Search Documents

מסננים

2 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S 10J16.6

  Letter of complaint from the administrator of the Quppa (the bread basket of the community) in Alexandria to R. Avraham the Nagid. Alexandria had a …

  באלכסנדריה הייתה נהוגה קופת צדקה שחולקו ממנה כיכרות לחם לנזקקים. כותב מכתב זה היה 'מֻפרק אלקופה', כלומר המנהל האחראי על חלוקת הכיכרות. המכתב מופנה א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S 8J17.6

  Letter from Yeshuʿa ha-Melammed b. Avraham, in Minyat Zifta, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1236 CE (Iyyar 4800+196 = 4996 AM, …

  1. בשמא
  2. לכבוד גד קד הד יק צפ תפ מר ור אליה הדיין המשכיל
  3. נזר הדיינין יחיהו שוכן מעונים אדאם אללה סעאדתה
  4. ועלא מגדה ולא יפגע ישראל פיה אלממלוך יקבל אלארץ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך