Search Documents

מסננים

62 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיENA NS 34.19

  Responsum (FGP). Dating: 17th century. There is a detailed description and edition on FGP.

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבJRL SERIES B 6155

  Letter fragment in Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: looks late, probably no earlier than 14th century. Mentions al-muʿallim Yaʿaqov several times; an epidemic (המגפה); and money.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבENA NS 52.21

  Letter from an unknown writer, in Rashīd, to the sage R. Badosa, in Fustat/Cairo. In Hebrew. Dating: Second half of the 16th century. The writer …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S AS 149.40

  Letter in Judaeo-Arabic. Mentions numerous items of clothing and textiles. Written during an epidemic (wa-l-zamān zamān maraḍ, 3 lines from the bottom of recto). The …

  Recto:

  1. ולי דלך [
  2. כתב ולם [יצלני] גואב וקד . . . . [. . . . . . .] . את . אן אני
  3. קאל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולם י‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S AS 146.199

  Draft of a legal query or queries. Mentioning the late Abū Zikrī; the year of the epidemic (wabāʾ); his mother; the funeral expenses and an …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  סוג לא ידועT-S 8J16.30

  Goitein's note card describes a letter from Moshe b. al-Ashqar, (see Mosseri V.394.1) who wished to travel to Safed but heard that there was an …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  טקסט ספרותיAIU VI.C.10

  Two different fragments. First fragment: An abridgement of some of the dietary and lifestyle advice from Chapter 4 of the Hebrew plague treatise "Moshiaʿ Ḥosim" …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבMoss. Ia,10.2

  Letter sent to ha-Talmid ha-Baḥur Nissim Agostaro (אגושתארו) in Alexandria from his father Shelomo Agostaro, including a warning that he should not come to Cairo …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  רשימה או טבלהT-S K15.105

  Prayer for the community at the time of a plague, and memorial list of persons who had died in it, including an unmarried girl. (Information …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבMoss. I,80.3

  Letter from Moshe b. Binyamin Ashkenazi, probably in Fustat/Cairo, to Avraham Castro, probably in Alexandria or Jerusalem. Dating: 16th century. The sender describes how "from …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S Ar.35.300

  Family letter in Judaeo-Arabic. The addressee is in Sammanūd. On recto, there are greetings and expressions of longing, "We have not enjoyed a day of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבHUC 1034

  Business letter from Avraham Kolon (קולון) to Yosef Ardiʿa (ארדיעה). In Hebrew. Dating: Monday, 5 Adar [5318 AM], which is 1558 CE (see A. David's …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבDK 237.2 (alt: XV)

  Letter from Yiṣḥaq b. David b. Sughmār, Fustat, to his partner Makhlūf b. ʿAzarya, Jerusalem. (DK XV, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp. 178-183.) The …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וציאנתך
  2. מן אלפסטאט י בקין מן טבת ען סלאמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין ושוק
  3. [אליך שדיד] אסל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S 13J17.6

  Letter from Moshe b. Yaʿaqov, in Damascus, to Abū l-ʿAlā Yūsuf b. Dā'ūd b. Shaʿya, in Fustat. Dating: 29 December 1057 CE (Gil) or ca. …

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולי אלשיך
  2. ואדאם עזה מן דמשק סלך שואל
  3. ען סלאמה פי נפס ושגל פי אלקלב מן
  4. אנקטאע כתב מולי וכתב אלאהל ולא
  5. חילה ואלאכבאר ענדנא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 8J22.6

  Letter from Mevorakh b. Yiṣḥaq from Alexandria to his father in law, Seror (Surur) b. Ḥayyim b. Sabra in Fustat. Written a month after another …

  Recto

  1. [ ] ועלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך ונעמאך מן אלאסכנדריה לג' בקין
  2. [סל]אמה ונעמה ושוק אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמאע עלי אחסן אלאחואל במנה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S NS J432

  Letter from Menashshe, in Damsīs, to Abū Hārūn Akhlābū ha-Kohen b. Hārūn, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 1, 1063. Regarding a purchase of shoes …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S Ar.7.28

  Letter probably from a man, in Jerusalem, probably to a woman named Marḥaba, perhaps in Fustat. In Judaeo-Arabic, with many colloquial forms (incl. the suffix …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבDK 311 (alt: 3, 6)

  Business letter from Shelomo b. Avraham [. . .] Ruqqī to Abū l-Faraj Nissim b. Shelomo Ruqqī. "Abū l-Faraj Nissim, the recipient of this letter, …

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מסמך משפטיAIU VII.D.11–12

  Recto: The main text is a Judaeo-Arabic sermon/exhortation that in order to avert the evil decrees and the plague and the economic depression, all members …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 14.47

  Calendar (astronomical/agricultural) for Eygpt for four of the Coptic months (Hātūr, Kiyāk, Ṭūba, and Amshīr), also giving the names of the corresponding Gregorian months (in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S 12.80

  Letter from Shelomo b. Yehuda very early in his public career, when he was Av Bet Din, to a notable in Fustat, ca. 1025. He …

  ....

  1. ע[ ]ק[
  2. ג[ל]ויותיו [
  3. [ו]ירצה [
  4. לפניו ובית ישראל יעשו כטוב בעיניהם וטורים אלה [יבואו]
  5. לידו מיד חמוד יגיעיהו אל שלום וימציאהו שלום וישימהו
  6. שלום כ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבCUL Or.1080 J161

  Letter sent from Jerusalem in later medieval times by a woman named Jamila, the widow of Yehuda, addressing two brothers-in-law in Cairo, explaining that she …

  1. האחים המשובחים אשר בצל ה ית ובצלם אני
  2. יושבת כמהר ישועה //נרו// וכמהר [[זלמא .]] יעקב
  3. זלמאטי //נרו// אלו השורותים מאת אחותכם דוניא
  4. גמילה אלמנת כהר י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבJRL Gaster heb. ms 1770/19

  Letter of recommendation sent from Ramla, presumably to Fustat. In Hebrew. On behalf of Moshe b. Shemuel. His father Shemuel died this winter, as there …

  1. [......]ל... ע[...]ל..ק

  2. [...] שכר טוב מאלוהינו [...]

  3. [...ת]בינו זה [ ..עס]ק משה בן שמואל [...]

  4. אלמא[...] אשר ממדינת רמלה ודע יקירנו כי נ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  רשימה או טבלהT-S NS 320.7

  List of deaths in Fustat from the last day of Tevet to the 29th of Nisan 1437 (27 December 1125 - 23 April 1126). By …

  1. ומאת אפרים אבן אבו נצר אלדי כאן יקול אלשיך פי אלכניסה ומאתת
  2. איצ אם אבו אלחסן אלתי(!) כאן עטאר פי סוק אלכביר ולהא אכת ולה
  3. הו איצ אבן ובנת יום אלאחד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבT-S AS 153.212 + T-S 6J6.20

  Letter from Bū l-Majd (aka Meʾir b. Yakhin) to al-Shaykh al-Makīn Bū l-Maḥāsin, in al-Maḥalla. In Judaeo-Arabic. Dated: Kislev 1528 Seleucid = November/December 1216 CE. …

  Recto

  1. עבדהא בו אלמגד
  2. חזן
  3. בר
  4. אלשיך אלמכין אדאם [אל]לה עזה
  5. אעלמהא אנני סיירת להא נסכה
  6. אלמקאמאת וקרינהא(?) כתאב ללמ[ו]ל[א]
  7. והי צחבה על[י] אלדי קדאם דכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S 12.58

  Letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, Jerusalem, to Eli Ha-Kohen b. Hayyim, Fustat. Discusses the matter of the 18 dinars owed to the poor of …

  1. [כתא]בי אטאל אללה בקא [מולאי] אלח[בר ואדאם עזה] ותאידה מן אלקודס
  2. [ ] מן אלול וחאלי סלאמה ועאפיה ושוק [אליך שדיד קרב אללה עז וגל

  אל]אגתמאע

  1. [בך בהד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מכתבT-S Ar.30.150

  Letter of appeal addressed to a Jewish dignitary (ha-dayyan ha-maskil). The introduction is in Hebrew and the body is in Judaeo-Arabic. The writer prays that …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבT-S Misc.20.234

  Letter probably sent from Palestine to Egypt. In Judaeo-Arabic and Hebrew. Dating: ca. 13th–15th century (paleographic dating). There are two folios, which probably originally joined, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מסמך שלטוניT-S 16.114 + T-S 24.57 + T-S AS 11.383 + T-S AS 146.195

  Fatimid state report. Dating: beginning of the 12th century, during the reign of al-Afḍal. Describes a battle against the Crusaders. This fragment reports on the …

  Verso

  1. من طهارة ضمائرها ونقاء سرائر[ها           ]
  2. وصيالها على حراسة الاسلام والم[سلمي]ن [           ]
  3. الحوزة والدين وانتصابها وبذلها الاموال والذخا‮…
  1. ... of the purity of his heart and the nobility (literally: cleanness) of his disposition [  ]

  2. and his impetuonsness for the defence of Islam an‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1v
  • 1v
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבCUL Or.1080 J263 + T-S NS J285

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: safe conduct and assistance for brother. Aden, ca. 1145. (8) [I shall take care of] sending …

  Recto

  עבדה

  1. בשמ רחמ מצמון בן אלחסן בן בנדאר נע
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי אטאל אללה בקאהא
  3. ואדאם עזהא ונעמתהא וחרס מן אלגיר חובאהא
  4. וכבת באלדל אל‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבENA NS 32.18

  Letter from חצרייה(?) and her mother to פוצילא. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably no earlier than 14th century. The writers report on the condition of the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבT-S 10J13.24

  Recto: Letter from (or written on behalf of) a woman to her son Avraham ('Rabbenu'). In Judaeo-Arabic. Dating: Probably no earlier than 14th century, and …

  Recto:

  1. סלאם אללה תעאלי ורחמתה וברכאתה עלי אל
  2. ולד אלעזיז כהר אברהם רבינו יצו [[אעלם]]
  3. מן אמך תסלם עליך ואעלם באן אלדי בתעמלו
  4. מא ביעגבני האדה וקת שי ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבT-S 18J2.11

  Letter from Minyat Zifta to Fustat. The writer had been sent to Minyat Zifta to deliver an instruction to the judge Shabbetay b. Avraham (active …

  1. בשמ רחמ
  2. עבד אלחצרה אלסאמייה אלאגלייה אלרייסייה אלשיכיה תבת
  3. אללה סעדה ואהלך עדווהא וצרהא אלממלוך יקבל אלארץ בין ידיהא
  4. ויעלם חצרתהא אלסאמייה תבת אללה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבT-S Ar.54.91

  Family letter written by Abū l-Faraj to Abu ʿImran in Fustat at the time of R. Ḥananel (early 13th century). The writer reports that he …

  1. בינו עמי עשו ממלוכה אבו אלפרג
  2. אלממלוך יקבל אלארץ בין ידי אלמולא אלאגל אלמופק
  3. אלסעיד אלסיד אלפאצל אלדין אלורע אלשיך אבו עמראן
  4. ופקה אללה תעאלי ואנגח ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבT-S 13J7.30

  Letter in Ladino from the merchant Avraham Mayo to his father, probably from Alexandria to Fustat/Cairo, dealing with numerous business transactions and the arrival of …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבT-S 10J15.15

  Letter from Isma’il b. Farah, Alexandria, to his son Farah, Fustat. Dating: November 1056. The writer describes the terrible famine in Egypt, which even leads …

  recto

  1. קד כאתבך ר נהראי אדאם אללה ע[זה] פי מא בקי לנא במצר וקד אעלמתך איש הו אן לם יקר לי עלי שי

  2. או אעמל עלי טלועי [     ] בל אנה יטלע ללמדינה ול‮…

  Recto

  The letter of Ismaʿīl b. Faraḥ, from Alexandria to the Banū Faraḥ in Fusṭāṭ

  1. Nahray wrote to you, may God perpetuate his glory, regarding wha‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבT-S 13J13.27

  Letter sent by a man from Sicily who had immigrated to Tyre, describing a civil war in Sicily and the bad economic conditions under which …

  recto

  1. כתאבי יאכי וסידי וריסי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך 
  2. וסעאדתך מן צור ז מצ'א מן כסלאב(!) ען סלאמה ועאפיה ושוק אן 
  3. שדיד גדא אסל מן אללה קרב א‮…

  recto

  1. אני כותב לך, אחי ואדוני ומנהיגי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את כבודך ואת חסותו לך
  2. ואת אושרך, מצור, בז' בכסלו. שלומי טוב ואני בריא, אך ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבCUL Or.1081 J24

  Letter from Mūsā b. Yiṣḥaq b. Nissim, in al-Mahdiyya, to Ismāʿīl b. Barhūn al-Tāhirti. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1030. The writer is looking forward to …

  Recto

  1. על שמך
  2. כתאבי [יאסי]די אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואעזך וארפען וכאן לך וליא וחאפ[טא]
  3. פי גמיע אמורך וצל כתאבך ווקפת מנה עלי סלאמתכם אגמעין וסרני‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבT-S 13J20.10

  Letter from an unknown writer to Abu Zikri Yehuda ha-Kohen b. Yosef. The main purpose of the letter is to ask Abū Zikrī to send …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבT-S 8J13.2 + T-S 13J27.15

  Letter from Eliyahu b. Nissim, in Alexandria, to Shela b. Isḥāq, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably early 13th century. The sender, a foreigner, asks …

  T-S 13J27.15, recto

  1. בש רח . . . . . תוחלת ממשכה מתלה לב . . . . אצגר אלממאליך אליה בר נסים נע
  2. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלאכמ‮…

  2 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבBodl. MS heb. b 13/52

  Family letter from Natan b. Yehuda (Alexandria, ca. 1160) to Moshe b. Ṣemaḥ and his brother (Fustat), the writer’s cousins-in-law. Natan b. Yehuda reports that …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 52 recto
  • 52 verso
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מכתבT-S NS 321.93

  Letter from Jalāl al-Dawla (or at least a person from the family of Shelomo b. Yishai the Nasi), written during an epidemic, and mentioning the …

  TS NS Box 321, f. 93, ed. S. D. Goitein, "Chief judge R Hananel B.Samuel, in-law of R. Moses Maimonides" (Hebrew), Tarbiz, 50(1981), p.375, 06-06-90‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מכתבENA NS 17.19

  Letter from Moshe b. Elʿazar the teacher (ha-Melammed) to Elʿazar the scholar (ha-Talmid). In Hebrew (for the introduction and address) and Judaeo-Arabic (for the body). …

  1. אשרי אדם מצא חכמה וג
  2. הבוטח בייי חסד יסובבנו וג
  3. שלום רב לאוהבי תורתיך וג
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב [וג]
  5. ברכות רבות וישועות קרבות וחמלה ורעדה
  6. ושלום ושלו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מכתבT-S 10J13.10

  Letter from Manṣūr b. Sālim, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge (Abū l-Faraj b. al-Rayyis), in Fustat. Manṣūr asks Eliyyahu to help find his son, …

  1. שאכר תפצלהא
  2. מנצור אבן סאלם
  3. אלדי אעלם בה אלשיך אלאגל אלריס אלמונעם
  4. אלמותפצל שצ אנני אנפדת ללחצרה גומלת
  5. כותב פי קצית ספר ולדי לאנה סאפר בגיר
  6. עלמי אלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  מכתבT-S 13J18.11

  Letter from Avraham b. Seʿadya the Hebronite, in Bilbays, to Moshe ha-Kohen b. Ghulayb, in Fustat. Dating: beginning of the twelfth century. Recto 1-15: Flowery …

  1. בשמך רחמ
  2. שלום וחמלה וישועה מעולה ופדות וגאולה ורוח והצלה
  3. ושמחה מגודלה וטובה מהללה וסיקול מסילה וכל
  4. הברכות האמורות בעשרים וארבעה ספרים יהיו כולם
  5. זר ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  מכתבENA 3793.6

  Letter from Yosef b. Yehuda b. Simḥa (Alexandria) to Abū Zikrī Yaḥyā b. Nissim (Fustat), ca. 1050. The writer mentions a number of deals in …

  recto

  1. אטאל אללה יא[שיכי] וסידי וריסי בקאך וצאנך בנפסך ואמואלך וא[      ]ך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך [ ]

  2. נעלמך אן וצלת אלי רקעתך ווגדת פיהא ראחה כ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מכתבMoss. VII,138.2

  Letter fragment from Ḥalfon b. Menashshe's wife, in Fustat, to her brother Abū l-Ḥasan ʿEli b. Hillel, probably in Bahnasa (based on T-S 13J21.18). In …

  1. וצל כתאבך יא מולאי אטאל אללה] בקאך ואדאם תאיידך ונעמאך ומן חסן
  2. אלתופיק לא אכלאך וכאן לך וליא] פי גמיע אמורך פכאן אגל ואצל וצל ווארד
  3. ] תעטים לקדרה [‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מכתבT-S 10J24.4

  Letter from Abū Naṣr b. Avraham, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The letter contains information about trade in silk …

  1. בש̇מ רח̇מ
  2. לו דהבת אצף לחצרה מולאי אלשיך אלאגל אלסייד אלנביל
  3. אלפאצל אטאל אללה בקאהא ואדאם תא[יי]דהא ועלאהא
  4. וסמוהא וארתקאהא וכבת באלדל חסדתהא ואעדאהא‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  מכתבBodl. MS heb. d 75/13

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli ha-Kohen, in Fustat, to his father ʿEli b. Avraham ha-Kohen, in Banyas/Dan. Dating: May 28, 1112. The son and father …

  Recto:

  1. בשמך רחמ
  2. כתאבי א[ליך] יאואלדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ונעמך פי חאל סלאמה ועפיה ונעמה ושוק שדיד גמע
  4. אללה ביננא קר[י]בא עלי אסר ח‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 13 recto
  • 13 verso
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מכתבMoss. IIIa,11

  Letter from Yaʿaqov b. Salmān al-Ḥarīrī, in Alexandria, to his mother and father, in Qayrawān. Dating: ca. 1050 CE. The address bears the name of …

  recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

  2. כתאבי יאואלדתי אלעזיזה עלי אטאל אללה בקאהא ואדאם סלאמתהא וסעאדתהא

  3. מן אלסכנדריה סלך איאר ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך