Search Documents

מסננים

14 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S NS 264.6

  Letter in Judaeo-Arabic to a notable (yeḥid ha-dor, sayyidnā), possibly named al-Shaykh Yaʿīsh. Reporting on developments in the community after the addressee (or another 'sayyidnā') …

  1. ב
  2. כדמה תערץ בין ידי
  3. כגק מ ור ועטרת ראשנו יחיד הדור ופלאו
  4. ממזרח שמש עד מבואו יגדל כבודו וירום הודו
  5. ]אלממלוך ישתהי מן אנעאם מאלך אלרק
  6. א]ן יערף אלשיך ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבCUL Or.1080 J226

  Letter fragment. In Hebrew. Calligraphically written. The subject matter is communal strife; some wicked person is stirring up trouble, and the results are government decrees …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S 24.55

  Letter from Natan b. Shelomo b. he-hazzan b. Ya'ir, written on behalf of his community to Moshe Nagid b. Mevorakh in Fustat regarding two matters …

  1. בשמ רחמ כי ייי יהיה בכסליך ושמור וג`
  2. אין קד.[....] הדורך על במתי ארץ כי לייי מצוקי ארץ
  3. להשמ[י]ע ...[.] את יושבי הארץ להושיע כל ענוי
  4. ארץ .[.....]מע ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 24.43

  Letter from Shelomo Ha-Kohen Gaon b. Yehosef to a notable in Fustat and to its Jewish communities. This is the second leaf of a longer …

  1. [ ] שלום אל רב[נ]א [י]פ[ת] בן רבנא טוביה הידוע אלנילי
  2. [ ] הזכירך בכתב[יו ] באהבה ואל דויד בן

  [י]צחק

  1. [ ] בעדו [ ]שלמה בן חכים אלפאסי

  ולכל

  1. עוזרי ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבENA 2735.2

  Letter from Ḥasan b. Manṣūr al-Neʾeman, probably in a small town, to ʿAllūn b. Yaʿīsh (aka ʿEli b. Ḥayyim ha-Kohen) the well-known parnas (dated documents …

  Recto

  1. כתאבי אלי מולאי אלכהן אלפרנס אלנאמן
  2. אדאם אללה עזה וכתם לה בכיר
  3. ואחיאה ואחיא ולדה אלפרנס אבו
  4. כתיר ואוראה מנה אלכתרה אמן
  5. וגמאעתנא אל . . ין אלכ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S 13J3.20

  Fragmentary resolution made by a community in provincial Egypt, dealing with the relations with Muslim authorities. Dated: 2 Sivan 1519 Seleucid = 19 May 1208 …

  1. ] אננא למא
  2. ]ת הכנסת המקבה יכוננה לעד
  3. אש]תהר אמרה ללגוים ומא יתאתי
  4. ] צרר עטים אגתמע ראינא עלי סדר
  5. ]קא לה אתר ביין למצלחה ראינאהא ובדלך
  6. טר]חנא כטוטנא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 10J12.15

  Recto: Letter in Judaeo-Arabic, likely sent from Alexandria. Very faded. Concerns a dispute between groups within the community and mentions the synagogue. One group turned …

  Recto

  1. . . . .
  2. וסעאדתך וסלאמתך ואעלמך י[א]כי מא אצף לך מא עלי קלבי [מן
  3. מפאר]קתך [. . .] . . . . וג[מע אללה] ביננא ובינך עלי אפצל חאל
  4. א . ל . . . . [‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיT-S Ar.38.131 + T-S Ar.42.212

  Legal document from a qāḍī court. Dated: 15 Dhū l-Ḥijja 870 AH (Sunday 29 July 1466 CE). The raʾīs al-yahūd, Yūsuf b. Khalīfa, and his …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיT-S 13J25.16 + T-S 16.135

  A communal enactment (taqqana) passed by the Jewish community of al-Maḥalla, in which they pledge their loyalty to their judge Peraḥya [b. Yosef], to retain …

  1. ...אלתקנה אל]די כתבוהא אהל אלמחלה אלבעץ מנהם פי מא יכץ ר פרחיה בן
  2. ר יוסף ?...] בקהל אלמחלה ש"צ ומא אפתי פיהא רבנו משה ש"צ מלה במלה:
  3. מא יקול כבוד גד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיAIU VII.D.71

  Legal documents in Judaeo-Arabic dated "195" since creation, probably meaning 4800+195 = 4995 = 1234/5 CE. Both have to do with a controversy between judges …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 12.364

  Letter from Yisrael b. Natan (Isrā'īl b. Sahlūn), in Jerusalem, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 31 December 1061 CE, according to …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך מן [אל]
  2. קדס עמרה אללה נצ׳ טבת ואלחאל סלאמה ונעמה ושוק אליך קרב אללה אל
  3. אגתמאע בך פי‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 13J36.5

  Letter from Ramla, from Shelomo b. Yehuda to his son Avraham in Fustat, May 1029, describing in great detail the economic and other calamities which …

  1. קד כאן יא ולדי וקרה עיני אטאל אללה בקאך נפדת אליך כותבי מן [אלרמלה]
  2. במא ארגו אן תקף עליהא וערפתך כיף גרא אלאמר פי אלקודס ופי אלרמלה
  3. ואני נזלת אלי א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S 13J22.23

  Letter from Araḥ b. Natan, also known as Musāfir b. Wahb, in Fuwwa, to his brother Abū Isḥāq Avraham b. Natan (Wahb) the Seventh, probably …

  Recto

  1. בשמך רחמ
  2. סבב הדה אלאחרף אלי חצרה מולאי
  3. אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאהא ואדאם
  4. עזהא ונעמאהא וסמוהא וארתקאהא
  5. ונעמתהא וכבת אעדאהא אנני תעדבת
  6. פי ספרי ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S Ar.18(2).4

  Letter from Avraham b. Saadya the Hebronite, (the muqaddam of?) Bilbays, to Yiṣḥaq b. Shemuel the Sefaradi, Fustat, beginning of the twelfth century. Discusses in …

  1. בשמ רח
  2. אורה ושמחה ומרגוע והנחה וצהלה ורוחה והשקט ובטחה
  3. ונוס אנחה וגודל במנוחה והעדר ש[כח]ה ורצות מנחה אלה
  4. וכמוהם וכפלי כפליהם יהיו לכגק מר ור יצחק ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך