Search Documents

מסננים

42 תוצאות

 1. 1

  מכתבDK 231.1 (alt: IX)

  Letter to Judge Elijah from Alexandria containing a request to send back a man whose daughters were in prison-- see Goitein Nachlass material

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 13/42

  Court record. In Hebrew. Fragment (left half only). Location: Fustat. Dated: 21 Tevet 1[3]27 Seleucid, which is 1016 CE. In the time of Efrayim b. …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 42 recto
  • 42 verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S 12.57 + T-S AS 150.23

  Letter/petition from a woman to Yakhin Rosh ha-Qehillot. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. She asks for help for her son, who suffers in …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבAIU VII.A.29

  Letter in Judaeo-Arabic. Very faded. The writer may mention being imprisoned (ḥabsī fī hādhihi l-muda), but this is uncertain without all the surrounding context.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S Misc.20.61

  Note in Hebrew requesting that the addressee intervene on behalf of a prisoner in his power (אשר אתה סותם אותו בשבי). The addressee is R. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S NS J554

  Letter in Judaeo-Arabic. Fragment: upper right corner only. Dating: 12th or 13th century. Addressed to a cousin (ibn ʿamm). Deals with a legal case, a …

  1. בש רח
  2. סבב אצדאר הדה אלכדמה [אלי
  3. אבן אלעם אדאם אל[לה עזה
  4. ואסעד איאמה וליאליה א[
  5. ופקה אללה [ל]אן קד צמן בל[
  6. באבל(?) ועליה שהאדה . . [
  7. ללשיך מכ[אר]ם .‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 10J15.18 + T-S 8J18.25

  Letter. Appeal written from prison by the son of Avraham to Yosef, Yiṣḥaq and Yehuda, sons of Menahem, in Hebrew. (Information from Goitein's index cards)

  1. קול אומר קרא ואומר מה קרא כי אין בלשוני מלה לדבר ולא בפי תהלות לחבר
  2. כי אני סום בשפה ולשוני רפה וב . . . . סרעפי בקרבי רעדה אחזתני ואמרתי
  3. בלבי א . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S AS 160.151

  Part of a letter in Judaeo-Arabic. The sender refers to being captured or imprisoned twice and then to ransom (קד אסתפכית פדיון). Might be a …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיENA 2741.7

  Legal document. Location: Fustat. Dating: Probably 1082 CE. The approximate time period is established by the mention of Yaʾir ha-Nadiv Peʾer ha-Qahal, who also appears …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S 12.255

  Letter in Judaeo-Arabic to Hananya ha-Kohen from "his son" (younger brother?) Abu l-Ḥasan. After a flattering introduction, the body of the letter begins about halfway …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 8J16.1

  Note in which a physician is asked to help a captive woman, imprisoned probably due to debt. The addressee responds with a brief note on …

  1. בל אנא ממלוכהא
  2. אגתמע [[עבדהא]] מע גלאלהא פי אל
  3. כניסה אלמעמורה בבקא נצר (?) וערפתהא
  4. מא גרי לעבדהא מע אלגיראן פי מעני
  5. אלמראה אלמעתקלה אכת סידהם
  6. וקד ש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 16.229

  Letter fragment reporting about a dignitary in prison from whom a declaration was taken to be given both in a Jewish and a Muslim court. …

  1. . . . . . .]ל[. .] אם לה אנא אכתב אלי מולאי אלריס
  2. . . . . . . . . . .] אליהוד ותצורהם ואלוקת מא יחתמל
  3. ואלסלטאן פמא ימכן אצחאב אלסיוף מן אלצלם פבעד
  4. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיCUL Add.3423

  Deposition. Location: Minyat Zifta. Dated: Monday, 18 Sivan 1486 Seleucid = 9 June 1175 CE. In which two persons testify to the poverty of a …

  1. נקול נחן אלשהוד אלטארחין כטוטנא אכר הדא אל[מסטור
  2. אן נחן עארפין בחאל סלימאן בן חסן ואנה רגל פקיר קליל
  3. דאת אליד וליס נעלם אן לה לא עקאר ולא מאל ואן ע‮…

  Recto

  We the undersigned witnesses on this wr[it] state that we know the situation of Sulaymān b. Ḥasan, and that he is poor, with few possessions. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבENA NS 69.20

  Recto: Letter fragment in Judaeo-Arabic. The same scribe probably wrote ENA NS 69.20 and T-S AS 156.42, based on the handwriting similarity combined with the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבMoss. VII,164.2

  Note from Yosef Tamish (? טמיש) to Namir. In Hebrew. The sender is in prison (שורתיים אלו להודיע לכה איך אני בבית הסוהר) and he …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבMS 8254, fol. 13

  Letter from Moshe Maimonides to Abū l-Munā. Autograph. In Judaeo-Arabic. Abū l-Munā is asked to convey Moshe's gratitude to Najm [al]-Dīn on account of the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  רשימה או טבלהBL OR 5549.8

  List of prisoners imprisoned for nonpayment of the capitation tax. Fragmentary. twenty-four names preserved, with sums representing the amounts still due, to be provided by …

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך שלטוניT-S Ar.39.470

  Petition to the caliph al-Mustanṣir from a man who has been detained in the arsenal (khizāna, according to Khan khizānat al-bunūd, which was also used …

  Recto

  1. [علـ]ـى [مولانا وسيدنا الامام المسـ]ـتنصر بالله امير [المـ]و[ـمنيـ]ـن  [وعلى ابائه]

  2. الطاهرين عبد مولانا صلوات الله عليه ينهى الي

  3. الحضرة ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מסמך שלטוניT-S K25.214

  Petition from Ṣāliḥ al-Khaybārī, a Jew from the community of Baghdad, to the Fatimid amīr Tāj al-Dawla. In Arabic script. Ṣāliḥ petitions regarding a miserable …

  Recto

  1. عبده وغلامه صلح الخيبرى البغدادي
  2. بسم الله الرحمن الرحيم 
  3. عبد مولاى الامير تاج الدولة اطال الله بقاه وادام تاييده وعلاىه وكبت حسدته وعداه
  4. رجل‮…

  Recto

  1. .In the name of God, the merciful and compassionate.
  2. The slave of my master the amīr Tāj al-Dawla, may God prolong his life and cause to endu‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S Ar.39.238

  One side: Draft of the beginning of a letter from a wretched prisoner in "the dungeon" (al-muṭbaq). In Judaeo-Arabic. Possibly poetry and not a letter. …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S 18J4.26

  Letter from Ṭoviyya b. Daniel (as far as the first few words of line 31) and the Gaʾon Shelomo b. Yehuda (from the remainder of …

  recto

  1. זה גורלם מנת מדם לתת להם כמעשה יד[ם
  2. להודיע כי כל מלשין ומרכיל חובה להרשיע ותמיד ק[
  3. ברעתו אותו להכריע בצרעת פורחת גופו להנגיע כי כן ראוי א[
  4. יא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבBodl. MS heb. f 107/52

  Letter in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Addressed to someone important, possibly the Nagid, and possibly specifically Maṣliaḥ Gaon (based on some flattering phrases …

  1. ראש ישיבת גאון יעק]ב יהי שמו לעולם כירח יכון [עולם אדאם אללה
  2. גאההא וידים סעאדתהא ויזידהא אצעאף [
  3. אולאדהא ויוצל איאמהא ואיאמהמא באיא[ם אלגואל
  4. ולא יכ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 52 recto
  • 52 verso
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבMoss. II,176.1

  Letter in Hebrew written on an irregular piece of vellum from prison. David appeals to Avraham ha-Sar to try to bring about his release from …

  1. למרבה המשרה. ומקל תפארה. צר תעודה חתום תורה. עזרא
  2. ביהודים האמללים מרנו ורבנו אברהם השר. המזג ממך לא יחסר
  3. ותיכון שררותך כמי השילוח קופת הרוכלים עליך‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבYevr.-Arab. II 1452

  Letter draft from the Qaraite community of Cairo to the Qaraite community of Damascus. In Judaeo-Arabic. Dating: Unknown. Regarding a marriage-related legal case that reached …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבENA 2964.19

  Letter fragment. In Judaeo-Arabic. Mentions an illness and Manṣūr al-Ḥarīrī. Also mentions Shimʿon and "fulān" suggesting it could be a draft or something legal. On …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מסמך משפטיYevr.-Arab. II 354

  Letter, or rather a legal query, from [...] ha-Kohen b. Avraham to a communal authority addressed as 'exilarch.' In Judaeo-Arabic. Dating: Unknown, perhaps 13th or …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מכתבT-S NS J36

  Petition from Ḍiyāʾ bt. Yūsuf al-Qamrī (or possibly "bayt Yūsuf al-Qamrī" = his wife) to her relative Abū l-Ḥasan ʿAllūn al-Firnās (=ʿEli b. Yaḥyā ha-Kohen). …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'
  2. כתאבי אליך יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. תאידך וסעאדתך וסלאמתך ונעמתך וכאן לך
  4. וליא וחאפצא ונאצרא אנה ולי דלך ואלקאצר עליה
  5. ואל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבBodl. MS heb. f 108/63

  Letter in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th century. From several people, probably addressed to Sayyidnā al-Rayyis. The senders are currently being held in prison and it …

  Recto

  1. . . . רהג אלבלד ואפתכהה וקאל ק[
  2. ואלחזן וגמיע מן יעתזו בה פאת[
  3. נכאטבה וכנא מגתממין פי מצוה . . . [
  4. קד הגם עלינא סכראן פאל . . . ושתם [
  5. גדיד אר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 63 recto
  • 63 verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מכתבT-S NS J4

  Letter of a prisoner mistreated by a Maghribi guard and affected by illness, who asks a notable ("my brother, Abu Imran") to intervene for him …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבYevr.-Arab. II 1143

  Letter draft from an unknown man in Egypt to Marzūq Chelebi (? גלבי) in Damascus. Both writer and addressee are Qaraites. The latter is greeted …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבT-S 10J19.17

  Reuse: Letter sent to Shelomo ha-Nasi. In Judaeo-Arabic. The sender asks him for help on account of his illness, poverty, and "hot bedbugs. May God …

  1. . . . . . . . . . . . . . ] תפצל אלמגלס
  2. . . . . . . . . . . . . . ] אלעאלמי אלאוחדי
  3. . . . . . . . . . . . . ] נשיאנו שלמה
  4. . . . . . . . . נשי]א גלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבT-S 18J2.10

  Letter to Abū l-Ḥusayn b. Abū l-Khayr al-ʿAkkāwī, Fustat, from his uncle (khāl) Ṣadoq b. Namir he-Ḥaver, Tiberias. "The imprisonment (and torture) of defaulting debtors …

  1. בשמ רחמ ברוך הגבר אשר יבטח בה' וג'
  2. מוגב הדה אלאסטר אלי אלולד אלעזיז (אטא)ל
  3. אללה בקאה וחרסה ותולאה אערפה כתרה אלשוק
  4. אליה ואלארתיאח נחוה פאללה יקרב א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבAIU VII.A.43

  Letter fragment (bottom half) in Judaeo-Arabic, addressed to an important person (perhaps Avraham Maimonides). Dated: Middle decade of Elul 1541 Seleucid = August 1230 CE. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבCUL Or.1081 J61

  Petition in Judaeo-Arabic to help the cantor Thābit Ibn al-Munajjim, who was ill and had been imprisoned for two months for not paying his capitation …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבT-S AS 146.15

  Letter to the judge Eliyyahu b. Zekharya requesting he intervene with the Nagid on behalf of the bearer of the letter, who had spent six …

  1. ורבצת ואין מחריד וג
  2. אלי אלמגלס אלעאלי אלריסי אלאגלי [ . . . . . .
  3. אלאגל כגק מרינו ורבינו אליהו הדיין
  4. והנבון שצ . . . . אליה ירום הודו אן מוצל
  5. הדה א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבT-S 13J20.2

  Letter from a tax farmer in the Fayyum who was cheated of his share by his partners, was unable to pay his debts, and was …

  Recto

  1. עבדהא
  2. צדקה בן תאמאר
  3. בשמך רחמנה
  4. אלמסתגאר באללה ובחצרה סידנא תבת אללה
  5. מגדהא וצאעף סמוהא וכבת עדוהא
  6. גיר כאף ענהא חאלה ומא הו עליה מן
  7. אלפקר וכתרה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבT-S 13J36.5

  Letter from Ramla, from Shelomo b. Yehuda to his son Avraham in Fustat, May 1029, describing in great detail the economic and other calamities which …

  1. קד כאן יא ולדי וקרה עיני אטאל אללה בקאך נפדת אליך כותבי מן [אלרמלה]
  2. במא ארגו אן תקף עליהא וערפתך כיף גרא אלאמר פי אלקודס ופי אלרמלה
  3. ואני נזלת אלי א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבT-S 10J7.4

  Letter from a man to his sister Umm Bū l-ʿAlāʾ. Sent care of Eliyyahu the Judge. In the hand of a scribe. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  1. . .
  2. יתפצל ר אלייה יקרא הדא אלכתאב פי דארה ולא יקף עליה מכלוק אלא אללה//עלי אם בו אלעלא שצ// ואנת ושלום
  3. אלי כרימתי אם בו אלעלא אדאם אללה עלאהא וקרב ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבCUL Or.1080 J98

  Family letter. In Judaeo-Arabic. Almost certainly from a woman, addressed to her cousin (ibn ʿamm). Goitein describes it as a "fragment of a family letter …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבDK 230.1 (alt: 22)

  Letter from Maymūn b. Khalfa, Palermo, to Nahray b. Nissim, Fustat. 18 August 1056 (Gil). Describes the movement of goods and ships to and from …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף ענך [אל]אסוא ברחמתה מן אל

  2. מדינה לה כלון מן אלול כתמה אללה עליך ועלינא באחסן כ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבBodl. MS heb. b 11/27

  Most of a long, very distressed letter from Menaḥem, writing in Fusṭāṭ/Cairo, to a business associate, whose family lives in Fustāṭ/Cairo and who has traveled. …

  Recto

  1.  . . . אל . . . אלדי אדעא בהא אגתמע בי רב שלמה יר הו
  2. ואשאר עלי באנני לא אטהר חתי יחצר אלמולא לאלא
  3. ירוחו אויבי יש׳ בית האסורים פאכתפית מן אללי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 27 recto
  • 27 verso
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מכתבT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך