Search Documents

מסננים

26 תוצאות

 1. 1

  מכתבENA 2122.11

  Letter from a certain Yūsuf. In Judaeo-Arabic. Rudimentary script and spelling. The letter may describe the violent disciplining of a girl, and the writer says …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבENA NS 7.11

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Dating: likely late 12th or 13th century. Rudimentary hand. Mentions Ṣibyān b. Futūḥ; Hilāl; a violent conflict; al-Shaykh al-[Raḍiyy?] Ibn al-Labbān; …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיBodl. MS heb. e 101/15

  Legal testimony. Dated: Wednesday the 6th of Ḥeshvan, which Goitein identified as October 1231 CE, based on the surmise that this document belongs together with …

  1. למא כאן יום אלאתנין אלסאדס מן שהר מרחשון גא שמון
  2. בן אלמזנגר קעד עלי דכאן ר שמחה יכיט ואדא באכיה
  3. עמראן וקף וקאל ל[[סמ.]] שמחה אנצף ביני ובין הדא ידפ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 15 recto
  • 15 verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S NS J408 + ENA 2808.6

  Family letter in Judaeo-Arabic. From an unidentified man possibly named Karīm, apparently in Zarnīkh (in Upper Egypt, see recto l. 44 and recto right margin …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיT-S NS J40

  Subsequent use: Two legal drafts from the court of the Nagid Mevorakh. Fragmentary and incomplete. #1: Beginning of a statement about a brawl between Shelomo …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S Ar.47.146

  Letter. In Judaeo-Arabic. Rudimentary hand. The spellings are closer to classical Arabic than usual (e.g. שיא for شيء). The two folios were originally two folios …

  Folio 1, recto:

  1. ואלסלגב וזית אלבאן וגמיע אלאדהאן
  2. ומן אלאכבאר אלעטרייה מתל כמון
  3. וכרויה וקצח וחולבי ואלראזיאן ואל
  4. חנא . . אץ פי אלמאא ומן אגר ענדה
  5. דו‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבHUC 1135

  Bifolio with letter(s) in both Arabic (in Arabic script) and Hebrew. All appear to be addressed to a notable or notables, praising him and appealing …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיT-S 10J14.30

  Legal document. Court records made by Abū l-Khayr and Peraḥya about a physical argument between the leader Abū l-Bahā and Abū l-Wafā in front of …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S NS J334 + T-S 12.717

  Recto: Letter/petition to Avraham b. Yaʿaqov ha-Ḥazzan. In Judaeo-Arabic. This is either intended for the eyes of Mevorakh or simply mentions previous petitions submitted to …

  1. ]פסטאט מצרים
  2. לכבוד גדל ק[דוש]|ת מרנ ורב אברהם החכם והנבון
  1. בר כב גד קד מר ור|[ב] יעקב החזן החכם והנבון נע
  2. תואתרת עלי חצרה | אדוננו מבורך אלוף הבינ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבENA 3796.11

  Letter from a man, in Fustat, to his brothers Yūsuf and Ibrāhīm, unknown location. He blames his delay on the ״כר״ that belongs to Baqā', …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבYevr.-Arab. II 1467

  Recto: Letter from Shemuel(?) to Hārūn. The writer may be the husband of the addressee's paternal aunt. In Judaeo-Arabic. Locations unknown; the writer mentions someone …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיT-S NS J174

  Legal document(s). Dating: Possibly 1168 CE, based on the fact that the document was written shortly after the pillage/burning of Fustat (nahb/nawba/ḥarīq Fusṭāṭ). On recto, …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבBodl. MS heb. f 108/63

  Letter in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th century. From several people, probably addressed to Sayyidnā al-Rayyis. The senders are currently being held in prison and it …

  Recto

  1. . . . רהג אלבלד ואפתכהה וקאל ק[
  2. ואלחזן וגמיע מן יעתזו בה פאת[
  3. נכאטבה וכנא מגתממין פי מצוה . . . [
  4. קד הגם עלינא סכראן פאל . . . ושתם [
  5. גדיד אר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 63 recto
  • 63 verso
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיENA 3917.2

  Recto: Document in Arabic script. Possibly a letter. Rudimentary handwriting and orthography. Sings the praises of a Coptic sage in Alexandria. This sage is versed …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבENA NS 16.30

  Letter/petition to a local dayyan (judge). A complaint against Sulaymān b. Hānī, the abusive husband of the sender's daughter. Including an episode where the husband …

  ENA NS 16, f. 30 ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.262-263 N.H. 04-26-88, (P). Letter to a local dayyan (judge) concerning marital problems of the w‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבENA NS 48.10

  Petition for help addressed to a Jewish notable. Written in Hebrew, for the introduction, and Judaeo-Arabic, for the body. The sender is a goldsmith in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 6J6.18

  Letter in Judaeo-Arabic. In a rudimentary hand. This is the second or final page of what was originally a longer letter. There is an unusual …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבENA NS 31.21

  Letter draft from the wife of a drunkard to "sayyidnā." In Judaeo-Arabic, beautifully written. She reports that her husband took her belongings, demanded from her …

  Recto

  1. Our [lord], may God prolong your life and the life of your children. Your slave is 

  2. in great distress due to the false accusations about m‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבENA 4100.10

  Letter addressed to ʿAbd al-Karīm. In Judaeo-Arabic. Dating: Late, probably 14th century at the earliest. The writer and addressee are Qaraites. Very long. Conveys information …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבYevr.-Arab. II 1417

  Letter to Eliyya Levi. In Judaeo-Arabic. Dating: Ottoman-era. Recto consists of greetings. On verso the writer relates various types of bad news (violence, financial losses) …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S 24.74

  Legal testimony. In the hand of Avraham b. Natan Av. No witness signatures. Location: Cairo. Dated: Thursday, 27 Adar I 1415 Seleucid, which is 1104 …

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו החתומים למטה כן הוה חצר אלינא
  2. בבית דין באלקאהרה אלמעזיה יום אלכמיס אלסאבע ואלעשרין
  3. מן אדר ראשון שנת אתטו מ פרחיה הכהן בר טרפון‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבL-G Misc. 35

  Letter from a Jewish woman, in or near Tripoli (Lebanon), to her brother-in-law, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She is a refugee from Jerusalem who has …

  1. [כתאבי אליך יאולדי ורייסי] וגלילי אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה
  2. [ ] אליך יאולדי [ואלעזיז ע]לי אמר אן נצפה
  3. [ כאן אבו אלכיר] מע אלמנתצר פמאת אלמנת[צר]
  4. [ופ‮…

  Recto

  1. [My lord and] illustrious master, may God make your welfare and happiness permanent.

  2. [I have to convey] to you, my dear boy, something whi‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבBL OR 5566B.1

  Family letter. In Arabic script. Maybe from a man in serious trouble with his wife, writing to his son who appeased or reached a settlement …

  Recto

  1. ما(؟) حيث(؟) صالحت ستك السحاقة الذي ما رضيت مجي[ء] اليك حتى

  2. انفذت تسالها وسالتها قبحت عليها ست علم وغيرها يصوم (؟) تحتا . (؟)

  3. انفذ لنا ف‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבT-S Misc.28.137

  Letter from Shemuel, in Damietta, to Abū l-Mufaḍḍal Hibatallāh b. Faraḥ, perhaps related by marriage through the latter's sister. The handwriting is often ambiguous, so …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מסמך שלטוניAIU VII.E.166

  Recto: Informal note in difficult Arabic script, scrawled basmala on top, possibly a memorandum to do with land tenure? Needs further examination. Verso: Informal note …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S NS J24b + T-S NS J24a

  Letter from Araḥ b. Natan, also known as Musāfir b. Wahb, in Alexandria, to his brother, Avraham b. Natan ha-Sheviʿi (the seventh), in Cairo. Dating: …

  Recto

  1. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו
  2. שלום ממרומים כנחלי ימים וחסד ורחמים מלפני שוכן מעונים יחולו ויוכללו ויובלו
  3. על ראש כב' גד' קד' מר' ור' אברהם‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך