Search Documents

מסננים

412 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיT-S NS 162.65

  Probably from an Halakhic monograph relates to marriage. On verso a draft of a ketubah which contains the immersion clause, so can be dated after …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S 13J35.14

  Letter from a man to his prospective father-in-law. In Judaeo-Arabic. Expressing his enthusiasm about the future connection (ittiṣāl) with him and stating to have heard …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבCUL Add.3343

  Letter sent by Shelomo b. Eliyyahu to his cousin Abū l-Barakāt al-Ḥarīrī b. Abū Manṣūr, discussing the marriage of their paternal cousin to Ibn al-ʿAmmānī. …

  1. אכיה ומחבה שלמה ברבי אליה הדיין ישקיף עליו בהמון רחמיו
  2. כתאבי אלי אכי וצדיקי אלאך אלעזיז אלאציל אלגליל אלכרים
  3. אלמחתרם אבי אלברכאת אטאל כאלקה בקאה וח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S 12.144

  Marriage contract (ketubba). The marriage gift at the conclusion of this marriage contract is five dinars and the payment required at the termination of the …

  1. בארבעה בש[ ]מי לירח ניסן בשנת אלפא וחמש מא[
  2. אברהם הר[ב ]נים יחיד הדור ופלאו ירום [ ]
  3. סט' ואמ[ ] כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ו [
  4. וכסותיכי [ ]י ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיT-S AS 166.29

  Damaged legal deed, probably a settlement, in which a man (Manṣ[ūr]?) accepts a number of stipulations upon himself concerning a house and household goods. He …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S 12.576

  Marriage document. Groom: [...] b. Yefet, probably. Bride: Qā'ida bt. [...]. Signed by: Yefet b. David ha-Ḥazzan; Yeshuʿa b. Yosef; Yosef b. Yefet; Zekharya b. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך משפטיT-S Misc.8.97

  Marital agreement between groom David b. Efrayim ha-parnas and bride Mubaraka bat Farah ha-Kohen, listing early and later additional payments for the ketubba, trousseau items, …

  1. בשמ רחמ
  2. החתן דויד בר אפרים הפרנס
  3. הכלה מבארכה בת פרח הכהן
  4. אלמקדם 5 אלמוכר 10
  5. זוג חלק
  6. ארבע כואתם מנהא ואחד מש[בך?
  7. ואכר סאדג ואתנין פצה 3 דנ
  8. חדידתון פ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיT-S J1.29

  Dowry list and nuptial gift of a rich bride. In the hand of Natan b.Shemuel he-Ḥaver. Dating: ca. 1128–53 CE.

  1. במזל טוב והצלחה
  2. עצאבה דהב תמאנין דינאר
  3. כתפיה אחדי עשר קרצה דהב ועשרין ענבר סבעין
  4. זוג אבר בשמאריך לולו עשרין
  5. זוג אבר טואויס תמאניה עשר
  6. זוג חלק כמסה
  7. ‮…

  Recto, column III

  1.  a jūkāniyya of red brocade 10

  2.  a makhtūma of pistachio brocade 15

  3.  a greenish festive attire, consisting of a robe, a wimpl‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיT-S 6J2.33

  Beginning of a marriage match agreement drawn up in the presence of witnesses and written three times, the last version written in the shape of …

  1. בפנינו אנו עדים חתומי מטה
  2. שדך הבחור היקר החתן בר
  3. יוסף עטאר יצ בכר מנחם יצו
  4. בפנינו אנו עדים חתומי מטה שדך הבחור
  5. כמק יוסף עטאר יצו בכר מנחם יצו
  6. ב בפנ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיMoss. VII,111

  Marriage document, fragment. "Delayed marriage payment and dowry, 38 dinars...."

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיMoss. VII,52.1

  Legal document or documents (there is text on both recto and verso). Mentions the groom ʿOvadya b. Ḥalfon.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיMoss. VII,93.4

  Marriage contract, tiny fragment. Includes part of three lines from a dowry list.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיMoss. VII,83.1

  Marriage document in Hebrew. Late. Possibly just a formulary, as it is introduced with the header "זהו טופס." Currencies: Venetian peraḥim and muayyadis/medins.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיMoss. VII,65.2

  Marriage document, small fragment.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מסמך משפטיMoss. VII,80.1

  Marriage contract, fragment. In Hebrew and Aramaic, with the dowry list in Judaeo-Arabic. The bride may be [...] bt. Yosef.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיMoss. VII,81.2

  Marriage contract. Small fragment. The bride is named Nujūm.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מסמך משפטיMoss. VII,99.2

  Marriage contract. The groom may be the son of Avraham ha-Zaqen. There is one line of a dowry list. On verso there is a note …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך משפטיMoss. VII,99.1

  Marriage contract. Five lines from the middle are preserved.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מסמך משפטיPER H 20

  Dowry deed from Fustat, 1171 CE. It was customary to bring together all the objects of the dowry and to record them publicly in a …

  1. [...]מִןִ אסבאב אלו[צלה] בין אבו אלמ[נגא] אלקזאז הבחור ב̇ר ̇מ יפת הזקן [...]
  2. [...] עליה בנדוניה אלקימה […] סתה [וכמס]ין דינר <שוי דינר בדינר קרן בלא [כפל]> תקרר בינהמא כתאבתה [כ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מסמך משפטיT-S AS 151.294

  Fragment from a marriage contract or a ketubah. Part from the monogamy clause is preserved. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S 24.80

  Ketubba fragment. Location: Fustat. Dated: 2 October 1039 CE. Groom: Faraḥ b. Raḥmūn. Bride: Sittūna bt. Naḥum, a virgin. Marriage payments: 10 + 20 = …

  1. מצא א[שה ] א
  2. ב]תלתה בשבא דהוא תרסר יומי [בירח] תשרי שנת אלפא ותלת [מאה
  3. [[וח/מ/שין]] וחמשין וחדא שנין למנינא [דרגיליננא] בי'ה בפסטאט מצרים
  4. ד]על נילו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבYevr.-Arab. II 1430

  A long letter regarding a marriage case. A refernce is made to the ketubah and drinking of the cup as part of the betrothal ceremony. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מסמך משפטיT-S NS 111.137

  This fragment contains a poem for marriage and part of marriage stipulations. The groom will not take a second wife (ואנה לא יתזוג ולא יתסרא); …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 3/4

  A confirmation of the Beit Din that there were no obstacles to the marriage between Sālim al-Ḥalabī al-Ṣabbāgh and Sitt al-Kuttāb b. Yefet. Location: Fustat. …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 4 verso
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מסמך משפטיT-S 8J14.25

  Response to the inquiry on the recto, in which the judge replies, “I learned that this girl was engaged several times, but it is not …

  1. אלדי בלגני מן אמר אלצבייה אלמדכורה
  2. אנהא אמלכת מראר ולם יתביין לי
  3. אן עקד להא קידושין עלי אחד ממן
  4. כטבהא ואמלכת עליה פי כשף מן
  5. חדתהא אלאמר כשף גייד כי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S Ar.43.213

  Note detailing instructions for performing a wedding ceremony.

  1. תם ידפע אלקדח ללחתן
  2. פיתסלמה מן אלחזן ופיה
  3. כאתם פצה או שי מן אלורק
  4. פידוק מזה אלחתן שי וידכל
  5. בה אלי אלכלה ויקול להא
  6. הרי את מקודשת לי אנתי
  7. פ בת פ לי א‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיYevr.-Arab. II 1389

  Monetary agreement regarding marriage from the year 1729. The groom Moshe b. Aharon, the bride Esther d. Moshe the physician Hazan.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 12/5

  Partly preserved marriage contract of Yiṣḥaq b. Shelomo and Jawhara. The delayed payment of the dowry is set at 50 dinars. Dated ca. 1050. (Information …

  1. חאשא טאבא וסימאנא [
  2. בחמשה בשבא דהוא ארבסר יומין ליר[ח
  3. ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא [
  4. שלמה הוי לי לאנתו כדת משה וישרא[ל
  5. דפלחין ומיקרין נשיהון בקו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 5 recto
  • 5 verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מסמך משפטיT-S 16.189

  Marriage contract (ketubba). Location: Fustat. Dated: Monday, 1 Ḥeshvan 12[..] Seleucid, which is 888–987 CE. Bride: Zahra bt. ʿAlī. The groom's name is missing. Witnessed …

  recto

  1. בנחשא (טבא) וסימנא (מעליא)
  2. ...בת)רין בשבה דהוא ריש ירח מרחשון (ד)שנת אלפא ומאתן ות(רתין?/ ותשעין ותשע?/
  3. ...במ)דינתא דפיצטאט מצרים דעל נילוס ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מסמך משפטיAIU VII.D.78

  A writ of qiddushin (betrothal), Tyre, ca. 1011-1037.

  1. [... ] אן עבר[ת ...]
  2. [... תנאי] ממון קיי[ם...]
  3. [...] בחותם הקידוש בלבד ועוד[...]
  4. הדן דאתי לתלתא ירחין בלי עיכוב ובלי סירוב[...]
  5. בה את דלאל אחותו הב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/42

  Karaite marriage contract from Fustat.

  1. והתנה על נפשו זקננו ויקירנו יחיה ברצונו שלא יחלל על אשתו זא[ת]
  2. [את מועדי ה'] על ראיית הירח ו[ש]לא ידליק עליה נר בשבת ולא יאניסה

  במאכלה ובמשקה ושלא‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 42 recto
  • 42 verso
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  רשימה או טבלהT-S AS 151.3

  Small fragment of trousseau list of the bride Zayn bt. Yiṣḥaq. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 132, and from Goitein's index cards)

  1. בשמך רח אלחתן
  2. אלכלה זין בנת יצחק אלמקד[ם
  3. כאתמין פצה וזוג חלק דהב ומעגר[
  4. וטרחה מקצבה ותוב דביקי מע[
  5. לטאף ומולאה דביקי שרביה וק[
  6. זוג צנאדיק חאכמיה ומ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J191

  Fragment of a marriage contract. (Information from Goitein's index cards)

  1. בחמשה בשבא דהוא עש[
  2. כן הוה איך כגק מר ור אל[
  3. הכהן השר הנכבד תפארת [
  4. דפלחין וזנין ומיקרין ו[
  5. דחאזון לה מדרבנן וצב[

  right margin, straight line at 9‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מסמך משפטיENA NS 3.22

  Ketubba, once monumental, now just a piece of it. What remains are two perpendicular lines on the right hand side of the text containing blessings. …

  ENA NS 3, f. 22 ed. Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, pp. 465-466 (Doc. #64), N.T. 04-06-89 (p) Ketubba (marriage contract) probably from Tyre. Ca.‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 65/28

  Marriage contract (ketubba). Upper left corner. Location: Fustat. Bride: Sitt al-Ahl bt. [...] ha-Kohen Rosh ha-Qahal.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 28 recto
  • 28 verso
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. d 66/76

  Trousseau list for an upcoming marriage. Dating: ca. 1161 CE.The value comes out to 30 dinars. Bride: Milāḥ bt. Asʿad Ibn al-Amshāṭī. Groom: Abū l-Ḥasan …

  1. ואלדתה
  2. ]תה עלי ס דינאר

  _____________

  1. ] לת בת מלאח ברת בו סעד הנודע
  2. ] בן אל מכאטר עלי אבו אלחסן יפת בר יצחק
  3. ] אלמ

  column 1

  1. ] מתכת בק
  2. דביקי זרקא ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 76 verso
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מסמך משפטיT-S 12.815

  Fragment from a ketubba. Groom: Yosef b. Shemuel b. Asad, described as 'the esteemed notable.' Bride: Saʿāda, the divorcee of Elʿazar aka Manṣūr. Dated: Thursday: …

  1. שיבנו ויצליחו
  2. בחמשה בשב[ת . . . . . . . . . . ] יומין לירח אדר שנת חמשת אלפין ומא[תים
  3. במדינת נא אמון דע[ל כיף ימה] רבה מותבה רשותיה דאדונינו נגידנו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מסמך משפטיBodl. MS heb. e 98/60

  Copy of a copy of a ketubba from Ashkelon, 1100.

  1. [... פב]לג דלך בעד קצי דין ואפתכאך
  2. [...]ן אתנין וסתין דינ' ונצף דינ' וסבחה
  3. [ע]נבר מפצלה בתפאפיח דהב משבך
  4. ואסטה דהב משבך תקדיר סויתהא
  5. [כ]מסה ותלתין ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 60 recto
  • 60 verso
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מסמך משפטיBodl. MS heb. e 98/59

  Fragment of an unfinished marriage contract. Groom: [...] b. Yosef ha-Rav ha-Gadol. Bride: Sitt al-Adab bt. Yehuda b. Nissim ha-Sar b. Masliah the haver, the …

  1. . . . . . . . . .] בר רבי יוסף [הרב] הגדול בישראל זצל
  2. . . . . . . .] לסת אלאדב כלתה בתולתה יקירתה דא האצילה
  3. . . . . . . .]. .ברת כגק מור ור יהודה ה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 59 recto
  • 59 verso
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מסמך משפטיENA 3306.2

  See PGP 12852

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מסמך משפטיENA NS 29.20

  Marriage contract. Dated: Sunday, 14 Tishrei 5557 = 16 October 1796 CE. Location: New Cairo. Groom: David Gabbay b. Seʿadya. Bride: ביתו (or does this …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J153

  Legal fragment. End of a marriage contract, signed by Efrayim b. Sadoq, Shelomo b. Mevorakh and Yosef b. Nissin.

  1. . . . . . . . . . . . . . . .]ן [. .]ת [.]חלי
  2. ונדוניא שבעין וחמשה דינרין דד[הבא
  3. כלף דנן ועל ירתוהי בתרוהי אחריו [
  4. מן גלימא דעל כתפיה דלא כאסמכ[תא
  5. כ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מסמך משפטיMoss. VII,90.1

  Qaraite ketubba. Dated: [13]52 of the Seleucid era, which is 1040/41 CE). Mentions the names Ṣemaḥ, Ḥizqiyya, Mevorakh b. Barhūn, and Ṣedaqa b. ʿAllūn. (Information …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מסמך משפטיENA 1822a.10

  Copy of a ketubba. This is the second page. In the hand of Mevorakh b. Natan. Groom: Shela. Bride: Sitt al-Ḥusn.

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  מסמך משפטיENA 2558.5

  Ketubba. Only some signatures are preserved together with the validation (qiyyum) of the ketubba. The witnesses of the main document are: ʿUlla b. Yosef ha-Levi; …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  מסמך משפטיMoss. VII,30

  Agreement between Sitt al-Baqāʾ and her husband Tahor ha-Levi the astrologer (al-Munajjim) b. Namir concerning money owed from the ketubba. Signed by Moshe b. Yehuda …

  1. [ ] כן הוה
  2. [ אלמ]ערפה >בהא< אשהדו עליי
  3. [ אלמח]כמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני
  4. דזכואתא וסלמו דלך אלי זוגי מרור טהור הלוי אלמנגם בר מר ור נמר נע ליכון בידה לליו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מסמך משפטיENA 3792.1

  Marriage contract (ketubba). Fragment (lower right corner). Bride: Mubāraka. Groom: David. Witnesses: Yefet b. Ṭoviyya; Seʿadya b. Ḥalfon.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מסמך משפטיENA 4010.36 + PER H 1

  Marriage contract (ketubba) in the Palestinian style. Location: Tyre. Dated: August 1079 CE. In the hand of the ḥaver ʿAmram b. Ṣedaqa (see also T-S …

  1. חלפון בן אהרן
  2. גאליה בת מסאפר

  recto

  1. על שמיה דבריין יבנו ויצליחו
  2. ביום חמשתא בשבעה יומין לירחא דאלול דהיא שנת ארבעא אלפין
  3. ותמאני מאוון ותלתין ותשע ש‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  מסמך משפטיENA NS 17.12

  Marriage contract (ketubba) of a divorcee. The grand total of the marriage gift and dowry is 39 dinars. Dated ca. 1000. (Information from Mediterranean Society, …

  1. ]. . . . . . . .[. . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ]ות ליה לאינתו ויהב לה עשרין וחמשה זוזי [. . .
  3. ] לה על כתובתה חמש עשר דינרין דדהבא
  4. על] והי עשרה די‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מסמך משפטיENA NS 11.2

  Ketubba fragment. Location: New Cairo. Bride: Sitt al-Sāda bt. Avraham ha-Kohen.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך