Search Documents

מסננים

44 תוצאות

 1. 1

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. e 76/50

  Poem by Yosef Abitur, sent to the community of Andalusia from the place of his exile.

  recto

  1. בשם אל רס[אלה] רבי יוסף בן שטנאש רוח יי' תניחנו לאהל אנדלוס
  2. [א]ם בעת צרה ידי קצרה ולאלהים אקרא ושם היה ייי/י/
  3. עלי . . . אלהים ילוני חיים הנה ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 50 recto
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. f 29/65

  Poem for a groom.

  left column

  אחר לחתן

  1. .]. . .ך חתן האל ימהרה לשמוח בארוסתך
  2. שמחה גמורה ילדים תוליד ותגדיל בתורה
  3. . . . .] ותצליחו כאברהם ושרה פז ישמחו
  4. שניהם ויראו בני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 65 recto
  • 65 verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. f 29/67

  Two poems.

  left column

  1. עצובת רוח שכולה וגלמודה
  2. לענייה תיראה כי לעפר ירדה
  3. יגילו בניה ויריעו בתודה
  4. בקיום נואם רני עקרה לא ילדה
  5. יחיד זקוף קרן אשר נעה ונדה
  6. לבל תכ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 67 recto
  • 67 verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 10J13.7

  Letter from Yiṣḥaq b. Yosef Yerushalmi to Abu al-Mansur Elazar the scribe from whom the writer asks a favor. The letter opens with six lines …

  1. בר אהובו וצגיר
  2. תלמידיו . . . .
  3. בר יוסף ירושלמי
  4. היוכלו דבריו להכיל אמריו
  5. ואינם באצבע אלהים כתובים
  6. ומי יתנני בכנפי נשרים
  7. להשיג אהובים רחוקים קרובים
  8. ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  טקסט ספרותיT-S 10J22.5

  Poem of praise for a scholar visiting Alexandria, and for an Avraham, possibly the scholar himself. Written by his brother, Hananel. (Information from Goitein's index …

  1. פז[מ]
  2. מ[ . ] . איש חכם ונבון אגיד והוא הרב שמו
  3. איש מצליח ואיש תחכמון כי ייי אלהיו עמו
  4. וחכמה מלא כרמון ומשרת אלהיו על שכמו
  5. בבואו בשלום לנא אמון ושמח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  טקסט ספרותיT-S 13J14.19

  Panegyric composed by Arah b. Natan (Musafir b. Wahb) for someone in a high governmental position. (Information from Frenkel).

  1. עבדהא יקבל ידהא ורגלהא ארח ביר' נתן
  2. מגדל עוז שם יי' בו ירוץ צדיק ונשגב
  3. בשם צורי אתחיל ואת חסדו אוחיל: ומפניו אוחיל בסלד עם חילה
  4. ואענה עוז גדלו בעמו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  טקסט ספרותיT-S 8J31.2

  Poems, evidently pages from a collection, beginning with the final section of Avraham ibn Ezra's 'Aha yarad,' the lament over the communities of Spain and …

  1. לשאגותי בתוגותי ימסו כמו מים
  2. עיני עי
  3. הוי אקרא במצרה על קהלות סגלמסה
  4. עיר קצינים ונבונים מ/א/ורם חשך כסה
  5. ושח עמוד התלמוד והבניה נהרסה
  6. [[והבניה]]
  7. והמש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  טקסט ספרותיT-S 8J31.3

  Fol. 2: Poem written by Abū l-Maḥāsin b. Abū Naṣr al-Ḥasid. According to CUDL, it is a copy of a polemic against a Gaʾon.

  1. התקבצו יחד מתי הבין שמעו אשר חובר בימנו (!)
  2. חכמת יחיד הדור אשר תעיד כי הוא ארי תורת אלוהנו (!)
  3. שמעו והלילו וספדו גם תאנחו תמיד לשברינו
  4. חיבור אשר חי‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 10J13.16

  Letter to Shemuel ha-Hazzan with a long Hebrew poem and a few lines of Judaeo-Arabic containing a request for the Kitāb al-ʿAnṣara by Ibn Ghiyāth. …

  Recto

  1. בר
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
  3. אל תירא מפחד פתאום ומשאת רשעים כי תבא
  4. כי //ד//ייי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד
  5. והדא אלאפסוקין ען שמריה
  6. ת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  טקסט ספרותיT-S 13J26.14

  Fragment of a poem praising the Nagid, whose name is only hinted at. (Information from Goitein's index cards)

  1. בשמ רחמ רננו צדיקים בייי לישרים נאוה תהלה
  2. צדיקים ירשו(!) ארץ וישכנו לעד עליה
  3. פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפ[ט
  4. תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשוריו
  5. ותש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיT-S 10J14.18

  Responsum by Yosef Tawazi concerning religion and marriage

  1. . . . יוסף תווזי
  2. כל מתנה שיתן הבעל לאשתו בין בעת אירוסין ונישואין
  3. או לאחר שנישאת . . ל . . . בין היא בעין בין א[ינ]ה
  4. בעין כיון שמת הבעל אין המתנה ח‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 10J12.23

  Letter in Hebrew (possibly the upper part). Many lines of poetic-sounding Hebrew, then homage to a woman starting 6 lines from the bottom, then "our …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  טקסט ספרותיT-S 13J16.1

  Hebrew poem written by the cantor Aharon b. Efrayim for a man named Shelomo. (Information from Bareket, Shafrir misrayim, p. 41). Other poems on verso.

  1. לך השר ושר כל שר נשיא עם אב אשר נוסה עשרה
  2. נגיד הדור וראש כל דור פאר הודם כמו עזרה בצרה
  3. והנחמד עלי כל רון יקדים בקרית עוז כמו חומה בצורה
  4. נשאו צור וה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  טקסט ספרותיT-S 10J30.6

  Small fragment of a poem praising a man named Avraham, who taught his children religious virtues and showed them the right way. (Information from Goitein's …

  1. ] אברהם ושמנים
  2. [ במגן יבורך תחלה בהמונים
  3. ] . . . . . . הים ולמד לבניו דרכי המבינים
  4. ]ל . אלהים רובי הברכות כמו צוה לניניו משפטים ודינים
  5. ] . בעם אלהי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  טקסט ספרותיT-S 13J26.20

  Poem praising the generosity of a philanthropist. (Information from Goitein's index cards)

  1. צניף ההוד ואדר התהלה ותפארת עטרת הגדולה
  2. דעה כי משבחיך בלבי ואף גם על לשוני קול המולה
  3. לכן שים לי לספר מהללך נתיב דרך והמציא לי מסלה
  4. ואז תמצא שבחיך נ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S AS 145.299 + T-S AS 135.261 + T-S AS 104.178 + T-S NS 145.160 + T-S NS 324.75 + T-S 6J2.26

  Final draft of mixed Qaraite-Rabbanite court document concerning the sale of a house. On verso there is rhymed poetry (seliḥa). Joins by Oded Zinger. For …

  1. ]יתום [. . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ]תם אוקף אלחאל פי האמ[. .]צחתהא
  3. ]תם נטר פי אלדאר אלגדידה
  4. ]פהם נצפין פחכם בית //דין// אן תוערץ
  5. ללביע] נבוני‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. f 32/35

  A lament.

  left column

  1. רהט שברי ומחלי וחשך תארי בצר לי מרוב חטאי ומעלי
  2. חרב היכלי לבבל הגלוני שונאיי להשפילי נווה בית שמם למאור
  3. שבת הלולי ישבתי שכולה וגלמודה ב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 35 recto
  • 35 verso
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. f 29/68

  Two poems, celebrating a circumcision.

  right column, bottom of the page

  למילה

  1. ערלות חמש נביא הגליף לב ובשר
  2. ושפה ואוזן האליף יידע מקום

  left column

  1. ערלת אלין מבשר להקליף כי יש לעץ
  2. תקוה א‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 68 recto
  • 68 verso
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 12.422

  Poem in Hebrew. 17 lines in praise of a dignitary, then 2 lines of blessing in Judaeo-Arabic, then it ends. "From your grateful slave, Shemuel." …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  טקסט ספרותיT-S 16.31

  Poems by Yehuda ha-Levi, copied by the India trader Avraham Ibn Yijū. (Information from CUDL and Goitein's index card)

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  טקסט ספרותיT-S 10J17.13

  Recto: Poem. Long Hebrew poem, congratulating Shelomo on being elevated, like a second Yosef, from prison to the rank of the "Deputy of the king" …

  1. יצוה אל לברכתו ונעמו לשרינו גבירנו שלמה
  2. אשר נבחר ולוקח לגדולה וצור משנה נתנהו וש .
  3. להתיצב מול מלכים לא חשוכים בחכמתו ושב טעמו ונאמ[ו
  4. ומבית האסורים ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  טקסט ספרותיT-S 8J31.10

  Dirge on the death of a scholar which also appears in another document (Or 5557 P. f. 56) believed to have been written on the …

  1. שחה ישיבת צבי בחבל
  2. עם ישיבת בני בבל
  3. ושמו יד עלי שובלי
  4. בתמהון לב עלי מוקשי
  5. ירד מראשם זר
  6. מתי יהיה חוזר
  7. וסר שהרון וגם נזרי
  8. ומלבוש שש ומשי
  9. כל עמוק ידלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  טקסט ספרותיT-S 16.283

  Dirge of 38 lines by the judge Natan b. Shemuel on one Moshe. (Information from Mediterranean Society, II, p. 574)

  1. . . . . .]מ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. .]אתי בי נשבעתי יצא מפי צדקה [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  טקסט ספרותיT-S 8J16.20

  Recto (secondary us): Poetry, possibly a riddle, with allusions to Moshe, Abraham, and the spies from Numbers 13-14, (Hosea) b. Nun and (Caleb) b. Yefune. …

  1. י
  2. אהרן פרח. מוציא פרח. מטהו לפני כל
  3. קונה
  4. במטות מטות עמו קדם ובזה זמן
  5. נצר הנה.
  6. רענן הציץ //מנו מינו // [[לנציב עמים]] להרנין לב
  7. מתאנה.
  8. המשכילים יבינ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבT-S 10J16.9

  Letter, apparently written by ʿEli he-Ḥaver b. ʿAmram, introduced with two poems in honour of Elḥanan b. Shemarya, and mentioning Joseph b. Abraham. (Information from …

  T-S 10J16.9 2 verso (A)

  1. אייחד אל עליון אשר בחר חביון . . . . עני ואביון
  2. יושב נסתרים בסתרים
  3. בחר בתמימים וגם . . . עמים והשפיל הקמים
  4. נורא בחדרים
  5. גם ה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  טקסט ספרותיT-S 8J15.23

  Document containing a lines of poetry in the hand of the judge Natan b. Shemuel. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:235, 574) EMS

  בכתב ידו של נתן בן שמואל החבר

  1. א [ ]מאסמי רחמיו
  2. משגיאת שוטיה ו ה עתר
  3. מהזה העידות בצדק בעשות
  4. עגלה וביתר בתר
  5. עד אן דבר חזיון סתומה נעלם
  6. מתי תגלי לי וי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  טקסט ספרותיT-S 10J22.3

  Panegyric (madḥ) in the hand of Sahlān b. Avraham. Addressed to Abū Saʿīd al-Dāʾūdī (a Nasi). In Hebrew with the heading in Arabic script. Calligraphic. …

  1. كتـ]ـب في אייר שנז امدح ابا سعيد الداوودي //الريس الجليل// ادام الله علـ[ـوه
  2. . . . . . ] העם וכתר הנשיאים: ותפארת המון כל היראים
  3. מיוחס לאבי בית המל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  טקסט ספרותיENA 2804.1

  Dirge (seliḥa) written by Efrayim b. Shemarya after the death of the gaʾon Shelomo b. Yehuda, May 1051.

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  טקסט ספרותיENA 1810.1

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  II, 69a

  1. לך אודה אדוני האדונים / עלי טובך וחסדך הנכונים /
  2. אשר תראה אלי דלות עדתך / אשר הנה נפוצה בהמונים
  3. ותשלח לה אנוש חיל וגיבור / להושיעה בעיתותי ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • verso
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  טקסט ספרותיIOM D 55.10

  Three poems by Avraham Ibn Yiju in honor of Madmun b. Ḥasan, Aden, ca. 1140, who was expecting his third son.

  [ל]ה קול איצֹא תאני ימדח פיה אלשיך מצֹמון בן חסן נִעִ[ג]

  […] היום והשמחה לנו תאות

  באדני מצֹמון נגיד עם יֹי צב[אות]

  [אספ]וִ אחי וחדשו המלוכה

  לגיבור ה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבT-S 20.106

  Poem on the occasion of a marriage, followed by a letter from Shelah b. Nahoum, probably from Tyre, to Abu al-Khair Efrayim ca. 1085, which …

  1. [אני] שלה הששי בן נחום חרטתי שיטתויים הללו במשאת
  2. [חן וחסד] וברכה ותפארת וגדולה וחיים עד העולם למרינו ורבינו
  3. [אפ]רים הוא גם הוא הנקוב בשם אבו כייר י‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  סמי ספרותיT-S Misc.29.4a

  Poem by Avraham Ben Yiju in honor of Judge Labrāṭ II (aka Labrāṭ b. Moshe b. Labrāt Ibn Sughmār. Location: Yemen. Dating: Possibly ca. 1140 …

  III, 29a

  1. ראש מקהלות ישראל הוגה דת יקותיאל
  2. בן אבהן ואוריאן מבין כרב ושמואל
  3. יברכך צור בחופן היד הגדולה ויואל
  4. הוד והדר ללבושיך ורוחך עול מסלפת
  5. פז הבינ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מסמך שלטוניT-S K25.211

  Recto: Petition or report to a Fatimid vizier, ending only, including raʾy, ḥamdala and ḥasbala. 5th century AH/11th century CE. Possible join with T-S Ar.22.140 …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מסמך משפטיT-S 12.284

  Recto: Fragment cut out from a poem of Natan b. Shemuel ha-Ḥaver. In the margin is a fragment of a Judaeo-Arabic letter. Verso: Legal query …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבT-S 20.140

  Letter from Shemarya b. Elhanan (966–1011 CE) about a woman abandoned by her husband (an ʿaguna) for seven years. The letter is apparently written to …

  page b

  1. (שא שלום מאת יושב שמים וכיו"ב ...ומ)מנו ו(מחמודנו אלחנן)
  2. ומתלמידינו ה(יושבים) לפנינו יהי רצון לה..(
  3. לך השלום בא לפנינו דבע קובל על חבח בן
  4. אח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  סמי ספרותיENA 4011.3

  Colophon or ownership note on a book cover. 'This booklet belongs to Yiṣḥaq b. Ghālib ha-Ḥazzan (the cantor).' Dating: first half of the 12th century, …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  טקסט ספרותיENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186. Untranscribed Arabic text at the bottom of recto

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. כ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • verso
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  טקסט ספרותיT-S 8J31.1

  Poem by Avraham Ibn Yiju praising Madmun b. Ḥasan as a defender of the faith (and as a defender of Avraham Ibn Yiju himself). Aden, …

  Recto

  1. ולה איצא ימדח אלשיך מצמון נגיד עם יי
  2. בר יפת ירום הודו ויגדל יקרו
  1. אני אשיר באיש עשיר נפש ועוד אכשיר
  2. ואצפצף דברי שיר יכהימן וכלכול ודרדע
  3. אבות‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. f 29/69 + Bodl. MS heb. f 29/68

  End of two poems, praising and praying to the Lord; poem for a fiancee.

  Bodl. MS Heb. f29/68 recto - middle

  אחר

  1. עשה עמנו לטובה אות להפליא פלא
  2. עושה ניפלאות ייבושו צרים בכלמות
  3. ותלאות במנוחות נרבץ ונגיל בנאות
  4. יחזק אל ידינו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 69 recto
  • 69 verso
  • 68 recto
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבT-S 18J3.4

  Letter from the daughter of Yosef b. Yoshiyya, in Damascus, to her younger cousin (father's brother's daughter) and daughter-in-law Sitt al-Nās bt. Moshe b. Yoshiyya, …

  Recto:

  1. אלפרג מן אללה
  2. וצל כתאבך יא בנתי ואעז אלכלק ענדי אללה יגמע שמלי
  3. בך קריב ואנתי תערפי עטם מחבתי לך ומנזלתך
  4. פי קלבי ומא קטעת כתבך ענכי אלא אן אל‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  טקסט ספרותיT-S 8J16.23

  One of two copies of a poem by Avraham ben Yiju, praising Maḍmūn and cursing his enemies. Written in Aden. This copy, T-S 8J16.23, is …

  1. [ ]ה
  2. [ ]בדיקה [ ]
  3. ה[לו]א [את ] סדים והזב[ ] והענק[ ] עניקה [ ]
  4. והם עשו כמעשה בית יעזר להם בשת הפנים ולך הצדקה
  5. משכתיך בעבותות האהבה להודיעך כוחי שאי‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  טקסט ספרותיAIU IV.C.486

  One of two copies of a poem by Avraham ben Yiju, praising Maḍmūn and cursing his enemies. Aden. T-S 8J16.23 (PGPID 5403) is written in …

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מכתבT-S 12.24

  Begging letter, prefaced with a rhyming poem, from Isaac the blind ("bereft of all the pleasures of the world"), asking for assistance from Ismaʿīl b. …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  טקסט ספרותיT-S NS 264.27 + T-S NS 224.181 + T-S AS 145.360 + T-S 12.537

  Poem(s) in Judaeo-Arabic containing advice for the lovesick, written as a faux medical prescription. In the hand of Nāṣir al-Adīb al-ʿIbrī. The recto contains a …

  Column 1

  1. אלעזת לאלאה וחדהו
  2. אוציכמו סאיר אלעאשקין בטאעת אלמ[ל]אח
  3. אגמעין וכרו בין ידיהם סאגדין ואקטעו אלשך
  4. בליקין וקולו אלחמד ללאה רב אלעאלמין אלדי
  5. מ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1v
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך