Search Documents

מסננים

643 תוצאות

 1. 1

  מכתבENA 3276.9

  Letter fragment. In Judaeo-Arabic. Addressed to [...] Abū ʿImrān. Mentions the intercalation of the calendar and something the sender intended to do before he fell …

  1. א]דאם אללה סעאדת אלמולא [
  2. ] אלשיך אבו עמראן כאן אלמולא [
  3. ס]אל לי עלי עמל עיבור פעמל[ת
  4. ] . . וכנת עאזם עלי אני אנקל [
  5. ] ורקה(?) פוקעת פי אלמרץ ול[
  6. ]‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S AS 149.203

  Letter mentioning [Abū] Zikrī and illnesses. Small fragment. (Information in part from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S NS 305.60

  Verso: Letter in Arabic script. Fragment (upper right corner). The sender has been sick. Not much else is preserved.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבBodl. MS heb. d 66/80

  Note of a person confined to his house owing to illness this evening, requesting a friend to lend him the Book of Creation by Saadya. …

  Recto:

  1. יא מולאי וסידי אעלי אללה קדרך ואגרי אלי אפצל מא תכתארה גמיע
  2. אמרך לולא פרץ (?) צעף לחקני הדה אלעשיה לכנת מכאן
  3. כתא{ב}תי (??) הדה אליך ראגבא פי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 80 recto
  • 80 verso
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבENA 2558.15

  Letter addressed to Eliyya b. Mishaʾel ha-Levi. In Hebrew and Judaeo-Arabic. The addressee is called "the mighty prince" (ha-Sar ha-Adir) and his father is called …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבBodl. MS heb. e 98/76

  Fragmentary letter (on vellum) from Tunisia by Manashe b. Ammar to Joseph b. Salman b. Ya'ish, expressing the wish to give up the hard "service …

  דיון אחד

  תגים

  • 76 recto
  • 76 verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבENA NS 8.50

  Fragment of a letter from Alexandria to Fustat. The recipient was ill when the writer departed Fustat.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבENA 2739.9

  Mercantile letter, probably by a Maghribī trader of the 11th century, probably sent from Alexandria to Fustat. In Judaeo-Arabic. Mawhūb b. ʿAmmār was present with …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבJRL SERIES B 4263

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Mentions an illness (maraḍ) and aṣḥābunā.

  1. ] . . . . בקאך ואדאם
  2. ] חאל סלאמה ועאפיה
  3. ] . חאל אנה ולי דאלך
  4. ] בה אנני כרגת מן
  5. ]ל מרץ אלא אסאעה
  6. כ]תיר ואיצא אנמא(?) כרגת
  7. ] . . קאת בעצהא פי אל
  8. א]צח‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S 10J17.17

  Letter with a special request from the addressee to report about his illness. [An assumption that he was ill after not having heard from him …

  1. בשמ רחמ
  2. קד עלם אללה תעאלי מא [כא]ן
  3. עליה מן אלוחשה ליקירינו
  4. ואהובינו אלשיך אבו אלחסן יעזריהו
  5. קדושינו על דבר כבוד שמו
  6. ומא מנענא אן נכתב אלי חצרתה
  7. רקע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבMoss. VII,185.1

  Letter in Judaeo-Arabic. Neither sender nor addressee are named. The first half consists of good wishes for the addressee's recovery from illness and the writer's …

  1. קד עלם בוחן לבבות וכליות מא עלי קלבי
  2. מן מרץ מולאי רופא חנם ישלח דברו
  3. וירפאהו וימלט משחיתות נפשו ויוקף לה
  4. אלצדקות ואלמעשים טובים אלדי יפעלהא
  5. הו ומול‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S AS 149.40

  Letter in Judaeo-Arabic. Mentions numerous items of clothing and textiles. Written during an epidemic (wa-l-zamān zamān maraḍ, 3 lines from the bottom of recto). The …

  Recto:

  1. ולי דלך [
  2. כתב ולם [יצלני] גואב וקד . . . . [. . . . . . .] . את . אן אני
  3. קאל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולם י‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S NS 327.10

  Letter in Arabic script. Likely sent from Jerusalem (since it refers to people "coming up" from al-Ramla this week). Addressed to a woman. The sender …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבJRL SERIES A 864

  Fragment from the beginning of a letter in Judaeo-Arabic, mentioning that the addressee recovered (naqahtu) from an illness. Also mentions Abū Isḥāq Ibrāhīm [al-Q?]ābisī.

  Recto:

  1. על שמך
  2. ו[צלת] כתבך יא שיכי וסידי . . . . . . . . [
  3. מ . . א עלי מא סררת בה מן נ . אם חאלך ו[
  4. הו אלוקת אלדי נקהת מנה(?) מן מרץ כאן אול . [. . ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 8J25.4

  Letter to [... b.] Ḥalfon. In Judaeo-Arabic. Concerning business issues, mentioning commodities such as gum and walnuts. Containing an order of Abbadani mats, which were …

  1. . . . . .]שלום שלום לר[.]ול[. . . . . . .]וא[. .] ר חלפון
  2. . . . . .]לה תע ורחמתה [. . . .]תה עלי אלש מרדוך שצ
  3. . . . .] אן אלממלוך פרג [. . . . .] י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S AS 155.78

  Small fragment of a family and/or business letter. Refers to someone's illness (r2), and evidently the sender was also sick because God sent him health …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S Misc.25.71

  Letter in Judaeo-Arabic. The writer reports that he still has to rest in the house for several days after every one day in the market. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S NS J186

  Letter from Natan b. Nahray, from Alexandria, to Musa b. Abi al-Hayy. Around 1063. The writer informs the addressee about Nahray b. Nissim’s illness. Seems …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה

  2. ונעמאה וכבת אעדאה מן אלמסתק[ר ל ] בקי מן אב יהפך

  3. לשמחה כתמה אללה עלי מולאי באחסן כאת‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S NS J361

  Letter from Eli b. Yakhin, probably from Alexandria, to Avraham ha-Kohen b. Aaron, Fustat. Around 1050. Regarding money and payments, including a debt of 50 …

  recto

  1. בשרח

  2. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלגליל אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה ונעמאה

  3. וכבת באלדל אעדאה ומן אחסן אלתופיק לא אכלאה וכאן לה ומעה ולייא

  4. ונאצרא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S 13J24.1

  Recto: Letter sent from Damascus. In Judaeo-Arabic. Goitein describes it as a lovely family letter praising the town for its opportunities to make a living …

  1. . .]. . עלי [. . . .]ן מן אמי . . .
  2. מנך לאנהא כאיפה מן אללה וכל
  3. שוקהא [[ל]] בכם ומא ביעוזנא אלא
  4. נצרך והי מחתרקה אלקלב עלי נצרכם
  5. גמיע פלא תכשי אמר ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S 6J11.11

  Business note in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. Mentions the arrival of the merchants and a request that the addressee write something in his …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבT-S Ar.35.192

  Letter mainly consisting of business accounts. In Judaeo-Arabic. Mentions Tripoli and Cairo. Concludes with a note, "how shall we divide it? Perhaps .... because I …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבENA NS 71.4

  Recto: Letter in Arabic script. The writer excuses himself from attending in person on account of the illness of a female slave (ll. 7–8). Verso: …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבT-S AS 161.11

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Mentions a return from somewhere; Purim; the capitation tax (al-jāliya); a severe illness (marḍa shadīda); entering Fustat; Sammanūd; "my hand and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבMoss. II,193

  Verso: Letter in Arabic script. Missing only the first couple lines. The writer mentions exchanges of goods (ll.2–3); he has sent a dinar for someone's …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S AS 153.159

  Part of a letter with holiday greetings; writer describes his illness and explains that he is spending the holiday in the house of his brother’s …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מכתבT-S 8J19.18

  Letter in which the writer complains about his financial state. The sender gives advice to the addressee about leaving some place and taking his childrens' …

  1. אלקלוב ואלדי אשיר בה עליך אן תגעל לך טריק תכרג [
  2. מע רחל צביאנך ותכון מראעי לה פי אלטריק ואנ [
  3. ויזול שגל אלקלב ומא תחתאג לא וכאלה ולא גיר דלך [
  4. כנת ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבT-S NS 321.71

  Fragment of a letter in Judaeo-Arabic, mostly about personal/family matters but also some business issues. The letter is probably from a man to his brother …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מכתבDK 315

  Letter from Najm [...] al-Muʿallim the brother-in-law of Kamāl b. Yūsuf, in Fustat, to his 'brother' the cantor Musāfir ha-Bavli, in Alexandria. Spellings are eccentric. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבp. Heid. Hebr. 20

  On verso there is a letter draft from Barakāt b. Bū l-Faraj = Shelomo b. Eliyyahu to Abū l-Maḥāsin, mentioning his sadness at hearing the …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבT-S AS 169.251 + T-S AS 151.205

  Letter fragment (two pieces comprising the lower left corner). The sender mentions that he was sick with a fever and cold and nobody (or nobody …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבT-S AS 56.106

  Letter/report in Judaeo-Arabic. Written in a formal layout, with slightly widened space between the lines. This is the lower left corner of what must have …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבJRL SERIES B 3848

  Draft of the beginning of a letter in Judaeo-Arabic. The hand is typical to the 13th century, and is probably that of Shelomo b. Eliyyahu …

  1. יקבל אלארץ אמאם מגלס אלמולי אל[מו]פק אלסייד אלאמין
  2. אלנפיס אלראיס אלאדיב אלפהים אלואלד אלגליל אלאציל אלחכים
  3. אבו עלי דו אלפכר ואלמעאלי סייד אלחכמא תא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבT-S 13J23.3

  Letter of Benayahu b. Musa, an Alexandrian from Maghribi origin, to Nahray b. Nissim in Fustat. The letter contains severe complaints on the local Alexandrian …

  recto

  1. בשמך רחמ

  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל גדול הישיבה ואדאם סלאמתה

  3. וסעאדתה ונעמתה מן אלמסתקר כאן קד בלגנא אן מולאי אלשיך לחקה וגע

   ‮…

  4 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבT-S Ar.38.100

  Letter from someone, probably in Barqa, to his or her "father" the judge Mūsā b. ʿImrān (or else this Mūsā is simply mentioned in the …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבT-S AS 121.278

  Family letter in Arabic script. Mostly crossed out with copious squiggles. Mentions the illness of the addressee's daughter (ولا تسال ما على قلبنا من . …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבCUL Or.1080 J99

  Family letter, partly in Hebrew and partly in Judaeo-Arabic. The handwriting seems to be that of the judge Mevorakh b. Natan. Dated: End of Ṭevet …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבT-S NS 321.70

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. The sender reports that his cousin (ibn khālatī) Berakhot has arrived and conveyed the news that the addressee came down with …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבENA NS 22.9

  Letter from the cantor Abū l-Majd (Meir b. Yakhin), in Fustat, to his brother Abū l-Najm Hilāl, presumably in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dating: Early 13th …

  Recto:

  1. אכוהא בו אלמגד
  2. חצרה אלאך אלשקיק ואלרכן אלותיק
  3. אלשיך בו אלנגם הלאל אדאם אללה
  4. עזה ועלאה ומן אלתופיק לא כלאה
  5. גמע אללה אלשמל בה עלי אחסן חאל
  6. ואנ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבT-S NS 164.63

  Fragment from a private letter. On recto there is the end of a legal query concerning an alley and a qāʿa and a majlis. This …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבBL OR 10794.16

  Letter of appeal for charity. There are 10 lines of flowery Hebrew praises for the recipient followed by a space and then six lines of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מכתבT-S Ar.13.15

  Letter in Judaeo-Arabic. Dating: Likely ca. 12th–14th century. "When the letter arrived which you sent with the wife of my maternal uncle to Ibn Ṣaghīr …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מכתבT-S NS 225.12

  Letter from Yosef to his brother Elʿazar aka Abū Manṣūr b. Abū l-Surūr. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 12th or 13th century. Fragment (upper part of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מכתבBodl. MS heb. d 66/45

  Letter addressed to Abū Sahl ha-Levi (the cantor of the Palestinian synagogue in Fustat, who died in 1211), with greetings also to his brothers Moshe …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 45 recto
  • 45 verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  מכתבT-S NS J95b

  Letter to the judge Peraḥya (b. Yosef?). In Judaeo-Arabic. The sender (also a judge?) woke up sick, so instead of coming to work he sends …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  מכתבAIU VII.E.167

  Letter in Judaeo-Arabic. Fragment (upper right corner). Rudimentary spellings. The sender expresses concern about the addressee's illness and the capitation tax (kharāj); also mentions describe …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מכתבENA 1157.23

  Business letter from a Maghribi merchant. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th century. Not mentioned in the literature. Avraham b. Yamān is mentioned. The sickness of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מכתבENA 3792.4

  Letter from Umm al-Khayr, the widow of Eliyya al-Dimunshī, in Ragusa, Sicily, to her son Yehuda b. Eliyya in Fustat. Around 1060. The woman lives …

  recto

  1. מן עברתי אלדי אדא אתדכרת פל דכרך ופי א[ ]

  2. תסבק כלמתי גמיע דאלך מן קוה חסרתי ומן א[ ]

  3. אלשדיד ואשתיאקד אלבעיד פי בלד ל[א לה] [ו]ל[א] קריב ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  מכתבENA 3792.5

  Letter from Shemarya to his brother Yaʿaqov. Written in non-fluent Hebrew (e.g. uses אהיה as a copulative when there is no need; and more). The …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מכתבENA NS 60.18

  Letter of appeal or recommendation addressed to Moshe ha-Kohen. The introduction is in Hebrew and the body in Judaeo-Arabic. The writer reports that the bearer …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך