Search Documents

מסננים

22 תוצאות

 1. 1

  מכתבBL OR 10656.16

  Letter from Barakāt b. Manṣūr, unknown location, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. In Arabic script, with the address on verso written once in Arabic …

  1. יצל הדה אלי מצר אלי סוק אלעטארין
  2. יסלם לדיאן רבי אליה ברבי זכרי'ה אלמערוף באבן
  3. אלרייס אלאסכנדראני מן ענד ממלוכה ברכאת

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבENA 2727.1

  Letter from Avraham b. Abū Zikrī to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. Describing business travel and reporting on transactions. Mentions someone called al-Rashīd and Abū …

  1. ] אלאגל אלמאלך אלמנעם מרינו ורבינו אלדייאן רבינו אלייה
  2. ] כאן אלממלוך צאפר מן עינדכם פי רמצאן פי אלעאשר
  3. ]כד ווצלנא אלבלד וכאן עיד אלמסלמין וגא אלמול‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S AS 147.232

  Letter to Joseph al-Talmid from Elijah b. Zekharia. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבL-G Misc. 43

  Letter sent by Yiṣḥaq the Jerusalemite to an old friend, judge Eliyyahu b. Zechariah, excusing himself for traveling from Bilbays directly to Alexandria, without making …

  1. יצח]ק ירושלמי
  2. בשמ רח
  3. מושב הדרת כגק מרינו ורבינו אליה
  4. הדיין החכם והנבון שצ ינהי אלממלוך
  5. בעץ שוקה אלי אלפאטה אלמפידה וטלעתה
  6. אלסעידה פאסאל בורא עולם א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבF 1908.44H

  Letter from Dāʾūd, in Qalyūb, to Eliyyahu the Judge, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: the addenda on verso are both dated Ḥeshvan 1543 Seleucid …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  רשימה או טבלהT-S NS 164.50

  list of commodities and prices, written by Shelomo b. Elya or his father Elya b. Zekharya. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 8J7.17

  Letter from Abū l-Najm to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. Asking him to send the crimson red silk in his possession (al-maftūl wa-l-shaqīq) with a …

  1. בשמך רחמ שאכר תפצלה אבו אל
  2. מושב אדוננו ורבינו אליה הדיין המגדול ישמריהו צור
  3. עולמים אעלם חצרתהא אן אלשוי אלחריר אלקרמז
  4. אלדי ענדך אלמפתול ואלשקיק תסי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 8J17.25

  Letter from Yefet b. Ḥalfon to Eliyyahu the judge, requesting him to obtain a legal decision (fatwa) from the Nagid Avraham and to pass it …

  1. אלממלוך אלאצגר יפת בר
  2. חלפון זצל
  3. יקבל אלארץ אמאם מגלס הדרת יקרת צפירת
  4. תפארת מרינו ורבינו אליהו הדיין הגדול
  5. המעוז המגדול בר כבוד מרינו ורבינו זכריה
  6. ר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S AS 180.118

  Note/order in the handwriting of Avraham Maimonides. In Judaeo-Arabic. He tells Eliyyahu the Judge to go together with Abū l-Faḍl al-jābī (the collector) and the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S AS 147.235 + T-S AS 147.236

  Letter from Abū Niʿma to Eliyyahu the Judge. Concerning a complaint filed by the daughter of the late Abū l-Maḥāsin. Mentions Bilbays and Muslims. There …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 8J6.5

  Recto: Letter from Shelomo b. Eliyyahu to a certain Abū l-Surūr (probably an elder relative, since he is addressed as "father"). In Judaeo-Arabic. Faded and …

  1. ולדה אבו אלברכאת ולד אבו אלפרג בן אלריס זצל
  2. אלדי אעלם בה חצרה מולאי וסיידי ועזי וסנדי וגאיה
  3. אמלי אלמולא אלשיך אלאגל אלואלד אבו אלסרור א[דאם
  4. אללה סע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S NS 321.21b

  a letter written to Elijah the judge due to the personalities mentioned in the letter, the writer complains that people are “opposing me by submitting …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S NS 292.9

  Second folio of an irate letter addressed to a son. In Judaeo-Arabic. Possibly in the hand of the judge Eliyyahu b. Zekharya (and therefore might …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S 8J15.12

  Letter from Eliyyahu the Judge to his son Shelomo (Abu l-Barakāt). The writer asks Shelomo to come immediately to his mother, who is ill, because …

  1. יברכך ייי מציון ואלדה אליהו היב'
  2. אעלם ולדי אבו אלברכאת רזקה אללה אלברכאת
  3. אנני עמלת פי הדא אלעיד מצוה עצימה יכאפיני
  4. אללה בהא חית אנני אפתרק תמנה (?)‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 10J12.10

  Letter from Meir b. al-Hamadani to the judge Eliyyahu, asking that he provide a person the writer had met with certain supplies. Dated to the …

  1. בר צעי]ר עבדי אדוני
  2. בר מאי]ר בן אלהמדאני
  3. שלום רב לאוהבי תורתיך וג
  4. עתרת השלומות הערוכות בארבע נהרי גן עדן מסוכות ובימין צדק צור
  5. תמוכות וכללי מללי הב‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S H7.13

  Most of the page contains series of poems. On one page there is a short note addressed to Eliyyahu the Judge from an in-law of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.163

  Instructions in Avraham Maimonides' hand to R. Eliyyahu to give them bread for Sabbath. Also: List of contributors (in the judge's hand) and names of …

  1. אלדיין ר אליה שצ
  2. יוצל להם מן כבז
  3. אלמזונות מא יסבתו
  4. עליה
  5. ושלום
  6. האולא אצר מן אלכתאב

  at 90’ to the first 6 lines

  1. בן בו אל זכאר .
  2. בו סעיד אלאשקר
  3. מכאר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 8J17.29

  Letter from Ibrahim b. Miṣbāḥ to Eliyyahu the Judge (spelled אליהוא). In Judaeo-Arabic. Dating: early 13th century. The sender had previously sent with the bearer …

  ממלוכה אבראהים אבן מצבאח

  1. בר
  2. מושב הדרת יקרת צפירת תפארת מרינו ורבינו
  3. אליהוא הדין המפלא החכם והנבון ראש הקהל שצ
  4. וינהי אלי גלאלה חרס אללה מעאליה ואדאם‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבENA NS 2.5

  Letter from Abū Zikrī to his father Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. Dating: Late 12th or early 13th century. The letter conveys eloquent greetings for …

  1. עבדה ולדה
  2. בו זכרי לא עדמה
  3. יו נסי
  4. לא אוחש אללה מן נטר מולאי אלמאלך
  5. וכלצה מן אלמהאלך ונגחה פי גמיע
  6. אלמסאלך וכרק אלעאדה בפסח מדתה
  7. לנתמתע ברייתה ונחשא ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S 18J4.10

  Letter from Simḥa ha-Kohen (Alexandria) to his father-in-law Eliyyahu the Judge (Fustat), explaining a recent incident involving two cloaks worth 109 dirhams and a brush …

  Recto:

  1. עקב ענוה יראת יי עושר
  2. וכבוד וחיים
  3. ממלוכהא אלדאעי להא //שמחה// כהן
  4. ינהי ורוד כתאב הדרת יקרת צפירת
  5. תפארת ועטרת כבוד גדולת קדושת
  6. מרנו ורבנו אלי‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S 8J17.6

  Letter from Yeshuʿa ha-Melammed b. Avraham, in Minyat Zifta, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1236 CE (Iyyar 4800+196 = 4996 AM, …

  1. בשמא
  2. לכבוד גד קד הד יק צפ תפ מר ור אליה הדיין המשכיל
  3. נזר הדיינין יחיהו שוכן מעונים אדאם אללה סעאדתה
  4. ועלא מגדה ולא יפגע ישראל פיה אלממלוך יקבל אלארץ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבT-S 8J16.3

  Letter from Avraham b. Rav Shelomo the Yemeni, in Jerusalem, to Eliyyahu the Judge in Fustat. Avraham lives with Eliyyahu's son, the physician Abu Zikri, …

  1. תקתי באללה וחדה אלממלוך אלאצגר אברהם בירבי שלמה
  2. הרב אלימני זצ"ל
  3. יגדל שלומך וירבה נעמך ולעד צור ירוממך ואלהים יהיה (בעזרך)
  4. אתה הוא אדונינו ואור עיני‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך