Search Documents

מסננים

35 תוצאות

 1. 1

  מכתבBodl. MS heb. d 75/21

  Letter from Abū Faraj to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. The sender has some unusual spelling habits, e.g., אא for آ; and ת for ד; …

  Recto, right column:

  1. בש רח
  2. אלממלוך אבו פרג
  3. סבב אצדאר האדא אלאחרף
  4. אלשוק אלא אלמולא אלסייד
  5. רבי אליה שצ הדיין החסיד
  6. זצל אלממלוך מסתוחש מן
  7. אלמואלי אלסא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 21 recto
  • 21 verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  רשימה או טבלהT-S Ar.42.203

  Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Mentioning sugar and names such as Abū ʿImrān and Abū l-Majd. This is a reuse of a literary …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S AS 160.130

  Recto: commercial letter in Judaeo-Arabic. "That man... to you, you said to me several times... I don't know what he needs, and if he asks …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך שלטוניTS AS 183.83

  Sugar accounting for the Dīwān al-Sulṭān (of al-Ṣāliḥ Ayyūb) mentioning the refinery of Ṣafad (or al-Ṣafadī?) and the sugar of Ashmūn. Mentions a quantity of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S Ar.30.159

  Verso: Letter in Judaeo-Arabic addressed to Abū l-Ḥasan Sar ha-Bina. Bitter complaint of a sugar-maker that the addressee did not send him the material for …

  דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S 13J6.11

  Contract of debt. Location: Fustat. Dated: [157]6 Seleucid = 1264/65 CE, and prior to 9 February 1265 CE (the date of verso). In which the …

  1. ם ס
  2. שיתא שנין לשטרות למנינא אשר הור[גלנו]
  3. נהר נילוס היא יושבת רשות אדונינו נגידנו
  4. מובהק הנגיד הגדול נגיד עם לא אלמן
  5. [ח]צר אלינא כגק מרנ ורבנ דויו ה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך שלטוניT-S AS 177.41

  Fiscal document. Mentions a qāḍī, "al-maṭābikh al-maʿmūra," and various sums of money. Cf. T-S K6.150.2 (PGPID 34366). Needs examination. At the top there is what …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבCUL Or.1080 J129

  Letter of business to Judge Eliyyahu, mainly about small quantities of sugar candy-- see Goitein Nachlass material

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  רשימה או טבלהENA 1822a.92

  An inventory dated 8 Jumada II of a shop selling fruit and sugar, the ingredients for homemade candy "for those who wished to enjoy the …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך שלטוניT-S K6.150.2

  Document in Arabic script. Likely a fiscal document recording amounts of money associated with the operations of dīwān al-maṭābikh al-maʿmūra (the state sugar refineries?) Cf. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיT-S NS 342.33

  Small fragment of a legal deed regarding sugar refining (ṭabīkh al-sukkar). Involving Yeshuʿa b. Yiftaḥ ha-Kohen. In the hand of Halfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיBodl. MS heb. e 101/13 + Bodl. MS heb. f 102/43

  Two fragments of the same legal document, dated 1532/1220-1221. The physician Abū l-Maḥāsin Yefet b. Yoshiyya and the sugar merchant Abū l-ʿIzz b. Abū l-Maʿānī …

  Bodl. MS heb. e 101/13

  1. נקול מן אתבת כטה אכר הדא אלמסטור אנה למא כ[אן פי יום
  2. שנת אלפא וחמש מאה ותלתין ותרתי שנין לשטרות [
  3. מותבה רשותיה דאדונינו נגיד‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 13 recto
  • 13 verso
  • 43 recto
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  Credit instrument or private receiptJRL Gaster ar. 28

  Receipt for Mufaḍḍal b. Barakāt of 1 dīnār and 2/3 dirhams for qand/sugar.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיENA NS 21.1

  Legal document. Partnership agreement. Dated: 1248-1249. Location: Fustat. This document describes a partnership in a sugar-factory. It's likely the document is a draft because it …

  1. נ]קול נחן אלשהוד אלואצעין כטוט[נא
  2. אכר הדא [אל]סטור אן נחן נעלם
  3. ונתחקק ונשהד אן פל בן פל
  4. בן פל אשתרכא פי מטבך ס[כר
  5. מן סנין עדידה ודלך אן פל
  6. אכרג מן ‮…

  Recto

  1. [We] say—we, the witnesses who have placed [our] signature
  2. at the bottom of this [doc]ument—that we attested
  3. and confirmed and testified that So‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  Credit instrument or private receiptAIU XII.31

  Receipt for the price of sugar collected from a certain ʿAbdūn by the messenger Aḥmad al-Ḥawlī. The document is dated Tuesday, 13th RabīʿII 859 H. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S 20.98

  Avraham b. Rason buys from Yeshua Abu al-Fadl b. Eliyyahu 9/24 of a sugar factory for 150 dinars. He permits him to buy it back …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנאן(!) ד[חת]ימין לתתא למא כאן פי אלעשר
  2. אלאול מן חודש שבט שנת אלפא ו[ח]מש מאות חמשין וחמש שנין למנין
  3. לשטרות למנינא דרגילנא לממני‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מסמך שלטוניT-S Ar.51.108

  Recto, with address on verso: Petition/letter from Muslim b. ʿAlī b. Muslim to Abū l-Faraj Mawhūb b. Yūḥannā. The sender is a state official or …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  רשימה או טבלהT-S K2.81

  Accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals concerning "Dīwān Maṭābikh al-Mulk," which sounds like the government office in charge of royal sugar refineries. Dated: "four," "five," …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  רשימה או טבלהT-S AS 152.14

  Accounts, mentioning names such as Ibn al-Ḡanī (?) and Joseph b. Judah al-Levi. Lists a number of dates, weights, numbers and commodities, such as honey, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מסמך שלטוניT-S AS 183.28

  Recto: very damaged text of a makhzuma (ledger of receipts). Verso: makhzūma (ledger of receipts) submitted in Rajab 495 AH (= April-May 1102 CE) by …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך שלטוניT-S Ar.42.51

  Recto: An account related to the production of cane sugar. The warrantors (ḍumanāʾ) of a sugarcane plantation have received 56 ⅙ ḍarības of sugarcane (1,348,080 …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מסמך משפטיT-S 12.126

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1229. Location: Fustat. In a document written in Hebrew emerging from the court of Abraham Maimonides, Abū al-‘Alā b. Joseph …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . ם . שהיה בפנינו בחדש אייר שנת
  2. . . ]תקמ . לשטרות [ . . . . ] . . . . . . הורגלנו למנות בו בפסטאט מצרים
  3. . .‮…

  Recto

  1. [We, the undersigned, testify to wh]at took place before us in the month of Iyyar of the year
  2. […] … 154x (of the Era) of Documents according to‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  רשימה או טבלהT-S Ar.53.29

  Multifragment. Fol. 2: Mercantile accounts in Judaeo-Arabic. On parchment. Dating: Probably 11th century. A vast sum of 2,033 dinars is cashed in Qayrawān for consignments …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/16

  India Book I,41. Partnership record. Dated: 1451 Sel. (1140). Location: Fustat. The brothers Abū al-Faḍl and Abū al-Riḍā Yosef b. Berakhot, owners of a sugar …

  I, 41

  1. [נקול] נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנ[א פי אכר הדא אלמסטור אן למא כאן פי … לחדש]
  2. [תש]רי שנת אתקנא לשטרות בפסטאט [… חצרו אלינא אלשיךֹ]
  3. [אב]ו אל רצא‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 16 recto
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבBH1-19

  Letter in early Judaeo-Persian. Dating: ca. 790. Matters discussed include the local ruler and his daughter, a trade deal or gift exchange with them involving …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S 10J15.4

  Letter from Isma’il b. Farah, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. September 23, 1056. The letter contains details about shipments of money and goods, and …

  recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך וסלאמתך וסעאדתך ען סלאמה ושוק אליך קרב

  2. אללה אלאגתמאע בך ליב כלאת מן תשרי ואלאמר לל[ה צ]אחבה        ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.84

  Accounts of a merchant. Mentioning goods such as pepper (filfil), oil (dihn), cumin (kammūn), bitumen (qifār), brazilwood (baqqam), sugar and syrup (sukkar wa-sharāb). Mentioning names …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבT-S K25.277

  Letter in Judaeo-Arabic. From a woman, maybe to her son. She mentions that she has been sick (כונת וגעה) and worried (משגולה אלקלב) because she …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מסמך שלטוניDK 256 (alt: XXI)

  State document: report to a high bureaucrat (with taqbīl clauses), written under the Fatimid caliph al-Āmir, 509/1115; in the Hebrew on verso, the date is …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מסמך שלטוניCUL Add.3336

  Bottom part of a decree of a Fatimid Amīr titled Surūr al-Malikī to a provincial governor or fiscal official, dated 2 Jumāda II, no year. …

  Verso

  1. ذخر الملك كوكب الدولة وسديدها  ابو منصور بختيار الجيوشي ادام الله تا[يـ]ـيد[ـه]

  2. مكاتبتك بإزالة الاعتراض عن قنده الذي في المعصرة

  3. بجوجر وا‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבMoss. VII,17

  Verso, with the address on recto: Business letter addressed to Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi. In Arabic script. Dating: Before the beginning of 1136 CE, as …

  Verso:

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وصلت رقعة مولاي الشيخ أطال الله بقاه
  3. ولا تسال ما لحقنا من مفارقتك وعلى انزعاجك
  4. الحمد لله تعالى الذي كانت العاقبة الى ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבCUL Or.1080 J237

  Letter from Abū al-Riḍa, in Qūṣ, to Abū Zikrī, in Fustat, c/o the sugar factory (maṭbakh) of Abū al-Maʿānī. In Judaeo-Arabic with the address in …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבT-S 13J29.10

  Letter from Mūsā b. Iṣḥaq b. Nissim al-ʿĀbid (al-Mahdiya) to Avraham b. Daʾūd al-Raḥbī (Fustat), ca. 1030. The writer supplies goods from the Maghreb, including …

  Recto

  1.                                       בסם אללה אלרחמן אלרחים
  2. אטאל אללה יאכ'י וסידי ואלעזיז עלי בקאך ואעזך ואכרמך ואידך ואסעדך וכאן לך ומער
  3. ול‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבT-S 13J26.22

  Letter from Abū l-Manṣūr b. Ṭāhir al-Kohen, in Alexandria, to Abū ʿAlī Manṣūr b. Yiṣḥaq al-Dimashqī, in Fustat. Dating: 1170s CE. The addressee was just …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'
  2. אלדי נעלם בה חצרה מולאי וסידי אלשיך אלאגל אבן אלמנצור
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה ומן חסן תופיקה לא
  4. אכלאה געלני אללה מן גמיע אל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  רשימה או טבלהBL OR 5566C.20 + BL OR 5566C.19

  Accounts in the hand of Nissim b. Ḥalfon, presented to Nahray b. Nissim; 1066 CE. Lists payments for various goods, made either directly or through …

  recto - left side

  1. לר נהראי [            ] מן גמלה אלורק

  2. אלדי קבל האדי קאי ותלת ותמן

  3. > קיר

  4. לה בחק אלברקלו(?) מן אלצרה אלתי

  5. וצלת מן אטראבלס ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך