Search Documents

מסננים

43 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S 13J26.3

  Letter from Shemuel b. Moshe, Tyre, to Eli b. Amram, Fustat, approximately 1050.

  1. שלומות ענופות וברכות תכופות והצלחות מקיפות ותשועות מוצנפות
  2. רני פלט להקפות ושם טוב ליפות ומעשים טובים לחפות ליקר
  3. [כב]וד גד קד מר ורב עלי החבר המעולה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיT-S Misc.28.229

  Recto: Legal. Drafts of two different documents. One document states that it was drawn up in Fustat, is dated no later than 1081 CE (Tishrei …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבMoss. IV,23

  Letter of business in Judaeo-Arabic. Very faded. Mentions Abū l-Ḥajjāj Yūsuf and Tyre and the value of the Tyrian dinar. The address is on verso …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S NS 321.4

  Fragment of a writ agency. Location: Tyre. Dated: 4772 AM = 1011/12 CE.

  TS NS 321, f. 4, ed. Gil, Palestine, pp.477-478 (Doc. #269), C.B. 01-07-88 (p) Fragment of a writ agency, written in Tyre, 1012. }

  ....

  1. [ ] האיש ה[‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיT-S NS J382 + T-S 12.177 + T-S NS J338

  Legal document. Location: Tyre. Dated: Thursday, 25 Shevaṭ 15[07] Seleucid, which is 1196 CE if reconstructed correctly. Muʿāfā/Yiṣḥaq b. Shemarya ha-Levi sued his brother Ibrāhīm …

  1. א בחמישי בשבה דהוא עשרין וחמשא יומין לירח שבט שנת אלפא וחמ(שא מאה ו... שנין לשטרות / ב (above the line): / במ(דינת צור דעל כיף ימא רבה מותבה / 1ב /‮…

  2 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S AS 148.65

  Legal document from Tyre between Musāfir b. Pinḥas (?) and ʿAmram b. L[...] regarding a payment of a debt. Refers to "leaving this copy in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 10J13.21

  Letter from Yaḥyā b. Saʿāda the physician (al-ṭabīb), in Ashqelon, to Abū Naṣr Yehuda b. Mūsā al-Dimashqi, in Tyre. Informing him about payments he had …

  1. על שמך
  2. וצלת כתב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה
  3. ואדאם תאיידה וחראסתה ונעמתה וסרני מא
  4. תצמנתה מן סלאמתך וסלאמה מן תחוטה ענאיתך
  5. וסאני תאכרך ען אלמגי ואללה ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיT-S 13J7.9

  Document containing a few names: Abu al-Faraj b. Asad, Shemuʾel b. Surur. Also mentioned are representatives of the Sultan, the destruction of houses, and the …

  1. ]ון כטוטנא פי אכר הדא [אלכתאב
  2. ] אלתלאתא פי אלעשר אלאכיר
  3. שנ]ת אלפא וחמש מאה וארבעין ושש
  4. ] במדינת צור דעל כיף ימא רבה
  5. ]דינא שמואל אבן סרור אלמלטי
  6. ]י ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיENA 4010.31

  Legal document from the high court of the nasi (David b. Daniel) recording testimony of Yefet b. Levi (?) b. Menashshe, acting as power of …

  ENA 4010, f. 31 ed. Cohen, Cf. TS 20.162. Legal document from the high court of the nasi (David b. Daniel) recording testimony of Yefet b. Levi (?) ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיT-S 13J25.20

  Writ of agency written in Tyre, approximately 1025.

  ....

  1. [ ושמתי ידו] כידי ושמתיהו
  2. [ ] ולמי שיתאוה
  3. [ לא] לעכב עליו ולא למנעו לפי שברצוני
  4. מניתיהו ובדעת נכונה שמתיהו ובנפש חפיצה עשיתיהו וקבלתו
  5. קידושיי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 13J22.25

  Fragment of a letter from Shemuel ha-Ḥaver b. Moshe, Tyre, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, probably the middle of the eleventh century.

  1. ]עה וטובה נטועה והצלחה
  2. ח]סד ורחמים להצניעה לכביר
  3. אל]רייס החבר המעולה אשר כל
  4. ] ותבונה מופלא אשר בכתב אופיר
  5. ]יו ויאריך ימיו ושנותיו וימלא
  6. ש]מריה נוחו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/37

  Deposition in the Jewish Court of Tyre, ca. 1028. The rent of a compound in Aleppo has been dedicated by its owner, Hilla b. Joseph, …

  1. לאבירי ארץ ואליה ברורי ברה ובלוליה גדודי גבע וגאוליה דובבי דעת ודוליה
  2. הוגי הבינה והמוליה וועודי ווסת וקהליה זבודי זכיות וזבוליה חוקרי חכמה וחייליה
  3. ‮…

  Recto

  1. To the mighty of the country and its dukes. The ones chosen of that which is the Choice, and mingled in It. The troops of Gaba and Its redee‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 37 recto
  • 37 verso
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S AS 145.133 + T-S NS 312.96

  Two fragments from a letter in Hebrew. Mentions being in Tyre for 17 years; a book purchased in Egypt or Fustat years ago (the book …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיDK 324

  Legal document in Judaeo-Arabic. Draft, with extensive corrections. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi? This document is long, rich, and damaged. Dating: Perhaps …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S NS 264.15

  Letter from Tripoli or possibly Tyre to the Nagid Mevorakh b. Saʿadya. Dating: 1094–1111, based on Mevorakh's titles. The handwriting resembles that of ʿAmram b. …

  1. אדוני [
  2. אדונינו כב[
  3. ישראל ונירם והודם והדרם מבורך הנגיד נגיד
  4. עם יי שר השרים עוז בית ישראל דגל הרבנ[ים]
  5. יהיה אל בעזרו ותעריף חצרתה אלאגלה ח[אלי]
  6. ומא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבENA NS 71.13

  Mercantile letter in Arabic script. Fragment (lower half). "... he will/should sell it for him in Tyre and send him the value in the ṣalībī …

  Recto

  1. ….يبيعها له في صور

  2. وينفذ له ثمنها في الصليبي/الصليبية صحبة 

  3. الاصطول فقد وكله على قبض 

  4. ثمن ماله عند (؟) ابو الفضل بن البصري

  5. عن ثمن سك‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 10J27.7

  Letter fragment from Yosef Ha-Kohen Ha-Ḥaver b. Yaʿaqov, the head of the Jewish community in Tyre, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat, approximately 1040, concerning …

  ....

  1. [ ]וע [ ]
  2. קרא לשמע השוא אשר הושמע בימי הקייץ יאולם
  3. משמיעו בראשון ותכרת השפה אשר הוציאתו תחילה
  4. וכשניתברר לנו שיקורה וכיזובה אז נחה הנפש
  5. ונתקורר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך משפטיT-S NS 254.99

  Marriage contract (ketubba) possibly from Tyre that includes the list of goods in the dowry: a cloth, a curtain, a lamp, two dyeing vessels, two …

  1. [...] ......... ותרי ....א... [...]
  2. [...] מרבתה דינר ה...... חמש.. תלת ......ש ..[...]
  3. [...] דינרין עשרה מותלתה סתר[......] דינרין תרין [...]
  4. [...]‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S Ar.18(1).34

  Letter draft from Hillel b. ʿEli, in Tyre to the Nagid Mevorakh b. Saʿadya, in Fusṭāṭ. Ca. 1094 CE. (Information from CUDL)

  א

  1. כת אטאל אללה בקא חצרה סידנא אלריס [א]ל[גלי]ל //שר השרים// אלוף הבינות 
  2. חכם בינו סנהדרא רבה נגיד עם יי צבאות [ ] בבקאיהא
  3. סנד אלאמה ורפע בעזהא בנד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מסמך משפטיYevr. III B 635

  Marriage contract from Tyre, dated Tuesday, 19 Av, fifth year the sabbatical cycle (ca. 1054). The town of 'Ibillin is mentioned, and the document notes …

  1. על שמיה דבריין
  2. ביום תלתא בירח אב בתשע עשר יומין ביה בשתא חמישייתא דשבועא דהיא [...]
  3. שנין לביריתיה דעלמא בצור מדינתא דיעל גיף ימה רבה אתכתב שטר פרנ[‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S AS 146.70

  Marriage contract (ketubba) from Tyre, ca. 1079. Preserves the full name of the groom and a notable phrase for the promise of mohar. (Friedman, Jewish …

  1. [...] תאבת בר עלי ואמר מדעתיה ורע[ותיה ...]
  2. [...] למיהב לה במהרה וכתובתה מאתין ז[וזין ...]

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מסמך משפטיT-S Ar.50.181

  Marriage contract, upper right portion, between Yosef b. Mawhūb and Sittān bt. Mevasser b. Yeshuʿa, written in Tyre, dated (not completely legibly) from the destruction …

  1. [ברב]יעי ב[ש]בת בחו[דש ... ...]ה ימים בו בשנה ה..[...]
  2. שנים לחרבן בית מקדשינו ושמום היכלו צור יפן ע[...]
  3. על משפטו יישב ואת .ותיו לבנות חרבותיו לעמי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2r
  • 2v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מסמך משפטיMoss. I,A.2

  Karaite betrothal deed. Bride: Yamān bat David b. Isaiah, of Egypt. Groom: Shela b. ʿAmram al-Qirqisānī, of Tyre. Both the bride and groom are represented …

  ....

  1. [ דרכי האדם והמי]שר ארחותם ומצעדם
  2. [ והבוטח ביי חסד יסובבנו] ישמח צדיק ביי וחסה בו
  3. [ כי מה טובו ומה יפיו] דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות:
  4. [וארש‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבT-S 10J5.12

  Letter of business from Isma'il b. Ishaq al-Andalusi, in Tyre, to Nahray b. Nissim. The writer alludes to his great losses at sea while simultaneously …

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי וראייסי אלשיך אלגליל ואדאם עזה ותאיד[ה ונעמאה]
  3. וסלאמתה מן צור לי בקין מן מרחשון כתבה אללה עליה באחסן אל [ ]‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מסמך משפטיT-S 13J6.14

  Fragment of a ketubba (marriage contract) which stipulates that the bride would move from Tyre to Akko in twelve months, ca. 1028-1037. The bride's father …

  1. רשותיה יתפלג בקרקע ומה
  2. ומה דאתותר מן נדונייתה לתרין חלקין בשוה פולגא יזכה בו בעלה
  3. ופולגא יחזור לבית אבהתה ואית הוא תניי ממון קיים והודה
  4. מנצור חתנא ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S Misc.35.35

  Letter from Tyre to David b. Daniel, Fustat, probably 1092.

  TS LOAN 35, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.521-525 (Doc. #603), C.B. 12-07-87 (p)Letter from Tyre to David b. Daniel, Fustat, probably 1092. א

  1. אותות‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיT-S NS 99.45

  Tyrian marriage contract with a peculiar proposal formula borrowed from Malachi 2:14 (‘my companion and wife in covenant’). Mid eleventh century. (Information from CUDL)

  TS NS Box 99, f. 45, ed. Friedman, Jewish Marriage, vol.2, pp. 213-214(Doc. #20) N.T. 03-04-89 (p)Companion and wife in covenant

  1. [על שמיה ד]בריין [‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מסמך משפטיT-S 12.760

  Fragment of a ketubba (שטר פרנא). Location: Likely Tyre. Dating: ca. 1090s. The handwriting of the scribe seems to be identical with T-S 16.198, T-S …

  1. [... ויצלי]חו בשמיה ד[בריין]
  2. [...] לביריתיה דעלמא אתכתב שטר פרנא ה[דין ...]
  3. [...] ברת מ צבאח סט ולמתן לה במהרה וכתובתה מאת[ים ...]
  4. [...]ין ית נשיהו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מסמך משפטיT-S 8J4.15

  Lengthy testimony. Dated: Thursday, 21 Av 1490 Seleucid = 22 July 1098 CE. Describing that at the time of arrival of the ships from the …

  Fol. 1v:

  1. בחמשה בשבה דהוא עשרין וחד יומין בירח [אב
  2. דשנת אתט למנינא דרגיליננא ביה בפס[טאט
  3. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה חצר אלי [בית
  4. דין מ שלמה בר הלל א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 2r
  • 2v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבT-S 12.331

  Letter from Yisrael b. Natan, Tyre, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1060 in the month of Ab.

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי [אטאל אללה בקאך
  2. ואדאם נעמאך מן צור [ שהר אב]
  3. אלהי ישראל יהפך אבלינ[ו לששון ויזכינו]
  4. לבנין ירושלים ולשמחת[ה ואלחאל סלאמה]
  5. ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מסמך משפטיT-S 12.684

  Draft of deed of attorney written in Tyre, which includes an accounting between partners after the death of one of them, Menashshe b. Yiṣḥaq, and …

  ....

  1. [ ]בם אל המערב ומכר
  2. [ ]ם ונטלתי ממנו רובה
  3. [ רו]בה והאמנתיו בכללו והותיר על
  4. [ ]הם בחשבונו וכן היה עליו למנשה
  5. [ננ בר יצחק] הזה לטלם לו ועוד אמר ‮…

  2 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבNLI 577.3/2

  Letter from Nahray b. Nissim to Yosef ha-Kohen b. Eli Alfasi, Tyre. Around 1067. Abu Yaakov Yosef b. Eli ha-Kohen is on a ship on …

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא
  2. ענך ברחמתה מן מצר ליג כלון מן מרחשון ואלחאל סלאמה ונעמה ושוק שדיד אליך
  3. קרב אללה‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבT-S 10J10.30

  Letter from Nissim b. Ḥalfon in Tyre to Nahray b. Nissim in Fustat, ca. 1055.

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה ותאידה
  2. וסלאמתה ונעמתה מן צור לג כלת מן אב ען סלאמה פי
  3. אלגסם ושגל קלב לא יעלם עלמה גיר אללה עז וגל מ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבT-S 10J24.1

  Two paper leaves, very damaged, which form a part of a collection of letters from Evyatar ha-Kohen Gaon b. Eliyyahu, sent from Tyre. The first …

  א

  ....

  1. ויעצימהו [ ] אין להא[ר]יך מיל[ים] לחכם כמוך אבל להזכיר כבודך ותורתך
  2. מה שא[נו] כולנו חייב[י]ם לעזור מטים ומכים כל שכן עיר אלוהינו מקום תהלתו
  3. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבT-S 10J12.25 + T-S 13J18.1

  Letter in the hand of Shemu’el he-Ḥaver ha-Meʿulle b. Moshe he-Ḥaver, in Tyre, to Efrayim he-Ḥaver b. Shemarya he-Ḥasid, in Fusṭāṭ, concerning two sisters, Sittān, …

  א

  1. שלום להכלילה וברכות להכפילה וטובות להקהילה והצלחות
  2. להקבילה ושם טוב להתלילה ויושר מעש להצהילה וחיים ארוכ[ים]
  3. להובילה ותעדודי היקר להסלילה ומנעמי ע‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבCUL Or.1080 J75

  Letter in Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. The handwriting is very likely that of Mūsā b. Yaʿqūb/Moshe b. Yaʿaqov writing from somewhere in …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבT-S 10J13.11

  Letter from Avraham b. Natan in Tyre to Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1090–93. During these years, Avraham b. Natan had to flee Tyre due …

  Recto

  1. עזה [ ]
  2. בעד עודה [ ]
  3. ממא הודא אלקא מן בן אלחנן [ ]
  4. אנא רייס כניסתי במנוי פלמא [ ]
  5. תבת ענדי קלה דינה ואנא יטעם
  6. אלאטראף לליהוד וירמי מן אלקדור ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבCUL Or.1080 J39 + BL OR 5566B.5

  Letter in Judaeo-Arabic from Ṣedaqa b. Khalaf b. Fuhayd, in Tyre, to al-Shaykh al-jalīl Abū Isḥaq Ibrāhīm Ibn al-Sheviʿi. In Judaeo-Arabic. Dating: Late 11th century …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מסמך משפטיENA NS 17.31

  Legal document. Court record. Dated: 1084. Location: Fustat. This document contains a partial court record of a partnership between Yefet b. Wad‘a and Abū Zikrī. …

  1. בחמשה בשבה דהוא עשרין ושיתה יומין בירח
  2. ניסן דשנת אלפא ותלת מאה ותשעין וחמש שנין למנינא
  3. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
  4. חצר יפת בן ו‮…

  Recto

  1. On Thursday, the twenty-sixth day of the month
  2. of Nisan of the year one thousand three hundred and ninety-five years according to the count
  3. to‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבT-S 13J13.27

  Letter sent by a man from Sicily who had immigrated to Tyre, describing a civil war in Sicily and the bad economic conditions under which …

  recto

  1. כתאבי יאכי וסידי וריסי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך 
  2. וסעאדתך מן צור ז מצ'א מן כסלאב(!) ען סלאמה ועאפיה ושוק אן 
  3. שדיד גדא אסל מן אללה קרב א‮…

  recto

  1. אני כותב לך, אחי ואדוני ומנהיגי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את כבודך ואת חסותו לך
  2. ואת אושרך, מצור, בז' בכסלו. שלומי טוב ואני בריא, אך ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבBodl. MS heb. d 75/13

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli ha-Kohen, in Fustat, to his father ʿEli b. Avraham ha-Kohen, in Banyas/Dan. Dating: May 28, 1112. The son and father …

  Recto:

  1. בשמך רחמ
  2. כתאבי א[ליך] יאואלדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ונעמך פי חאל סלאמה ועפיה ונעמה ושוק שדיד גמע
  4. אללה ביננא קר[י]בא עלי אסר ח‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 13 recto
  • 13 verso
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מסמך שלטוניT-S AS 129.149 + T-S Ar.39.280 + T-S AS 116.11 + T-S NS 137.20 + T-S NS 207.44 + AIU I.C.73 + T-S NS 238.99 + T-S NS 244.84

  Report from a Fatimid official, probably sent from Tyre. Dating: 1108 or 1109 CE, as it concerns the events in Tripoli following the flight of …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מכתבT-S 13J36.6

  Letter from ʿEli b. Yehezqel ha-Kohen, Jerusalem, to Eli b. Hayyim ha-Kohen, Fustat, concerning Eli b. Yehezqel's travels to Acre and Tyre, return to Ramla, …

  Recto:

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלכהן אלפרנאס ואדאם עזה ותאידה מן אלרמלה
  2. ליג בקין מן אב וכאן קד סאפרת אלא צור מן נצף סיון ואקמת באלרמלה ופי אלבחר
  3. ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך