Search Documents

מסננים

28 תוצאות

 1. 1

  מסמך שלטוניENA 3954.1

  Petition or formal letter from ʿAbdallāh b. Bū Bakr to ʿIzz al-Dīn the amīr shikār (master of the hunt). In Arabic script. Dating: Mamluk-era. Only …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  רשימה או טבלהBL OR 10578N.1

  List of payments, 16th century.

  Page 1, recto

  1. אלרייס יוס[ף] [ס]עד טויל יעיש גבאן

  טו לב ח

  1. שמסל [סע]יד קמאט יוסף סכנד[רי]

  יב ה ח

  1. מעאפה לוי ....סדיד נסים חזן

  ד י טו

  1. מוסי נק.. נ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיAIU XII.147

  Bottom right corner of a 14th C legal contract, probably a contract, dated 27th Muḥarram 723 AH.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S NS 264.27 + T-S AS 145.360 + T-S NS 224.181 + T-S 12.537

  Marriage contract. Location: Fustat. Dated: Sunday, 20 Sivan 1609 Seleucid, which is 1298 CE. The bride agrees to live wherever (in Egypt) her husband chooses, …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבNLI 577.8/14

  Letter from a certain Yūnus, en route from Damascus to Cairo, to the amīr Sinbāy, in Cairo (Ṣalība street). In Arabic script. Dating: Mamluk-era. The …

  Recto

  1. سم الله الرحمن الرحيم

  2. سلام الله تعالى ورحمته وبركاته وازكى تحياته على خدمة الامير سنباى

  3. سلم الله تعالى والسلام على خدمة سيدي برهان وعلى ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך שלטוניPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.11 (Michaelides 11)

  Official letter of the Mamlūk period. [Described on the paper wrapper as: "une lettre de l'epoque des mamelucks caucasiens (?)" ; on a separate small …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך משפטיBL Or. 12369.46

  Legal document, Mamlūk era, deed of sale, in a very faint and worn-off Arabic script. The document is dated to the last ten days (ʿushr …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיT-S AS 149.52

  Recto: Accounts in Judaeo-Arabic with Greek/Coptic numerals. Mentions items including an herb or hashish (ḥashīsha), a chest, indigo, silk, a ḥawwāla, something from al-Muʿaẓẓamī, the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מסמך משפטיT-S 13J21.25

  Legal query draft regarding a man who willed his executor to buy landed property worth 500 dinars, the proceeds of which were to be divided …

  1. פי אנסאן וצא ענד ופאתה [[באן]] למן גע[לה
  2. וצי באן יאכד מן גמלה מאלה כמס מ[איה
  3. דינאר ישתרא בהא אמלאך ויסתגל תמנה[א
  4. יקסם באלסויה אלנצף אלאול יפרק עלי ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך שלטוניENA 3939.3

  Top of a decree(?) fragment with a basmala and few honorifics: al-amr al-karīm al-ʿālī al-mawlawī. Probably Mamlūkī.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיAIU VII.D.81

  Legal document: an agreement concerning a levirate marriage, second half of the 15th century.

  1. שהדנא נחן אלואצעין כטוטנא
  2. עלי אלשיך מהדב אבן אלמרחום
  3. רצי ע"ס ידיע אלכאהנה ועלי
  4. שקרה זוגת אלשיך פרגאללה אבן
  5. אלמרחום אלמעלם יעקוב אלמערוף
  6. באבן שמס אן‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך שלטוניENA 3935.17

  Recto: Fragment, 11 lines in a chancery(?) hand, difficult to read. Needs examination. Perforated binding. Verso: Mamlukī names in pretty naskhī script on verso. Including …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S 16.216

  Letter from David Kohen to the Nagid R. Natan Sholal, the penultimate Nagid of Egypt. Dating: end of the 15th century.

  Recto:

  1. הוא אדונינו כג[ק]
  2. מר ורב אור עינינו מ
  3. נתן הכהן הנגיד... רועה....
  4. המן מרדכי הזמן ישמרו צורו ויהיה בעזרו ויר[ום
  5. הודו וירבה הדרו וינשא מעלתו וי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך שלטוניENA NS 8.10

  Recto: Petition in Arabic script. Draft. Dating: Probably Mamluk-era. The sender asks to be excused from having to go up to the dike. Reused for …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מסמך שלטוניMoss. VIII,339.1

  Fiscal account, possibly Mamlūk-era. Mentions the names of several amīrs, including Ṣuʿlūk b. Majsūr. Al-Maqrīzī mentions an amīr Shihāb al-Dīn Ṣuʿlūk Atābika (Sulūk: I, 556); …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך שלטוניPUL Garrett Additional 20.17

  Receipt for tax dated 701 (1302)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מסמך שלטוניPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.20 (Michaelides 20b)

  Petition, possibly Mamluk.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך שלטוניUU 1476

  Mamlūk-era, tax receipt, in Arabic script.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מסמך שלטוניENA 3949.5

  Small fragment of a state document with a large ʿalāma at upper left. Mentions the name ʿAbd al-Karīm b. al-Ḥājj Muḥammad b. al-Ḥājj [...]. Dating: …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • verso
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 66/117

  Fragment of a court record. Location: New Cairo. Dating: during the period of the Nagid David I Maimonides (ca. 1237–1300); less likely David II but …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן ש[הדי דחתימין למטה]
  2. כן הוה פי אלעשר אלאול מחדש
  3. ליצירה בעיר אלקאהרה הסמ[וכה לפסטאט דעל נהר נילוס מותבה]
  4. רשותיה דאדונינו נגידנ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 117 recto
  • 117 verso
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S 8J27.11 + T-S 6J8.2

  Legal document. Partnership agreement. Dating: no earlier than 1415 CE, based on the currency niṣf fiḍḍa (medin). The partners are Riḍā b. ʿAbd al-ʿAzīz b. …

  }

  1. . . כירה חצל עקד שרך בין אלמעלם רצי בן אלמרחום עבד אל
  2. עזיז בן רצי ובין אלמעלם ישועה דכאן פי צנעה אלגבן וגיר
  3. דלך והוא אן רצי יכון פי אלקאעה ודכאן ‮…

  Recto

  1. his partner, a partnership was contracted between the teacher Raḍī b. the late ‘Abd al-
  2. ‘Azīz b. Raḍī and between the teacher Yeshu‘a Dukhān, f‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מסמך שלטוניPUL Garrett Additional 20.20

  Receipt for tax, possibly Mamluk

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מסמך משפטיENA 3631.8

  Legal document, 12 lines, in Arabic script, dated 4th Muḥarram al-Ḥarām of an undecipherable year [8..?]. Concerning [...] b. al-Muʿallim Ṣadaqa the Samaritan Jew, a …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מסמך משפטיT-S Ar.38.131 + T-S Ar.42.212

  Legal document from a qāḍī court. Dated: 15 Dhū l-Ḥijja 870 AH (Sunday 29 July 1466 CE). The raʾīs al-yahūd, Yūsuf b. Khalīfa, and his …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מסמך שלטוניBodl. MS heb. f 56/4–5

  Chancery or fiscal document, presumably Mamluk period. There are two lines preserved, consisting of a date (22nd Rajab is visible) and the ḥamdala. The text …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 4 recto
  • 4 verso
  • 5 recto
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מסמך משפטיENA 3905.2

  Legal document(s) in Arabic script. Dating: Probably late Mamluk or Ottoman. Narration of commercial trade accounts. The word 'qabaḍ' appears in prolific numbers associated usually …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך שלטוניPUL Garrett Additional 20.2

  Receipt for payment of a tax farmer (dāmin, line 2) in Fustat. The month of Ramadan al-Muʿaẓẓam of the year 701. Alama: al-ḥamdu lillāh sallama …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מסמך שלטוניT-S AS 150.3

  State document, Mamluk period, 1442. Draft of a petition from the Jewish community of Fustat to the Mamluk government concerning the malpractices of ‘Abd al-Latif …

  recto

  1. אלממאליך גמאעה אליהוד רע[ייה
  2. אלמקאם אלשריף ואלאסלאם אל[כרים
  3. יקבלו אלארץ וינהו אנהם [פי] בל[א
  4. עטים מן יום תולא [[עליהם]] עבד לטיף
  5. אלמתטבב רייס‮…

  Recto

  (1)Your slaves, the Jewish community, the su[bjects] of your noble highness and of [gracious] Islam 

  (3-5) kiss the earth and report that the‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך