aaron ha-Levi, of blessed memory, rented from al-Shaykh 

  2. Abūʾl-Bayān al-Jābī b. Elazar ha-Levi, of b‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  רשימה או טבלהENA 3793.5

  Accounting of the Qodesh. Ca. 1222-23.

  ENA 3824, f. 1 ed. Gil, Documents, pp. 429-430 Doc. #128 Draft of an accounting of the Qodesh. Ca. 1222-23. SH [3-17-87] (P)

  1. בשמך רחמנא
  2. מא יקול אדו‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך שלטוניPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.29 (Michaelides 29)

  Petition from a group of Sufis written in the style of a testimony with a dozen witness statements, addressed to someone referred to as "mawlānā …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.61

  Fragment, middle part of orderly accounts in the hand of Shelomo b. Eliyyahu. In addition to items known from previous accounts, many new ones appear, …

  1. מחאסן מנק[י ......
  2. ד ד ב ½
  3. ר יפתח רבי מנשׁה ר דניאל
  4. ב ½ ב ½ ב ½
  5. באלפצל
  6. ב ½ אלגמלה סב
  7. אלחאצל מג ר
  8. אלבאקי אלמסלוף יח ½ ר
  9. גמלה דלך כט ½ ר
  10. אלפאצל לי א ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S K25.240.18

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give 3 dirhams to 'the foreigner from Toledo' (al-gharīb al-Ṭulayṭulī). T-S K25.240 consists …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ'
  3. יוצל ללגריב אלטליטלי מ'
  4. בחיה שצ' ת[ל]תה דרהם
  5. שבת אם בחקתי

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.15

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. In a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script. The cantor al-Shaykh al-Makīn (=Abū l-Majd?) is to …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך משפטיT-S K25.240.20

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. The noble cantor (=Abū l-Majd?) is to give 5 dirhams to the relative of the rabbi from …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלגליל שצ'
  3. ידפע לקריב אלרב אלטליטלי
  4. כמסה דרהם שבת שלח לך
  5. ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.22

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to pay the bearer, the judge, 10 dirhams out of the rent of the …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ
  3. ידפע למוצלהא אלדיין שצ
  4. עשרה דרהם אלתי כאנת
  5. לה קאדמא ושלום
  6. מן גהה אלרבע

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.56

  Verso: Autograph order from Avraham Maimonides to the cantor Abū l-Majd. Abū l-Majd is to convey the remaining 10 dirhams owed to Abū l-Faraj for …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S K25.240.19

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Al-Makīn (=Abū l-Majd?) is to give 3 dirhams to the relative of the Andalusī rabbi ("Toledan" is …

  19

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלמבין שצ'
  3. יוצל לקריב אלרב //זל// [[אלטליטלי]]]
  4. אלאנדלסי תלתה דרהם שבת
  5. וללנזיר אלעגמי ושלום במדבר
  6. דרהמין

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מסמך משפטיT-S K25.240.23

  Bill submitted to Avraham Maimonides: the cantor 'al-Makīn' is owed 9 dirhams for 6 weeks, and Abū l-Ṭāhir is owed 1.5 dirhams for 3 weeks. …

  1. אלמתאכר ללשיך אלחזן אלמבין //ען// סתה גמע
  2. אולהן שבת במדבר תסעה דראהם
  3. ולאבו אלטאהר תלתה גמע דרהם ונצף
  4. אלגמלה
  5. י ½

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.14

  Verso: Autograph order from Avraham Maimonides. The cantor al-Shaykh al-Makīn is to give 20 dirhams out of the rent from the compound to the judge …

  14

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלאגל
  3. אלמבין שצ' ידברנא
  4. פי עשרין דרהמא
  5. מן אגרה אלרבע
  6. יוצלהא ללדיין אלאגל
  7. ר' יחיאל שצ' ברסם
  8. אלחכם אלאגל רבי יוסף שצ'
  9. אלגוכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.16

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give 9 dirhams to 'al-Talmid al-Ajall al-Raṣuy' out of the rent of …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ'
  3. יוצל ללשיך אלתלמיד אלאגל
  4. אלכצפי? (אלרצפי?) שצ' תסעה דרהם
  5. מן גהה אלרבע מסאעדה
  6. למסאפר מסתחק ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  רשימה או טבלהT-S NS 320.48

  Accounts in Judaeo-Arabic. Revenue from rent. Dated: Dhū l-Qaʿda [644 AH] = Nisan 1558 Seleucid, which is March/April 1247 CE. Small fragment, recording payments for …

  Recto

  1. מסתכרג די אלקעדה [
  2. אלדי הוא ניסן אתקנח [
  3. [י]עקב אבן אלנגאר [
  4. אבו אלמ[
  5. אבו אלפצל ביאע [
  6. [אבו א]לעז אלמגר[בל
  7. יעקב נקאד [
  8. אבר[ה]ם בכאז [
  9. [עבד]אל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  רשימה או טבלהT-S J1.32

  Account of expenditures ca. 1200. Various expenditures, mostly on repairs, are recorded by a parnas, R. Yeshu'a. Written on both sides of a leaf, of …

  1. אלמצרוף מן יד ר ישועה מן אגרה שעבאן ורמצאן
  2. חכר וחראסה ען אגרה הד ורמי תראב
  3. שעבאן ורמצאן יד
  4. צ
  5. אפתכאך א>ל<טבאק כסוה לאמראה
  6. ג ד
  7. לטאהר אלכאדם בקיה ביד אלדיין אלמופק
  8. חסא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. c 50/14

  Account of building operations ca. 1215. A list of expenditures made at Dar b. Pinhas in the course of several days in the month of …

  Verso: b a

  2 ½ 12 ½ 5 1 ½ ½ ¼ 5

  1. [ ] דעאים חמולה

  ½ 10 22

  1. [ר]קאצין ובנא סלם

  ¼ 12 ½ 24

  1. וכאלה

  2 26

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 14 recto
  • 14 verso
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. f 56/129

  Report on a compound dedicated to the Qodesh ca. after 1127. A fragment of a report, or memorandum, about the compound known as Dar Naqa …

  a

  1. אלצעפא אלטאיפתין אלמדכורתין בנ/ס/בה
  2. מא תקדם דכרה במשארפה בית דין
  3. או מן ירתציה לדלך והו וקף מסתמר
  4. וחבס מובד עלי אלצעפי אלמדכורין
  5. חבס ותאביד לא אנק‮…

  Recto

  1. the poor of the two above-mentioned congregations  concerning 

  2. the aforesaid matter, under the control of the Court 

  3. or of whom it would‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 129 recto
  • 129 verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  רשימה או טבלהENA 2591.14 + ENA 2591.15

  Accounting for five months, ca. 1230. Two leaves, the first of which has writing on both sides. The first part is an estimate of the …

  1. ת בש רח
  2. תסקיע אלרבע אלמסכון מנה באלאגרה
  3. זקאק אלכניס
  4. אלשיך אבו אלסרור שצ אלשיך אבו אלמפצל
  5. כ בן אכיה שצ יג
  6. טאהר אלקוצי שצ אלשיך אבו אלבקא שצ
  7. ה ען אלכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  רשימה או טבלהT-S 8J33.10

  Statement of payments to a tenant of the Qodesh, ca. 1160. A certain al-Nadiv, otherwise known as the perfume maker, tenant of a compound partly …

  1. ותסלם איצא אלשיך אבו אלמכארם אלפרנס פי תתממה
  2. עמארה אלחאיט אלמדכור ומא אחתיג אליה פיה ופי
  3. גירה מן אלסכאן אלמסתעליה עליה ותרמים קנאה פי אל
  4. מכאן אן //‮…

  Recto

  1. (1-4) Al-Shaykh Abūʾl-Makārim al-Parnās also received the above- mentioned 8 dinars, to complete the repairs of the said wall and anything e‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  רשימה או טבלהENA NS 28.15 + ENA 4011.29

  List, an account of expenditures, by Abū al-Munajjā al-Zariz, including clothing the poor (140 dirhams), money for the children of the nasi, for payment to …

  1. ...[......].[..]......
  2. עשרין דרהם ואיצא גהה אכר[י
  3. תלתין דרהם תכץ אלדיין יזכו? //ב[ה?]//
  4. מערפה אלדיין תלתין דרהם
  5. ואיצ[א] לאולאד אלנשיא עשרין דרהם
  6. אל‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • recto
  • verso
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  רשימה או טבלהT-S NS J433

  Account of building operations ca. 1200. Fragment of a leaf, upper left part, in a calligraphic hand. It itemizes mainly work in clay, and the …

  TS NS J 433 Gil, Documents, pp. 391 Doc. #104 Accounting of building operations ca. 1200 SH [3-3-87] (P)

  1. ]ה רקאצין סבעה דראהם: מא נצף: אלאסבוע [[אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  רשימה או טבלהT-S K6.54

  Account of the compound of the Jerusalemites ca. 1191-93. Personal notes of the panason, in which they recorded rent payments by six tenants of Dar …

  TS Box K 6, f. 54 Gil, Documents, pp. 369-371 Doc. #97 Accounting of the compound of the Jerusalemites ca. 1191-93 SH [2-16-87] (P) a

  1. בשמ רחמ רחם
  2. ד‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.76

  List of daily building operations/expenditures, ca. probably 1092. Three days are accounted for, in one week of Elul, from Monday the 11th, to Friday the …

  I

  1. בשמ
  2. מבתדיאלעמארה
  3. יום אלאתנין אלחאדי
  4. עשר מן אלול
  5. אשתרי קכ חמל
  6. טין אלתמן ול דרהם
  7. אגרה מן אדכל בהא
  8. אלכניסה ג דר`
  9. תמן כמסה אלאף
  10. טובה תמנהא כ ד`
  11. אגרה ‮…

  I

  1.  In Thy Name, 

  2.  the beginning of the reconstruction: 

  3.  Monday, the 11th 

  4.  of Elul: 

  5.  bought 120 ḥimls 

  6.  of clay, paid 36 dir.

  7.  The w‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  Credit instrument or private receiptT-S NS 320.27

  Money order of the Qodesh. Dated: 1477 Seleucid, which is 1165/66 CE. Issued by Shemuel b. Seʿadya, for 9.5 dirhams, from the collection of the …

  Recto

  1. ידפעו גבאה רבע אלמקאדסה לאבו מנצור
  2. בן בעל כאלת נתן בן יחזקאל [אל]דמשקי
  3. תסעה דראהם ונצף ען נציבהם רבע
  4. אלמקאדסה שנת אתעז ושלום
  5. ש[מ]ואל בר סעדיה‮…

  Verso

  1. The collectors of the Estate of the Jerusalemites shall pay to Abū Manṣūr 

  2. the son of Nathan b. Ezekiel al-Dimashqī's aunt's husband, 

  3. 9‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  רשימה או טבלהT-S K15.110

  Account of revenue from rent, ca. 1165. Written by Judge Hiyya b. Yitzhak. The total sum, written in Coptic, is 561 dirhams, but details of …

  I

  1. אלדאר אלמערופה בסלם אבו אלרצא
  2. יו וצף
  3. אלדאר אלמערופה בבן אלמודב ב
  4. תמן דאר ר ישועה א ורבע
  5. אלברג שרכה סאלם יז
  6. דאר אלזית ז
  7. רבע דאר בן אלחלאל ה
  8. סוק אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  רשימה או טבלהT-S K15.87

  Account of rent, ca. 1096. Accounting of rent owed by four tenants. Besides the accounting of an anonymous tenant of which only the end is …

  TS Box K 15, f. 87 Gil, Documents, pp. 227-228 Doc. #38 Accounting of rent ca. 1096 SH [11-25-86] (P) I

  1. [ ] סנה תמן
  2. [ ] תלת דנ`
  3. לה גמדי אלאול טבקה ‮…

  I:

  1.  .... of the year [48]8 

  2.  .... 1⁄3 dinar. 

  3.  To his credit for Jumādāʾl-awwal, the ṭabaqa . . . . 1/3. 

  4.  The room of al-Ḥalabī, in the rea‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  רשימה או טבלהT-S K3.11

  Account for Siwan 1494 sel. ca. 1183. This very orderly written list of revenues and expenditures covers the revenue from 18 apartments and compounds, the …

  TS Box K 3, f. 11r, and v, col. I Gil, Documents, pp. 339- 341 Doc. #85 Accounting for Siwan 1494 sel. ca. 1183 SH [1-31-87] (P) a I

  1. תצקיע גבאיה אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  רשימה או טבלהT-S Ar.52.247

  Accounting of expenditures in Dammuh ca. 1182-83.

  1. תבת מא אמלאה אלשיך סיד אלאהל בן אל[ ] אנה
  2. אנפקה מן צמאן בסתאן דמוה שנת אתצד [אלמואפ]קה
  3. לסנה תמאן וסבעון וכמס מאיה לתאריך אלערב [ודלך]
  4. אלקדם ביד אלמ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  רשימה או טבלהT-S Ar.54.15a

  Account of building operations ca. 1200. List of expenditures, recording the daily amount of construction work lasting two weeks, of which the details for six …

  I

  1. יום אלכמיס
  2. תראבין> סאס ו נאשוש ב
  3. גדא צנאע ב> ד רקאצין יב>
  4. חמל גיר ו> בנאין י
  5. רקאצהם יום ב גבאס>
  6. מזרב ג בנאהם א
  7. מו
  8. יום אלגמעה
  9. חמל בלאט > רקאץ >
  10. גב‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  רשימה או טבלהT-S J1.52

  Account. Revenue from rent ca. 1230. A record of revenue listing 27 tenants of the qodesh. The first part is canceled by a stroke of …

  TS Box J 1, f. 52Gil, Documents, pp. 442 Doc. #132Revenue from rent ca. 1230SH [3-18-87] (P) a

  1. נקל [[תשרי]]
  2. קבץ מן סת ופא ען שהרין
  3. קבץ מן גזאל ביד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מכתבENA 2808.66

  Letter from Avraham b. Natan Av, judge in Cairo, to al-Mumhe, i.e. "the specialist," meaning a permanent member of the court, whose name is not …

  ENA 2808, f. 66 ed. Gil, Documents, pp. 220 Doc. #35 Report concerning money of the qodesh after the death of its holder, ca. 1100. SH [11-19-86] (P‮…

  Recto

  1. .... 

  2. ....appointed my friend, the son…

  3. .....it is easier for me to walk than to ride an animal, so that when 

  4.  . . . . my life, and t‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  רשימה או טבלהENA 4011.29 + ENA NS 28.15

  Account: record of payments of the qodesh in Cairo, ca. December 1181. The collector of the qodesh in Cairo, Kohen Abu al-Munajja, surnamed al-Zariz, submits …

  a

  1. אחצר אלכהן אלשיך אבו אלמנגא
  2. אלזריז גאבי רבע אלהקדש
  3. באלקאהרה אלמחרוסה רשותיה
  4. דארוננו גאוננו שר שלום הלוי
  5. גאון יעקב ירום הודו אמן
  6. מן אגרה אלרבע אלמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  רשימה או טבלהT-S K15.100

  Account of building operations ca. 1199. An accounting of repairs in the tabaqa of the compound called shirkat al-Dayyan R. Menashshe. The accounting, as prederved, …

  TS Box K 15, f. 100bGil, Documents, pp. 377 Doc. #100Accounting of building operations ca. 1199SH [2-16-87] (P)

  1. תבת מבלג אלעמארה אל[תי]
  2. אעמרת פי אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.86

  List of payments made by tenants of the Qodesh, ca. 1059. Revenue from rent written in the awkward hand of the parnas Eli ha-Kohen b. …

  a

  1. בית אלחג(!) סכאן וצף רביע אכיר
  2. דפע סבעה סנ ونصف מון יהודיה ען
  3. שהר סתה ואכלת [[בת]] בית
  4. גוהרי ען שהרין תלאתין דרהם
  5. בית אלחאג ען שהרין תלאתין דרהם
  6. ‮…

  A

  1.  The room of the ḥājj, (from) tenants during the half of Rabīʿ akhīr,

  2.  paid 7 1⁄2. The Jewish stores, for 

  3. (3-4) 1 month, 6, the room of Jaw‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  רשימה או טבלהT-S K6.106

  Revenue from rent in Damascus, date unknown. Leaf of a notebook, recording revenue from rent from shops and apartments belonging to the qodesh of Damascus. …

  TS Box K 6, f. 106Gil, Documents, pp. 229-230 Doc. #39Revenue from rent in Damascus, date unknownSH [11-25-86] (P) a

  1. דרב אלגוזאני בית [ ]אנה
  2. תחתה ס‮…

  Recto

  1. Darb al-Jawzānī, the room of . . 

  2. Beneath it, the apartment of Naṣr b. Sālim 

  3. the dyer, 18 dir. 

  4. Darb Quzmān, 

  5. apartment of Ibrāhīm ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  רשימה או טבלהT-S Ar.18(1).155

  Account of the qodesh, ca. 1165. A detailed accounting written in the hand of Judge Mevorakh b. Natan. The first part contains different expenditures for …

  a

  1. לעמאיר
  2. דאר אלסכרי עלי יד מפצל אלטיבי סט
  3. דאר עלי חמאם קרעה בחצור אלדיאן קנד
  4. דאר אמין אלדולה סלימאן מן ידה קכ
  5. דאר יחיי אלזגאג מן יד אלרב פא
  6. פנדק בי‮…

  a

  1. For the building operations: 

  2.  Dār al-Sukkarī, by Mufaḍḍal al-Ṭībī, 49

  3.  The compound which is above the bath house of Qirāʿa, the judge bein‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  רשימה או טבלהT-S J2.63

  Account for Nisan and Iyyar 1493 sel. ca. 1182. The usual items for accounts from Abu'l-Bayan are included in this one. There are 22 apartments …

  1. חסאב אבו אלביאן אלגאבי לשהרין והמא די אלקעדה
  2. ודי אלחגה דאר אלנגיד לו סכן בן אלחזן יח
  3. אלברג גח דאר אלצבאג לח בן יונה יד
  4. דאר סת גזאל יד דאר אלחיגי י ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  רשימה או טבלהT-S K15.21

  Account of a Parnas ca. 1200. Upper part of a leaf in very deteriorated condition. It contains notes made by a parnas, recording the collection …

  TS Box K 15, f. 21Gil, Documents, pp. 392-393 Doc. #105Accounting of a Parnas ca. 1200SH [3-3-87] (P) a

  1. אלמקבוץ בן בואלזנארי עמארה ד[א]רה
  2. אבו אלמנא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  רשימה או טבלהT-S NS 306.1b

  List of the houses owned by the Qodesh. Dating: ca. 1160 CE. The beadle Maḥfūẓ presents a list of houses belonging to the qodesh which …

  Recto:

  1. ثبت
  2. الادر الجارية في احباس اليهود لمساكينهم
  3. من جملتها ما اورده المتولى لجبايتها
  4. وهو ما بين
  5. دار //تعرف// بالريس ابو المنصور قام بما عليه ثلثي‮…

  Recto

  1.  Record 

  2.  of the compounds that are at present foundations of the Jews for their poor 

  3. (3-4) as cited in their entirety and specified by‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך