Search Documents

מסננים

19 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיBL OR 12292.29

  Testimony or narrative about events in Florence (פירנצה). Dated: 17 Tevet 5609 AM (January 1849). A man who was known as an impious alcoholic fell …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  סמי ספרותיENA 2462.17

  Magical/medical recipes. In Judaeo-Arabic. Possibly in a Yemeni hand (the text on verso is in a different, clearly Yemeni hand). There are recipes for incense …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  טקסט ספרותיJRL SERIES B 2804

  Recto: Mentions a hypothetical cantor or reader of the Torah who went mad and stole something and was caught. Verso: From a halakhic discussion on …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  רשימה או טבלהT-S NS 321.94

  Recto: Likely a charity distribution list. In Judaeo-Arabic. Many women and children. The numbers after each entry range from 1 to 7. There is a …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  טקסט ספרותיAIU VIII.B.16

  Medical treatise in Judaeo-Arabic. Bifolium from a Judaeo-Arabic paramedical treatise on the virtues of various kinds of animal substances. ¶ . . . grind it …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  טקסט ספרותיT-S Ar.37.74

  Popular literature. In Judaeo-Arabic. The portion of the story on this fragment opens with the appearance of a healer before a king: "...and princes and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבYevr. III B 669

  Letter from Yeḥezqel b. Shemuel to an unknown addressee. In Judaeo-Arabic. He reports that Sitt ʿAnbar is very sick, and she has developed a delusion …

  1. אן סת ענבר מרצת מרצה שדידה
  2. וקד חצל להא תכייל פאסד מן
  3. גהתך ובתטן אן אלחצרה מריצה
  4. וקד סאלתני אן אסייר אערף
  5. אלחצרה במרצהא ובשגל
  6. קלבהא פתתפצל אלחצרה
  7. אמ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיENA 3748.13

  Recto: Legal query with responsum. Dating: First half of the 11th century. Concerning a cantor who took an oath not to lead prayers in the …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  סמי ספרותיYevr.-Arab. II 1727

  Magical fragment. In Judaeo-Arabic and Arabic script. Dating: Unknown. It says Wednesday, 16 Adar 5005 AM, which is 1245 CE, but the scribe might have …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S 13J8.4

  Letter from an unknown writer, in Alexandria, to Maṣliaḥ Gaon, in Fustat. Dating: 1127–38 CE. In Judaeo-Arabic and Hebrew. The purpose of the letter is …

  1. בש רחמ
  2. אלממלוך ינהי אלי חצרה סידנא כבוד גדולת קדושת מרנו ורבנו ואור עינינו ועטרת
  3. ראשנו משא רוחינו ונפשנו מצליח ראש ישיבת גאון יעקב תכון משרתה עד
  4. בי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 8J13.2 + T-S 13J27.15

  Letter from Eliyahu b. Nissim, in Alexandria, to Shela b. Isḥāq, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably early 13th century. The sender, a foreigner, asks …

  T-S 13J27.15, recto

  1. בש רח . . . . . תוחלת ממשכה מתלה לב . . . . אצגר אלממאליך אליה בר נסים נע
  2. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלאכמ‮…

  2 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבL-G Misc. 35

  Letter from a Jewish woman, in or near Tripoli (Lebanon), to her brother-in-law, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She is a refugee from Jerusalem who has …

  1. [כתאבי אליך יאולדי ורייסי] וגלילי אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה
  2. [ ] אליך יאולדי [ואלעזיז ע]לי אמר אן נצפה
  3. [ כאן אבו אלכיר] מע אלמנתצר פמאת אלמנת[צר]
  4. [ופ‮…

  Recto

  1. [My lord and] illustrious master, may God make your welfare and happiness permanent.

  2. [I have to convey] to you, my dear boy, something whi‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  סמי ספרותיT-S 10J22.6

  Astrological instructions for a doctor regarding how to know the illness of a patient by using the constellation of the stars at the time of …

  1. בשמ רחמ
  2. הדא חסאב אלסאעאת אלז ואסאמיהא . .
  3. אולהא חמה והו אלשמס אדא גאך אלסאיל
  4. פי סאעה אלשמס פהו סעוד אן אוסיל ען
  5. מריץ פאעלם אן מרצה חמי וחר וכרב
  6. עלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 2r
  • 2v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבENA NS 18.35

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in Sūsa, to his younger brother Abū Zekharya Yehuda b. Moshe, in Fustat. Dating: August 1056 (Gil). This …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת יאכי וסידי ועזיז נפסי ועדיל רוחי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וחסן עקבאך וע[     ] לקא [     ]

  3. מן סוסה לו כלון מן אלול ערפך אל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבBL OR 5544.1

  Letter from a Spanish community to Egypt concerning an impoverished and aging man from Rhodez, France, who appraoched the ruler of his land for redress …

  1. הם אחינו מקהילות קדש תפוצת הגולה [
  2. הו[ ]רים אוצרי חיים בוחרי [
  3. [מ]צניעי לכת מ...לימ. מליאי מצוות ברוכי ייי [
  4. אלופים מסובלים לשונם מרפא ייראי אים [ ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבMoss. VII,182

  Letter from the cantor Yedutun ha-Levi, Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub. Narrow strips were torn from both the left and right …

  Recto:

  1. בש רח
  2. ותגזר אומר ויקם לך
  3. כי ייי יהיה בכסליך
  4. לא יאונה לצדיק כל און
  5. לא תאונה אליך רעה
  6. בש[וט ל]שון תחבא ולא
  7. תירא משוד כי יבוא
  8. השלך על ייי יהבך ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבDK 238.4 (alt: XIII)

  11th century letter from Avraham b. Yiṣḥaq near Tripoli to his son Mevorakh b. Avraham Ibn Sabra. See Oded Zinger’s dissertation, which mentions this letter …

  Recto:

  1. אלי ולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך וצאנך ווקאך ומן חסן תופיקה לא אכלאך נעלמך אן כרגת
  2. ענא כתב אללה סלאמתך וחסן צחאבתך ווצל כתאבך ווקפת עלי מ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 13J26.10

  Letter from Abū Saʿīd, in Palermo, to his brother Abū l-Barakāt known as Ṭāriq, in Fustat. Abū Saʿīd reports that he had fled the unrest …

  1. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וג
  2. ייי ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
  3. ייי ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם
  4. חצרה אכי וקרה עיני וסיידי ורייסי וגלילי ותאג‮…

  Recto

  1. And say to him: All your life - peace upon you, peace upon your house, etc.
  2. The Lord will guard you from all evil, he will guard your soul,
  3. ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 12.431

  Letter from an unidentified writer to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. The writer conveys condolences for a death in the family of Eliyyahu (r6–9). He …

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך