Search Documents

מסננים

72 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיT-S 8J9.17

  Bifolio from a court ledger in the hand of Mevorakh b. Natan (compare Yevr.-Arab. I 1700). Dated: Tishrei-Ḥeshvan 1472 Seleucid = 1160 CE. Fol. 2r: …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S 8J9.14 + T-S NS J136

  Letter in Judaeo-Arabic. Yemeni hand, according to Goitein. Wide space between the lines. Dealing with various commodities related to the India trade, including ambergris, ʿūd, …

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיT-S NS J46

  Court record in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Certifying that Abū l-Faraj al-Jubaylī (Yeshuʿa b. Menashshe ha-Levi) delivered goods from Yemen belonging to a …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S NS J298

  Letter sent from an unidentified man, in Alexandria, to his brother, in Shayzar (Syria). In Judaeo-Arabic. The sender has recently returned from a long visit …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J32

  Legal query to Avraham Maimonides regarding a man who takes a 200 dinar loan and appoints his parents as guarantors, providing them with a house …

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבENA NS 48.22

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. "1200 Malikī dinars. . . I was distressed by (the state of) those poor children. . . " These were Yemeni …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך משפטיENA 2727.15c

  Recto: Quittance given to the carriers of goods sent from Yemen by a husband, Abū Yaʿqūb [...] b. Efrayim to his wife (or rather seems …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבHalper 384

  Business letter relating to the India trade. In Judaeo-Arabic. The names of the sender and addressee are not preserved. Goitein initially thought the handwriting was …

  תעתוק אחד

  תגים

  • p. 2
  • p. 1
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבENA 2739.17

  Letter in Judaeo-Arabic from a father to his sons, from India Book VII, 60 (unpublished). Note that Goitein calls this manuscript ENA 2739.16 in Letters …

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבENA 1822a.8

  Letter, India book VII66 (unpublished). Letter from South Arabia to Egypt giving order on a large gift to Maimonides. On verso an Arabic account of …

  Recto

  1. ] . . . ונפדתה צחבה אבו
  2. סעד וקד דפע אבו סעד אלגוזה ואלענבר אלי אל
  3. שיך מצמון פבאללה עליך לא תשגל אמה קלבהא
  4. חית לם יצל מנה כתאב וחק אלתורה מא ה‮…

  3 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבENA 2558.2

  Recto: Letter likely sent from Aden to Fustat. (The locations are not specified in the document; this is Goitein's assessment.) In Judaeo-Arabic, written in a …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 16.215

  Commercial letter related to the India trade. Dating: 1154–61. Mentions sprinkler bottles (qumqum) for rose water brought by the qāḍī Najm al-Dīn, and ‘pure’ (ṭahor) …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיT-S Misc.24.137.2

  A leaf from the court register, with five different entries, all signed by Yiṣḥaq b. Shemu'el, all explicitly dated between Shevat and Iyyar 1410 Sel. …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S NS J117

  Letter from an unidentifed merchant, in ʿAydhāb. In Judaeo-Arabic. He complains about the tribulations of getting pepper through customs. The qāḍī in Qūṣ apparently issued …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 10J29.3

  Letter, written by a trader before leaving Aden for Nahrawāra, mentioning Abū l-Waḥš, Abū Saʿd, Abū Naṣr, Abū Yaʿqūb and the family of Bayt al-Baḥr …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S Ar.30.145

  Letter (memo) from an unnamed India trader, probably in Aden, to Mufaḍḍal Ibn Abī Saʿd, in Qūṣ. In Judaeo-Arabic. Dating: First third of the 13th …

  Fol. 1r

  1. אללה חסבי
  2. אלדי סירה אלממלוך אלא ענד אלמולא //אלסיד מפצל אבן אבו סעד//
  3. אדאם אללה עזה
  4. צחבה אלשיך יחיה בן אבי אלקאסם
  5. אלסכאוי פי מטיה בן אלנפאך‮…

  (To) M. Mufaddal Ibn Abi Sa'd ("Excellent, son of Fortunate"). God is sufficient for me.

  These items have been sent by your servant to my lord—may G‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבCUL Or.1080 J30

  Letter. Letter concerning a girl who had been regarded as being a Muslim and when she appeared before the Qāḍī, declared she was Jewish, whereupon …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך משפטיBL OR 5542.4

  Legal document. Dated: Monday, 2 Iyyar 1398 Seleucid, which is 1087 CE. Location: Fustat. Moshe b. Elḥanan comes before the court and declares that he …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S NS J426

  Mercantile letter, possibly sent from Aden to India. Reports that Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Ḥalābū(?) was in a shipwreck at Dahlak, near ʿAydhāb, and that …

  Recto

  1. ] . . . . אלבראה אן שא אללה . . . . אקי צחבה . . . .
  2. ] ולא תאכד עלי עבדהא פי תאכרהם פוחק דין ישראל אן
  3. אד וצלני אלכתאב לם אלבת בל תאני יום וצו‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S 20.173

  Long letter from Yaʿaqov b. Salīm, in al-Juwwa (near Aden, Yemen), to the judge and parnas Natan b. Shelomo ha-Kohen, in Fustat. Quoting Deuteronomy 32:43 …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S NS J182

  Fragment of a mercantile letter, probably from Aden, concerning shipments of textiles, books, spices, and gems. (Information from Goitein notes linked below.)

  Verso:

  1. אגתהאד אלממלוך פי ביעהם וקד תעוצת מן ק[ימתהם
  2. מא תצמנתה אלתדכרה וצדר פי אלכארם אלמבארך
  3. וכאן חי אלשיך אלמולא אבו אלפצאיל נפד לממלוכהא
  4. עאם אול ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבT-S NS 321.23

  Letter from an India trader, in ʿAydhāb, to his family or colleagues, presumably in Fustat. In Arabic script. There is a transcription in Goitein's attached …

  Recto

  1. العجوز وتفتقدها في كل وقت وانني وصلت

  2. الى عيذاب ولقيت من الفارسي كل خير في

  3. الدنيا والاسعد فعل معنا خير بلا كتب ولمن

  4. ودينا الكتاب اخذ حق‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבT-S NS J180

  Letter fragment from an India trader, in Aden. In Judaeo-Arabic. The sender reports that all is well and that the first ships have arrived India, …

  1. לא עדמתהא ולא כלות מנהא
  2. ואמא אכבאר אלבלאד פאכבאר
  3. סארה ללה אלחמד ואלשכר עלי דלך
  4. כתירא כתירא וסטר אלממלוך הדה
  5. אלכדמה וקד וצל אול מראכב אלהנד
  6. ווצל מרכ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מסמך משפטיT-S 8J5.14

  Court ledger. Fol. 2v: First page of a document concerning pursuing and finding a debtor "beyond Qūṣ," i.e., in ʿAydhāb. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 27 …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 2v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מסמך משפטיT-S 13J14.4

  Will of a merchant. Specifying that his assets be cashed for his infant daughter (who should marry before the completion of the year 500 AH …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S AS 156.237 + T-S AS 156.238

  Letter from ʿAllān b. Ḥassūn, Aden, after his return from a difficult voyage to the southern coast of India, to ʿArūs b. Yosef. Before its …

  T-S AS 156.237 recto

  1. [Your servant took notice of... and your yearning] for him, a feeling shared by me. [May God ordain that]

  2. prosperity and h‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיT-S NS 292.10

  Document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Fragment (left side). Concerning business in pepper in Yemen. Involves Seʿadya ha-Kohen, Abū l-Khayr, Yeshuʿa ha-Levi b. …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבBodl. MS heb. b 3/26

  Letter from Alexandria to a merchant in Fustat. Around 1065. The letter contains a list of different goods’ prices. Mentions collecting debt in Adan, and …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 26 verso
  • 26 recto
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מכתבBodl. MS heb. f 103/39

  Letter of recommendation for charity for the judge Avraham b. Yosef. The addressee is on a boat and about to set out for a voyage. …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 39 recto
  • 39 verso
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  רשימה או טבלהMoss. VII,55

  Inventory of what was found in the house of a certain Yiṣḥaq. Written in Judaeo-Arabic. Written on textile (cotton?). Scribed by Avraham b. Ismāʿīl al-Maghribī. …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מסמך משפטיENA 4020.26

  Legal testimony about the customs of the merchants of Fustat regarding partnerships. The testimony describes how partnerships are established. Dated: middle decade of Iyyar 1452 …

  1. נקול אנן שה[די] דחתמות ידנא לתחתא אלדי נעלמה ונשהד בה

  2. אלשהאדה אלקאטעה במא גראת בה אלעאדה במצר בין אל

  3. תגאר פי אלשרכה ודלך אדא דכלוא מנהם גמאע‮…

  1. We, the undersigned witnesses, say what we know and testify to, an

  2. irrefutable testimony about what is the custom in Miṣr between 

  3. merchants (‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבT-S 16.255

  Enthusiastic letter by Yaʿaqov b. Yeshaʿyahu ha-Kohen, a leader of the Jews of Yemen, to Mevorakh b. Saʿadya, congratulating him on his appointment as Head …

  1. נז[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מרע אדונינו ומ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מסמך משפטיT-S Ar.30.258

  Text of the oath that Bū ʿImrān must swear to his brother Abū l-Maʿānī concerning his mercantile activities, the price of a house, and the …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבT-S Ar.30.178

  Business letter. Introduction in Hebrew, body in Judaeo-Arabic. Mentions the arrival of the Yemeni merchants (v3). Also mentions R. Shemuel Ismāʿīl b. Yūsuf and someone …

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מסמך משפטיMoss. VII,77

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Involving Abū l-Baqā' and the late Abū l-Riḍā, who had business dealings in Yemen. Needs further …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבT-S 8J13.6

  Letter from a certain Maḥāsin, in ʿAydhāb, to his "brother" the cantor Abū Isḥāq b. al-Mumḥe, in Fustat. Sent to the shop of Abū l-Munajjā …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מסמך משפטיENA 4020.14

  Bifolium from a court notebook. Dating: One entry is dated Shevat 1411 Seleucid, which is January 1100 CE. The four pages have four different cases …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מסמך משפטיT-S 24.20

  Legal document. Record of release. Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. Dated: Adar I, 1426 Seleucid. One of two copies of …

  Recto

  1. Testimony which took place before us—we, the undersigned. Thus: the Elder Abū al-Karam (our) tea(cher) and m(aster) Nadiv ha-Levi b. (our) tea‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 12/17

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. David b. Yiṣḥaq Ibn al-Ṣafaṭ (? אלצפט) acknowledges receipt of a sum of money from Abū …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 17 recto
  • 17 verso
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  רשימה או טבלהT-S 10J30.12

  Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Payment for customs in the Red Sea ports of ʿAydhāb, Bāḍiʿ, and Sawākin. Commodities include: lac; boxthorn; myrobalan; …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבT-S NS J23

  Letter from an India trader, probably in Yemen. In Judaeo-Arabic. He recently came from India (Kullam, recto margin l. 15) and intends to return to …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מסמך משפטיT-S NS 224.40 + T-S NS 184.67

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Ṣāfī b. Yakhin appoints [Yaʿ]aqov(?) b. Yiṣḥaq(?) al-Sijilmāsī as his agent to collect aloe from another …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מסמך משפטיL-G Misc. 48

  Legal deed. On parchment. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. In which Abū ʿAlī Ḥasan al-Tinnīsī (aka Yefet b. Shemarya) appoints Makārim b. Shelomo …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מסמך משפטיT-S NS 321.12

  Court register, fragment. Upper left corner of a legal record. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dating: 1127–39, under the reshut of Maṣliaḥ Gaon. …

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  מכתבBodl. MS heb. d 66/21

  Letter from a mother in Aden to her son in Egypt.

  1. בעד
  2. מן אלואלדה אלעזיזה תכץ חצרה אלולד אלעזיז אלמופק ופקה אלל : תע
  3. ואנא בטול בקאה וסהל סרעה לקאה עלי אסר חאל ואנעם
  4. באל במנה וכרמה ותנהי וצול כטך אלכ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 21 recto
  • 21 verso
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  מכתבENA NS 22.14

  Letter addressed to Abū l-Ṭāhir al-ʿAṭṭār (the druggist). In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th century. Concerning the India trade. Giving details about 15 or so spices …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מסמך משפטיT-S Misc.28.44

  Legal document. On parchment. Cairo. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Involves [...] b. Ṣadaqa ha-Zaqen who was "killed for the sake of God's …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מסמך משפטיT-S NS 321.50

  Legal document. Partnership agreement (copy). Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dating: 1112 CE (based on T-S Misc.28.263). Goitein records that this fragment …

  Recto

  1. […] good … […]
  2. […] that, and those of us who wrote our names together. Likewise …[…]
  3. […] his fellow enacted, agreeing with all of us, our intent‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  מכתבT-S 10J18.10

  Letter from a trader in India to his cousin, who was also his brother-in-law, in Egypt. The writer had apparently been in India and for …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מסמך משפטיPER H 21 + Moss. VII,39

  Legal document. Location: Fustat. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (active 1100–38 CE). Dating: 1120–38 CE, based on the involvement of Yakhin b. …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך