Search Documents

מסננים

30 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 68/99

  Legal testimony. Location: Alexandria. Dated: Sunday, 11 Tammuz 4912 AM = 15 June 1152 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Witnesses: …

  דיון אחד

  תגים

  • 99 recto
  • 99 verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיYevr.-Arab. I 1700.9r–10r

  Legal record (#16). Inheritance settlement. Dated: Thursday, 25 Iyyar 1467 Seleucid. It is a complicated settlement with multiple sections. (1) Sitt al-Ahl bt. Barakāt b. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיF 1908.44G

  Legal testimony. Dated: Friday, 25 Sivan 1462 Seleucid = 11 June 1151 CE. Witnessed by Yeshuʿa b. Shemarya, Shela b. Yakhin, and Natan b. Yosef …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S NS 321.102

  Court record. Written by Avraham b. Natan Av (Date: 1098–1114). (Or rather Hillel b. ʿEli?) The main party is a husband certifying in Jewish court …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S Misc.20.149

  Fragment of a letter, possibly, in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Six lines are preserved, with wide line spacing. Explaining that …

  1. שהוד אלמ . . לין חתי אן כתירא מן אלאמלאך ענד[נא
  2. במצר לא יכתב בהא חגג בדיני ישראל בל יכתפא
  3. במא יכתב פי דלך בנימוסי אומות העולם לאן בדלך
  4. תתבת ומעשים ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיBL OR 10589.8

  List of court cases in Judaeo-Arabic. One involves the payment of a capitation tax (jāliya), another involves a Jew who sued someone in Muslim courts. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך משפטיHalper 337

  Court record in the hand of Efrayim b. Shemarya. A litigant named Moshe has claimed that his loan of 50.5 dinars to Ṣadaqa was guaranteed …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  סוג לא ידועYevr.-Arab. II 1346

  Legal testimony? In Judaeo-Arabic. Dating: Ottoman-era. it is a first-person narrative recounting the events of several years, involving financial disputes, a shofar, the Muslim courts, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיT-S 8J10.12

  Legal document concerning claims of the wife of Abu al-Makarim b. Da’ud against him. The town of Minyat Zifta in Egypt and Muslim courts are …

  1. ]מרא[
  2. ]פאצלי אזאדה אללה עלוא ונפאד [
  3. ז]וגה אבו אלמכארם בן דאוד אלמערוף באלמחצ
  4. ]לה לם תרא מנה מקאצד מרציה
  5. ]גייש עלי באלגוים ואסחבני אלחאל
  6. ] אלי מניה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיMoss. VII,131

  Legal document. In Judaeo-Arabic. It appears that Meshullam takes over the responsibility for the six years of alimony payments (farḍ) to a certain female relative …

  Recto

  1. [...] Mr. Meshulam [told us]: “This 

  2. [woman] is my relative and I must [...] her. Whatever the court charges her, 

  3. I will pay it for her‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S Ar.7.6

  Letter possibly in the hand of Shelomo b. Eliyyahu (per Goitein) to an unidentified person. In Judaeo-Arabic. The addressee's mother and sister were involved in …

  1. ]אל שמצו יקול לסייד[נא אלנגיד
  2. אן ארמלה אבו אלסרור צארכה אלי אללה [מן סבב
  3. צאלמהא ומן סבב תו . . ר מעהא ומע אל[
  4. לא כל שכן רכ נחאס כרגת פי אלדראהם
  5. וקא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 68/104

  Legal document. In Judaeo-Arabic. Reconciliation between al-Muʿallim Manṣūr al-Dajjājī (same as in T-S NS 297.76?) and his wife, in which Manṣūr submits to various conditions …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 104 recto
  • 104 verso
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיT-S 13J8.31

  Court record from 22 Sivan (4)802 A.M. (June 1042) regarding the marriage of a minor.

  1. חצר פי בית דין נוחים אבן מימון וכוליף אבן פוריח זברג פי אסבוע ופאת
  2. סרורה אבנה נוחים זוגה כוליף אבן פוריח וסאלאנא אלחצור ענדהמא פי
  3. מלאך סת אלדאר אבנ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S AS 145.15

  Letter from the office of Yehoshuaʿ Maimonides (introduced with his usual motto) to the community in Cairo concerning a lawsuit between Hiba b. Abū l-Faraj …

  תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מסמך משפטיT-S 13J8.1

  Court record concerning a grain dealer who promises to pay his former wife 4 dirhams every week for his five-year-old son, who was staying with …

  1. בתרין בשבה כד בתשרי שסד חצר בבית דין ר יוסף בן ר צדקה
  2. אלפאמי ומטלקתה גניה בת ר חסן ואקנינא מנה לרצונו ותאותו
  3. בלא אונס אן ידפע אלי ר סלאמה אלזיאת בא‮…

  Recto

  1. On Monday, 24 Tishrei (1)364 AG (= 21 September 1052 CE), R. Joseph b. R. Ṣedaqa 

  2. the keeper of a grain store and his divorcee Gh[aniyya] ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיYevr.-Arab. II 354

  Letter, or rather a legal query, from [...] ha-Kohen b. Avraham to a communal authority addressed as 'exilarch.' In Judaeo-Arabic. Dating: Unknown, perhaps 13th or …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S Misc.11.55

  Recto and verso are both late family letters in Judaeo-Arabic by the same writer, perhaps to different recipients. The writer goes into great detail about …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבYevr.-Arab. II 1452

  Letter draft from the Qaraite community of Cairo to the Qaraite community of Damascus. In Judaeo-Arabic. Dating: Unknown. Regarding a marriage-related legal case that reached …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבYevr.-Arab. II 1465

  Letter in Judaeo-Arabic. Writer and addressee unknown. Dating: No earlier than 15th century; mentions the currency ashrafī. The letter deals in great depth with a …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבNLI 577.3/11

  Letter from a Qaraite, in Jerusalem, to al-Shaykh al-Rashīd Hārūn Ibn Saghīr, in Cairo. To be read to the whole Qaraite community. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבBodl. MS heb. f 108/63

  Letter in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th century. From several people, probably addressed to Sayyidnā al-Rayyis. The senders are currently being held in prison and it …

  Recto

  1. . . . רהג אלבלד ואפתכהה וקאל ק[
  2. ואלחזן וגמיע מן יעתזו בה פאת[
  3. נכאטבה וכנא מגתממין פי מצוה . . . [
  4. קד הגם עלינא סכראן פאל . . . ושתם [
  5. גדיד אר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 63 recto
  • 63 verso
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבENA 2875.40

  Letters in Judaeo-Arabic, probably copies of letters sent in the name of Avraham Maimonides. There are at least two letters sharing the same folio. Only …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבT-S 12.16

  Letter, in Judaeo-Arabic with an opening in Hebrew, from Yoshiyyahu Gaon to Shelomo b. Sa'adya and the community of Rafah, concerning a dispute over an …

  1. יאשיהו ראאש (!) ישיבת גאון יעקב בי(!)
  2. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  3. שלום ועתרת שלום וסוגי שלום וסוכת שלום
  4. עם מצעדי שלום וברכות ונחמות וישועות תה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מסמך משפטיT-S Misc.23.8

  Court record. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Dated: Ṭevet 1438 Seleucid, which is 1126/27 CE. A woman (Ḥasana bt. Menashshe ha-Kohen the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבENA 4100.17

  Letter in Judaeo-Arabic. Missing its top part. Dated 8 Tammuz יהפך אבלו לששון, but no year is given; likely 14th or 15th century. The sender …

  1. אלכלאם אלדי תקולו בה עלי אלממ וכל מא
  2. רסלת פתוי לשופט מן גהה אלממ מע ענאיה
  3. אללה סב ות יקול אלשופט ען אלממ חאשא פלאן
  4. אנה יקע פי שי מן דלך ויפתי ללממ ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבDK 236 (alt: 27, XXXI - XXXIX)

  Letter from a judge of Cairo to a cantor of al-Maṭariyya. In Judaeo-Arabic. Dating uncertain (Goitein's index card suggests 14th century). The sender is publicizing …

  Recto

  1. בייי בטחתי
  2. הדרת התלמיד המצויין החזן הבקי בכל ענין
  3. אשר בר . . ו החן נרבד החבר הנכבד
  4. הוד הנדיב[ים . . . . . . ]. . ל [. . . . . . . .
  5. ישועה בימ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיT-S 24.74

  Legal testimony. In the hand of Avraham b. Natan Av. No witness signatures. Location: Cairo. Dated: Thursday, 27 Adar I 1415 Seleucid, which is 1104 …

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו החתומים למטה כן הוה חצר אלינא
  2. בבית דין באלקאהרה אלמעזיה יום אלכמיס אלסאבע ואלעשרין
  3. מן אדר ראשון שנת אתטו מ פרחיה הכהן בר טרפון‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבMoss. IV,9 + T-S NS 312.98 + T-S 8J31.4 + T-S 6J9.12

  Letter from Yeḥiel b. Yiṣḥaq ha-Ṣarfati, in Jerusalem, to a certain Menaḥem (probably the judge Menaḥem b. Yiṣḥaq b. Sasson), probably in Cairo. Dating: Early …

  Page 1 }

  1. לקח הרצועה שהקדשנו ולא החזירה
  2. ואינו מבקש מחילה אין זה ושב ורפא
  3. לו והשם יודע כי מיד שראיתי כתב
  4. כבודך אמרתי לקהל למחר אלך לבית
  5. הכנסת להתיר ה‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מסמך משפטיT-S 13J21.31

  Recto: Statute for tenants of the Qodesh. Dating: ca. 1215 (according to Gil, but his handwriting comparison may not be sound, and this document could …

  1. יעתדר ען וזנה אלאגרה פי כל
  2. שהר בחאלה מן אלאחואל פאן כמא
  3. יכדי ויתצדק מא יאכלה יתצדק
  4. מא יזנה אגרה תם אחרמנא
  5. באסם מן יסכן פי דאר או טבקה
  6. בגיר אלקימה א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבT-S Ar.18(2).4

  Letter from Avraham b. Saadya the Hebronite, (the muqaddam of?) Bilbays, to Yiṣḥaq b. Shemuel the Sefaradi, Fustat, beginning of the twelfth century. Discusses in …

  1. בשמ רח
  2. אורה ושמחה ומרגוע והנחה וצהלה ורוחה והשקט ובטחה
  3. ונוס אנחה וגודל במנוחה והעדר ש[כח]ה ורצות מנחה אלה
  4. וכמוהם וכפלי כפליהם יהיו לכגק מר ור יצחק ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך