Search Documents

מסננים

19 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיT-S 13J1.8

  Deathbed will of Khalaf b. Yeshu'a, the envoy of the lepers in Tiberias (and a leper himself), Elul 1345/August 1034.

  1. אנו עדים החתומים למטה כן היה שנכנסנו אצל //מ// כלף בר ישועה שלוחם של אחינו
  2. המיוסרים אשר במדינת טיבריה ומצאנ[ו אותו ח]ולה במטה ודבריו ומילוליו
  3. מכוונ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבBodl. MS heb. c 13/17

  Fragment of a letter from the lepers of Tiberias, probably to Fustat.

  1. ....
  2. ]תמך בבנין או [ ] התהלך [
  3. ] בעליה עושה חסדים עם כל ע[ובר ושב
  4. ] אחיכם המתפללים על חייכם והמבקשי[ם טובתכם
  5. א]ת רבנא יכין לביתו שלום וכן יעשה ברחמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 17 recto
  • 17 verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבBodl. MS heb. c 13/18

  Fragment of a letter from the lepers of Tiberias to Mukhtar and his brother.

  1. [ שלום] כלול לשני האחים העשירים היקרים [ ]
  2. [ ] אוהבי תורה ובעליה עושי [חסדים] בני רבנ[א ]
  3. [מנו אחיך המתפללים על אריכות] חיך והמבקשים טובתיך ומצורינ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 18 recto
  • 18 verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבENA NS 17.8

  Letter from the lepers of Tiberias. Fragment. Written by Hillel b. Yoshua. (Gil)

  ENA NS 17, f. 8 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p.463 (Doc. #256), C.B. 01-11-88 (p) Fragment of a letter from the lepers of Tiberias. Written by Hillel ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S 10J11.7

  Letter (draft) from individuals in physical discomfort, appealing for help. The writers may be lepers, as they refer to their flesh being damaged and their …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבBodl. MS heb. c 13/15 + Bodl. MS heb. e 108/69

  Fragment of a letter on behalf of the lepers of Tiberias.

  Bodl. MS heb. e 108/69 69 recto

  1. שלומות אפודים וברכות | וטובות אחודים ונחמות אגודים
  2. כלל כל המחמדים וחכמת הנחמדי|ם ליקר כבוד קדוש מר ור
  3. אוהב חסד ורוד‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 69 recto
  • 15 recto
  • 69 verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבENA 2804.4

  Letter fragment on behalf of the lepers of Tiberias to Efrayim b. Shemarya in Fustat.

  1. שלום] ממלאכי השלום וסוכת שלום
  2. אוהב שלו]ם ורודף שלום הוא כבוד גדולת
  3. [קדושת מר ור אפ]רים החבר היקר והנכבד והמיוקר
  4. ] בן כב גק מרנא ורבנא שמריה רוח
  5. [יו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 13J19.19

  Form of a recommendation letter to the emissaries of the lepers of Tiberias, probably 1025.

  1. שלום מפי חכמי [ ] ומקהל ישראל ויהודה ומזקני [
  2. ליקר הדר רבנא הזקן המהודר בן רבנא
  3. מנו אחיך המתפללים על אריכות חייך והמבקשים טובתך [המק בה ישמע]
  4. בך כל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S NS 325.81a

  Letter from the Tiberias lepers.

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S 13J33.2

  Letter from the Ḥaver Natan b. Yoshiyyahu ha-Kohen, in Tiberias, to Yaʿaqov b. David, approximately 1050. The writer asks the recipient for support on behalf …

  1. שלומות גבורים וברכות חבורים וטובות צבורים וישועות דבורים ונחמות
  2. כבורים ושאר כללי השבח חכבורים יהיו מעוזינו אמורים לכבוד קדושת
  3. מרנו ורבנו יעקב הזקן ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבL-G Misc. 25

  Letter from Hillel b. Yeshuʿa ha-Ḥazzan, in Tiberias, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. Dating: End of 1034 CE, per Gil. Soliciting funds on behalf …

  1. כל הפיות ילאו מספר עוצם תהלות שמם וגם כל הלשונות לא יספיקו להודות
  2. חולקם בגולמם כי כולם יתמו ותהילותיו והויידותיו יתנו[ ]

  ושלומו ואליו

  1. נאה להעתיר ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבDK 123 + T-S 10J12.22

  Letter from Hillel b. Yeshuʿa he-ḥaver the cantor, Tiberias, to Shela/Sahlān b. Avraham he-ḥaver, Fusṭāṭ, regarding help for the leper community in Tiberias. Dating (Gil): …

  א

  1. תורת צורנו תרב ותהלותיו תועצם [ל]אין קצב ולא[ל התהלה] ול[ו]
  2. התחנה ועדיו המשאל להפרות שלום ולהרבות ברכה ולהעצים השב[ח]
  3. ליק[רת] הדר[ת] כבוד גדולת ק‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S 13J23.13

  Letter from Natan Ha-Kohen Ha-Ḥaver b. Yoshiyyahu, in the name of "the two sides" (communities?) in Tiberias, to Eli Ha-Ḥaver Ha-Me'ulle (b. Amram ?) in …

  1. שלום וחדוה ומילוי תאוה ואחרית ותקוה ושקט ושלוה עם חסד אלהים ורחמי
  2. עליון ורצון שוכני ס[נ]ה יהיו נא ליקירינו כבוד גדולת קדושת מר ור עלי החבר
  3. המועלה (‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S 6J4.17

  Letter fragment from the lepers of Tiberias to Shelomo b. Eli, probably in Tripoli, Lebanon, approximately 1030. Verso: End of the address.

  1. ] ויקר וגדולה
  2. ל]כבד כב קד מר ור שלמה
  3. בן מר ו]רב עלי נע אנו המיוסרין הצעורים

  ....

  (verso)

  יהי אלהנו עזרו וצל סתרו

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 16.248

  Letter to Efrayim b. Shemarya on behalf of the lepers of Tiberias, approximately 1050. People with skin ailments were drawn to the hot springs of …

  ....

  1. [ ] משופ[ע
  2. [ יע]קב אלוף שתי ישיבות נע תנצבה כתבנו אליך
  3. נכבדינו ל[התודע שלומך ו]להודיעך צערינו תחלה כי כל רואינו מואס בעולם

  הזה

  1. נתא[ ] חיי[ ]‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S AS 147.10

  Letter from the lepers of Tiberias to Furayj b. Ḥasan. Dating: ca. 1030 CE. Asking for donations be given to the emissaries from Tiberias collecting …

  1. ונחך ד' תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך וג
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] מרנא [ . . . . . . . . . ] המשובח
  3. במעשיו הטובים ובד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 16.18

  Letter from the lepers of Tiberias to Shemuel b. Ezra (Jerusalem?), approximately 1030.

  1. ונחך יי תמיד והשביע בצחצחת נפשך
  2. שלום רב ומעטה תהלה וחוסן ישועות ומודע לבינה ושלות השקט

  ומ[ ]לה זכה [ ] הוסר והחלים מן הש[

  1. ליקר כבוד קדושת רבנא שמ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 8J14.20

  Letter fragment from the lepers of Tiberias, approximately 1030. There are only traces of text on verso.

  ....

  1. ]נו מציינים עתר [ ]
  2. ]פו אמת [יי ישמ]ע תפלתינו בעדך
  3. [וכן יהי] רצון מלפניו מובילי כתבינו זה הם
  4. ] כלף המלמד בהגיעם אליך תעשה עמנו
  5. ]סור שלוחינו בס‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 12.213

  Letter fragment from the lepers of Tiberias to Faraj b. Avraham, probably in Ramla, approximately 1030.

  1. בכל דרכיך דעהו והוא] יישר אורחותיך
  2. פרי]סת שלום ופקידת רחמים וישועות קרובו[ת ]רים תפילות
  3. לכ]בוד קדושת מרנא רבנא פריג המשכי[ל ] בן רבאנא
  4. ]צר [ ]הח[ ]‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך