Search Documents

מסננים

15 תוצאות

 1. 1

  מכתבBodl. MS heb. d 66/12

  Letter from Avraham ha-Ḥaver b. Amram from Jerusalem to an Andalusian merchant staying in Ramla. Ca. 1050.

  1. כתאבי לסידי ומולאי אלכהן אלגל[יל אטאל אל]לה בקאה ואדאם נעאמה
  2. וסעאדתה [ ] וחראסתה [מן אל]ק[דס] עמרה אללה בבקא[יה]
  3. ען חאל סלאמה ונעמה למוליהמא אלחמ[ד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 12 recto
  • 12 verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S NS 133.89

  Letter in Arabic script. From Mawhūb (who calls himself muṣābibuh(?) = "the one who adores him") to Isḥāq al-Ḥazzān(?), in al-Ramla, Sūq al-Yahūd. Needs examination …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  סמי ספרותיT-S AS 151.165

  Colophon from [Ramla located near] Lod from the month of Heshvan year 4802 = 1041

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבBodl. MS heb. c 28/36

  Letter from Eli Ha-Kohen B. Ezekiel, Jerusalem, to two persons in Ramla.

  1. כתאבי יאסדתי (!) אטאל אללה בקאכום ואדאם עזכום ותאידכום
  2. אעלמכום אן קד כאן סבק כתאבי אלא סידי אבו אלפרג חיים איידוה
  3. אללה ערפתוה אלאמור ושרחת לה מא יק‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 36 recto
  • 36 verso
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 3/36

  Fragment of a deed of gift, given in Ramla, approximately 1030.

  1. [זכרון עדות שהיתה לפנינו אנו בית דין והעדים החתומים למ]טה בשטר הזה כן היה כי מומלה בת ב[ ] אשת מבשר
  2. [באה לפנינו לבית דין ואמרה לנו היו עלי עדים וכ]‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 36 recto
  • 36 verso
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S 20.19

  Letter from the community of Rabbanite Jews, in Ramla, to the community of Rabbanite Jews in Fustat. Dating: ca. 1050 CE. In a mixture of …

  1. אל קהלות הקודש עם ייי ונחלתו צבאו וחלקו ועדתן המוסרים נפשים על תורתו לע[שות מצוותו
  2. בראש החברים החכמים והנבונים והזקינים המתוקנים הצדיקים הנאמנים הפ‮…

  3 תעתוקים 2 תרגומים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 10J29.13

  Letter from Shelomo b. Semah, Ramla, to Efrayim b. Shemarya, ca. 1030.

  ....

  1. [ ]ק[ ]ד
  2. [ ]לה אננא מ[ ]ג ול[נ]א
  3. [ ע]נדנא מן [מ]א ערפנאך
  4. [ ]ק ואלתקדם אלי אלנאס
  5. בלטף אן גמיל [אן ] ענו ושפל רוח וכאן מן
  6. אצדקאנא ואחבא[נא ] אלא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 10J10.5 + T-S Misc.35.15

  Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Head of the Court of the Yeshiva of the Land of Israel, in Ramla to Efrayim b. Shemarya, probably …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיT-S 10J2.3

  Geṭ (bill of divorce). Location: al-Ramla. Dated: Adar 4786 AM = January/February 1026 CE. Husband: Menashshe b. Shemuel. Wife: Ḥusn bt. Yosef. Signed by the …

  1. ....
  2. ב[ ]ן בירח אדר קדמאה בשתה חמיש[ייתא]
  3. [דשבו]עא מה דהיא שנת ארבעה אלפין
  4. ושבע מאוון ותמנין ושית שנין
  5. ל[בריי]ת [עלמא ברמלה] מדינתא דסמיכה
  6. ללוד [בא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/4

  Karaite ketubba (marriage contract), Ramla. Ca. 1030.

  ....

  1. [ ] זה הדבר בקנין גמור חמור ועוד נוסף
  2. [ כ]תבתה כלל הנכסים עם חצי הדירה
  3. [ ] וחצי ויודה שלמה בן עמרם לפני
  4. [ כי באו] כל הנכסים האלה אל ביתו וחצי ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 4 verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיCUL Add.3358

  Lease of a ruin belonging to the Great Synagogue of Ramla, ca. 1038. The "people of the Great Synagogue," i.e. the representatives of the congregation …

  1. זכרון העדות שהיתה בפנינו אנו בית דין והעדים החתומים למטה בשטר
  2. הזה כך היה כי אנשי כנסת הגדולה אשר במדינת רמלה החכירו את
  3. חצי החורבה אשר לכנסת אשאמיין‮…

  Recto

  1. (1-2) Record of the testimony given before us, we the Court and the witnesses, who have signed at the bottom of this deed. This happened to ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיT-S 16.123

  Ketubba for the remarriage of a couple, Ramla, 1052. This ketubba is cancelled, implying that the couple later divorced for a second time. Verso: Calculations …

  recto

  1. שמיה דבריין נעשה ונצליח
  2. ביום חד בשובה דהוא עשרין יום ותרן יומין בירח טבת בשתא תליתיתא דשבועא מה דהיא שנת ארבעה אלפין ותמני
  3. מאוו[ן ו]תרן עשר ש‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/32

  Marriage contract written by the Gaʾon Eliyyahu b. Shelomo ha-Kohen (served 1062–83). Location: Ramla. Dating: Probably 1064 CE. The property of the bride includes an …

  1. על שמך בריין יבנו ויצליחו ח*תן וכלה
  2. ביום חמישי בשבת הוא יום אחד ועשרי*ן לחודש כסלו בשנה השניה בשבוע היא ד[תתכה]
  3. לבריתה דעלמא ברמלה סמוכת לוד * שמיה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 32 verso
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבJRL Gaster heb. ms 1770/19

  Letter of recommendation sent from Ramla, presumably to Fustat. In Hebrew. On behalf of Moshe b. Shemuel. His father Shemuel died this winter, as there …

  1. [......]ל... ע[...]ל..ק

  2. [...] שכר טוב מאלוהינו [...]

  3. [...ת]בינו זה [ ..עס]ק משה בן שמואל [...]

  4. אלמא[...] אשר ממדינת רמלה ודע יקירנו כי נ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבMoss. Ia,4

  Letter from Shelomo b. Yehuda, Ramla, to Efrayim b. Shemarya (=Abū Kathīr Efrāyim b. Maḥfūẓ), Fustat. Dating: 1040 (after Kislev). It is about a father …

  recto

  1. ליקר פאר אהובנו וחברנו השומר משמרת ונוצר מחברת הוא כב גד קד מר ורב
  2. אפרים החבר אשר לכת הצדק מתחבר וחילים יגבר ומתלעות עוולים ישבר
  3. ישמר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך