Search Documents

מסננים

20 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S AS 153.229

  Bottom part from a letter or a draft, or just a pen trial - the page is empty besides this address. The phrase המצב הגדול …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S AS 167.26

  Fragment of a business letter in Judaeo-Arabic. "When he arrived in al-Maḥalla, I inquired from him, and he said that he went to you many …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבJRL SERIES B 2539

  Fragment of a Judaeo-Arabic business letter, probably 11th century. Mentions Avraham b. Farrāḥ, Yūsuf b. Bishr, and a purchase that the writer made in al-Maḥalla.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S AS 147.76

  A fragment of a dowry list. Location: al-Maḥalla. Bride: Milāḥ (מלאח). On verso a colophon: a collection of Biblical verses for 9th Av, by Zakkāy …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבMoss. V,335.3 + Moss. V,335.1

  Two un-conserved letters, with no folio shelf mark allocated yet. One is a tiny note written on vellum, on which is a short note of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S AS 148.50 + T-S NS 292.84

  Legal document. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe (active 1100–38 CE). Two fragments from a bill of release regarding a shipment of tamarind to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך משפטיT-S NS 264.7

  Recto: Legal document. Location: al-Mahalla al-Kubra. Dated: Monday, 13 Ḥeshvan 1686 = 19 October 1374 CE, under the authority of David II Maimonides (r. ca. …

  TS NS Box 264, f. 7, ed. Ashtor, Mamluks, Vol.3, pp.87 (Doc. #50), Anagreement between a person and his divorcee, al-Mahalla al-Kubra,1374Z.F. 12-14‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבMIAC 246

  Invitation from the Jewish community of Maḥallah al-Kubra for a visit to the synagogue of "Ḥayyim al-Amshaṭī" – 5 April 1950 – Museum of Islamic …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיT-S 13J3.22

  Document of a full-fledged barāʾa (release of spouse from obligations upon divorce) in which a husband (Abū l-Ḥasan b. Abū l-Faraj) and wife (Maʿālī bt. …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא בתלתה בשבא דהוא עשרין וחמשה
  2. יומין לירח אב יהפך לשמחה דשנת ארבעת אלפין ותשע מאה ושבעין ותלת שנין ליצירה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S Misc.23.5

  Letter from Aharon b. Yeshuʿa ha-Rofe to Yiṣḥaq b. Shemuel ha-Sefaradi. The sender received the addressee's letter with concern about the whereabouts of Abū l-Ḥasan …

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב הדרת כבוד גדלת קדושת מרינו ורבינו נזרינו
  3. וכתרינו יצחק הרב המובהק בן כגק מרנא ורבנא שמואל
  4. החסיד הספרדי זצל אלי כאדמה ותלמידו ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S NS 324.126

  Letter from Barakāt b. Sason to ʿImrān b. Benaya, in al-Maḥalla (אלמחללא). In Judaeo-Arabic, with some unusual orthography (including ש for ס and ת for …

  Recto:

  1. בשמך
  2. כתאבי אליך יאכי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקא[ך ואדאם עזך ומן
  3. אלחסן לאכלא ען חאל סלאמא ועאפיא [
  4. אגתמע במאנו וכרמו ואלדי אעלמך בו [
  5. ימרו אלי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 10J13.3

  Recto: Letter sent to al-Mahalla concerning various business matters and dealing with the sale of sugar, chewing gum (mastaka) and rice. Dated 1165. Mentions a …

  1. . . . . . . ] ואפקה פי אל[ . . . . ] גרץ משתרי
  2. אלעדד . . ל גייד מכבור וצבגה ודפעה
  3. לשכץ יעמלה עשרין דראע והו יצל אליה
  4. עאגל ענד רגוע אלעבד אלי אלמחלה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיT-S 13J25.16 + T-S 16.135

  A communal enactment (taqqana) passed by the Jewish community of al-Maḥalla, in which they pledge their loyalty to their judge Peraḥya [b. Yosef], to retain …

  1. ...אלתקנה אל]די כתבוהא אהל אלמחלה אלבעץ מנהם פי מא יכץ ר פרחיה בן
  2. ר יוסף ?...] בקהל אלמחלה ש"צ ומא אפתי פיהא רבנו משה ש"צ מלה במלה:
  3. מא יקול כבוד גד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיT-S 13J6.26

  Legal document (actually two different documents concerning the same persons) concerning the poor treatment afforded to R. Moshe, a new hazzan, by R. Nissim, the …

  עדות שר' משה מאז בואו אל אלמחלה לא נכנס מעולם בגבולו של ר' נסים המוקדם,

  וערך קידושים בהיעדרו רק ברשותו. חתמו שלושה. בעמוד ב' עדות דומה חתומה על

  ידי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מסמך משפטיT-S 13J3.6

  Legal document. Dated: First decade of Elul 1458 Seleucid (July/August 1147 CE). In which Abū l-Riḍā Yaʿaqov b. Yosef, "the noble and generous," takes over …

  "נדיב ושוע" אחד מקבל מידם של חוכרי מסים, שפשטו את הרגל את חכירת אלמחלה

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא
  2. לתחתא כן הוה חצר אלינא אלשיך אבי אלר‮…

  Recto (verso as conserved)

  1. A testimony that there appeared before us, we the undersigned witnesses,
  2. the elder Abī l-Riḍā, (his) h(onor), g(reatness‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיENA NS 17.31

  Legal document. Court record. Dated: 1084. Location: Fustat. This document contains a partial court record of a partnership between Yefet b. Wad‘a and Abū Zikrī. …

  1. בחמשה בשבה דהוא עשרין ושיתה יומין בירח
  2. ניסן דשנת אלפא ותלת מאה ותשעין וחמש שנין למנינא
  3. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
  4. חצר יפת בן ו‮…

  Recto

  1. On Thursday, the twenty-sixth day of the month
  2. of Nisan of the year one thousand three hundred and ninety-five years according to the count
  3. to‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבMoss. Ia,13.1

  Recto: Upper part of a letter in Judaeo-Arabic written in a scribal hand to ha-Nasi ha-Gadol, reporting on the writer's troubles while traveling with Rabbi …

  Recto:

  1. בשמך
  2. קד עלם אללה גלה קדרתה שדה
  3. שוקי אלי חצרה סיידנא אלאגל [[הנש]]
  4. הנשיא הגדול ירום הודו ויגבה מזלו
  5. אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה
  6. ותאיידה ותמכינ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 12.289

  Letter of recommendation from Yehuda to Avraham ha-Zaqen about a righteous silk weaver named Tahor al-Talmid from the pupils of Avraham Maimonides (min jumlat aṣḥāb …

  recto

  1. עבדו ומודה חסדו
  2. יהודה
  3. וכהניה אלביש ישע וג
  4. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלחבר כגק' מר ור
  5. אברהם הזקן היקר השר הנכבד החכם והנבון תפארת ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מסמך משפטיT-S NS 309.12

  Document that tells the story of Aharon ha-Levi and Ḥalfon, who collected money on behalf of the Rambam (Maimonides) for ransom of captives. They sent …

  TS NS Box 309, f. 12, Goitein, Palestinian Jewry, pp.317-318, C.B. 05-09-88 (p)

  1. ]הדיין המ[ופלא נתתי לו ד אמות שלי
  2. שבארץ ישראל ואגבן [הרשיתיו וכו'
  3. ב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S Ar.18(1).130

  Letter from an unknown writer, probably in Alexandria, to Abū l-Khayr (?) b. Yūsuf, in Fustat, care of Abū l-Ḥasan al-Yahūdī al-Ṣā'igh in the market …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך