Search Documents

מסננים

28 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S AS 153.16

  Letter addressed to Abū l-Ḥasan ʿAllūn b. [...]. In Arabic script. Refers to a circumcision on the upcoming Sabbath and someone named Mūsā. Needs further …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S 8.79

  Letter from Natan b. Shelomo the hazzan b. Ya'ir to the Nagid. Fragment mentions conflict over prerogative to circumcise.

  1. ...............................................]ל.[..]הי
  2. אל[ממ]לוך יקבל אלארץ לפני הדרת הנגידות תכון
  3. משרתה לעולם המקבה יאריך ימיה בטוב ושנותיה
  4. בנעי‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  רשימה או טבלהENA 2747.1

  Lefthand fragment: Blessing for the circumcision of a boy. In Hebrew. Gives several names. But it is quite faded.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 8J27.9

  Letter from a merchant from Sunbat demonstrating his dedication to the community by relating how he had once traveled at a time of cold and …

  1. ברכאת [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
  2. אלסכות ראית אן לא אפותה דלך ואלאן פמוכלהא הוה רגע. . .
  3. ולא לה לסאן אן י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבENA NS 2.9

  Letter in which the judge Avraham b. Natan Av apologizes for being unable to attend a circumcision ceremony in Fustat because he had been scheduled …

  1. אעלמך יא ולדי אפלד אל. . אן חצרה מולאי אלפאר
  2. אלזמתני אלמבית באלקאהרה לאחצר אלמילה פי גד
  3. ענדה ואוגבת אלצורה אן לא אכאלף וקד עז על[י
  4. תאכרי ען חצור אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. f 29/68

  Two poems, celebrating a circumcision.

  right column, bottom of the page

  למילה

  1. ערלות חמש נביא הגליף לב ובשר
  2. ושפה ואוזן האליף יידע מקום

  left column

  1. ערלת אלין מבשר להקליף כי יש לעץ
  2. תקוה א‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 68 recto
  • 68 verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  סמי ספרותיBL OR 5561A.6–6a

  A magnificent illuminated certificate/amulet for a circumcision. Assuming we're meant to add up all the red numbers at the bottom to find the year, it …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 13J24.12

  Note to Abū Saʿd b. Moshe. In Judaeo-Arabic. Draft. Beginning only. Epressing the writer’s desire to see him. Followed by one line in Arabic script …

  1. . . . . .]צדא. .רוסיסליך אלמו
  2. לשיך אבו סעד ולד אלשיך א. . . .
  3. רבי משה תהא נפשו צרוה בצרר ה. . . .
  4. ואלדי אערף סידי בה באן אלממלוך
  5. משתק אלי נצר סידי ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבDK 16

  A cantor orders a religious poem in which each stanza concludes with a biblical quotation which has as its last word "God," such as Numbers …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיYevr. II A 1312

  Circumcision certificate, Qaraite. Location: Cairo. Dating: Of the original date, only Wednesday the first of [...], [..]70 Seleucid is preserved. The certificate is for Abū …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיYevr. II A 1317

  Circumcision certificate, Qaraite. Location: Cairo. Dated: Adar I 5377 AM, which is 1617 CE. Also dated 1929 Seleucid, which should be 1618 CE. Contains a …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיYevr. II A 1318

  Circumcision certificate, Qaraite. Calligraphic, with a decorated margin. Location: Cairo. Dated: Monday, 6 Adar I 5377 AM, which is 1617 CE. Also dated 1929 Seleucid, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיYevr. II A 1319

  Circumcision certificate, Qaraite. Location: Cairo. Dated: Wednesday, 20 Tevet 1771 Seleucid, which is 1459/60 CE. (1) Shemuel Faraj'el b. (2) Ḥananyahu Avraham b. (3) Shelomo …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיYevr. II A 1320

  Circumcision certificate, Qaraite. Location: Damascus. Dated: Tuesday, [..] Adar II 1752 Seleucid, which is 1441 CE. (1) Eliyyahu ʿAbd al-Raḥmān b. (2) Avraham b. (3) …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S Ar.30.140

  Letter from Faraḥ b. Nuʿmān to the Mumḥe who lives in Damsīs (الممحا المقيم بدمسيس). In Arabic script. A son was born on Tuesday and …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  טקסט ספרותיENA NS 47.13

  Commentary in Ladino on the section of the Guide for the Perplexed dealing with the reasons for circumcision makes up the main text. The remaining …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 12.255

  Letter in Judaeo-Arabic to Hananyah ha-Kohen from "his son" Abu l-Ḥasan. After a flattering introduction, the body of the letter begins about halfway down the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 6J6.17

  The cantor Abu al-Majd (Meir b. Yakhin) asks a father when he wants to celebrate his son's circumcision. Information from Mediterranean Society, III, p. 475. …

  1. עבדהא אלחזן
  2. בו אלמגד
  3. אברך אלאולאד יקר אלעיון
  4. בנצרה כתר אללה מן אל ביתה
  5. אלשריפה ממלוכה מהני
  6. לה באלולד אלנגיב אלסעיד יהי
  7. אח לשבעה וגם לשמונה אמן
  8. אעלם‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבMoss. IV,27.2

  Note from the cantor Yedutun ha-Levi, Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub. Yedutun requests an update on the circumcised boy and the …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבCUL Or.1080 J33

  Letter sent by the cantor Sheerith to Maimonides, in which the writer excuses himself for being unable to do a certain service for the recipient, …

  1. ממלוך חצרתה
  2. שארית החזן
  3. הדרת מר ור השר הרופא החכם והנבון
  4. משה שצ
  5. ממלוכהא שארית יקבל קדמיהא
  6. חרס אללה מעאליהא אן בעד חצורי
  7. בין ידיך ותקרר אלחאל אלדי תע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S 8J17.5

  Note from Moshe b. Levi ha-Levi probably to his brother Yedutun, in which he repeats five times that the recipient is urgently invited to a …

  1. ג
  2. שלום רב לאוהבי וג' אללה תעאלי יזכיכם שנים
  3. רבות ושנים נעימים מבורכים וטובות
  4. ואלדי תרידו עלמה אני מן [[צ]] פצל אללה תעאלי
  5. עלי גמלה אלסלאמה ואלעאפיה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבT-S 10J24.7 + T-S 10J29.4

  Letter from the office of the Gaʾon Sar Shalom b. Moshe ha-Levi (in office ca. 1176–95) to a certain community. Mainly in Judaeo-Arabic. Written by …

  1. תורה המקודש ותעלים אולאדכם אלתורה וקצא גמיע כדמכם ואסבאבכם
  2. ודלך בעד מא אחצרנאה וגעלנא מן פאתשה בין ידינא פי שחיטת חולין
  3. פאמא גמיע אלכתובות ואלגטים ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבENA NS 2.21

  Letter of request for money addressed to the Qaraite community on occasion of a circumcision. (Information from Goitein's index cards). Goitein may have identified it …

  1. בר
  2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ייי
  3. ייי אלהי אבתיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים
  4. כנת קד כתבת עדה רקאע ללגמאעה ברוכים
  5. [יהיו] לשמים ערפתהם //פיהא// א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 3
  • 4
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. e 94/22

  Collection made at a circumcision feast. The ba'al ha-mila, or father of the boy, gave 1 (presumably: dirham), a few others did the same, most …

  1. ..................]נצף
  2. ...............].

  ----------

  1. ...........]בן זעבור ... נצף

  ---------------

  1. בן צדקה אלעטאר נצף אבו נצר אלעטאר

  -----------‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 22 recto
  • 22 verso
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבT-S NS 338.12

  Letter in Judaeo-Arabic. The hand may be identifiable. Dating: Probably 12th or 13th century. This fragment (lower half of recto, upper half of verso) begins …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבMoss. Ia,13.1

  Recto: Upper part of a letter in Judaeo-Arabic written in a scribal hand to ha-Nasi ha-Gadol, reporting on the writer's troubles while traveling with Rabbi …

  Recto:

  1. בשמך
  2. קד עלם אללה גלה קדרתה שדה
  3. שוקי אלי חצרה סיידנא אלאגל [[הנש]]
  4. הנשיא הגדול ירום הודו ויגבה מזלו
  5. אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה
  6. ותאיידה ותמכינ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מכתבT-S 13J20.18

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyub, to Gaon Sar Shalom ha-Levi, in Fustat. In Hebrew. After a poem in praise in the Gaon …

  Recto:

  1. בש רח וח
  2. שלום רב לאוהבי וג׳ שלום שלום לרחוק וג׳ וללוי אמר וג׳ יורו משפטיך וג׳
  3. ישימו קטורה באפיך וג׳ ברך ייי וג׳ מחץ מתנים קמיו וג׳ כי ייי יה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבF 1908.44i

  Letter from a man in Egypt to his brother or brother-in-law, an India trader in Aden. In Judaeo-Arabic. Frenkel identifies the writer's location as Alexandria, …

  Recto:

  1. בש רח
  2. כתאבי אליך יא אכי ואלעזיז עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ועלאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך גמע אללה ביננא
  4. עלי אסר חאל במנה וכפי לטפה ‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך