Search Documents

מסננים

25 תוצאות

 1. 1

  מכתבMoss. II,116.2 + Moss. II,116.3

  Fragment of a 13th-century letter, probably from the family of the judge Eliyyahu, mentioning Abū l-Barakāt, Sitt Rayḥān and Sitt Jawhar. There is a request …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S AS 146.27

  Fragment of a letter in Judaeo-Arabic. Recto refers to Abū l-Rabīʿ al-Levi "my friend, the ascetic (al-zāhid)"; Rabbenu Yosef b. Menaḥem; and a commentary on …

  Recto:

  1. ללשיך אבו אלרביע אללוי
  2. צאחבי אלזאהד מע כתאבה
  3. ואכתב אלדי לך ברא מן
  4. נסך ענד רבנו יוסף בן
  5. רבנו מנחם זצל תפסיר
  6. [[אל]] איכה אלמסתגד
  7. א . . . לך שר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  רשימה או טבלהENA 3795.9

  Accounts for the synagogue at Dammūh. "That which Mevorakh al-[...] the khādim of Dammūh collected from Saʿīd b. Mevorakh." (The word דמוה is not written …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  רשימה או טבלהT-S AS 186.118

  Account in Judaeo-Arabic. Rudimentary hand. Some or all of the list is for items for the synagogue at Dammūh, including: "hot oil" (lamp oil, likely …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S AS 153.144

  Recto: Letter fragment in Hebrew and Judaeo-Arabic, greeting a dignitary and his two sons, including Ḥayyim ha-Sar ha-Adir he-Ḥakham. Verso: Document in Judaeo-Arabic, mentioning something …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S NS 292.24

  Letter addressed to al-Rayyis Rabbenu Eliyya (might be the judge Eliyya b. Zekharya). Fragment (top part only). About work on a Bible codex (muṣḥaf) in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבENA 2558.18

  Verso: Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyūb, probably to his father Abū Sahl Levi, in Fustat. He was very sad and wept the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S NS J303a

  Goitein: Letter from Yefet b. Menashshe Ibn al-Qaṭāʾif to his brother Ḥalfon b. Menashshe. In Judaeo-Arabic. Asking for oil to be purchased for the synagogue …

  recto

  1. [ ] זית לדמ[וה]

  2. [ ]דכר [ ]

  3. [ ] פאנא אן שא אללה ובעד

  4. [ ]ס זית לדמוה [ ]

  5. [ ] כנת מא אשתרית שי

  6. [ אלזי]ת לדמוה קבל כל שי

  7. [ולא תכלי כ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 8J15.5

  Letter addressed to Yosef ha-Levi. In Judaeo-Arabic. Deals with a visit to the synagogue at Dammūh during a time of unrest. The sender explains that …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיENA 2727.15e

  Draft of a court declaration written by Shelomo b. Eliyyahu regarding the estate of the late physician (al-mutaṭabbib al-ḥakīm) Ibrāhim b. Mukhtār Ibn Ilyās. He …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 6J5.14

  Letter, referring to the Nagid, a certain Menaḥem, Dammūh, the cloth trade, the death of a woman’s child and the desire of the writer to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S NS 323.7 + T-S 10J32.12

  Circular letter, written in the hand of Mevorakh b. Natan, addressed to an unnamed community. After the opening salutations in Hebrew and Judaeo-Arabic, and praises …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך שלטוניT-S AS 158.30

  Verso (original use): Petition. In Arabic script. Dating: Probably Mamluk-era. Concerning the synagogue at Dammūh and asking for orders/guidance (waṣāh). Perhaps having to do with …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  רשימה או טבלהT-S Ar.52.247

  Account of expenditures in Dammuh (ca. 1182-3) by Sayyid al-Ahl, consisting of a list of disbursements made at the plantation in Dammuh in the course …

  recto right side: d

  1. תבת מא אמלאה אלשׁיך סיד אלאהל בן אל[....] אנה
  2. אנפקה מן צמאן בסתאן דמוה שׁנת אתצד א[למופ]קה
  3. לסנה תמאן וסבעין וכמסה מאיה לתאריך א‮…

  Recto, right side:

  1. Record, as dictated by al-Shaykh Sayyid al-Ahl b. al- .... 

  2. of expenditures made by him on the account of the plantation at D‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבYevr.-Arab. II 1589

  Letter in Judaeo-Arabic. Writer and addressee unknown, but both are Qaraites. The letter describes the great solidarity of the Qaraites and how they protect each …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S 20.117

  Statute in the hand of Efrayim b. Shemarya. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: Early 11th century. Condemning and prohibiting all the alleged abuses in vogue …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  טקסט ספרותיMoss. III,200.1

  Poem, of documentary interest. In Judaeo-Arabic. Exhorts everyone who wants their sins forgiven to make a pilgrimage to the shrine at Dammūh. Goes on to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבENA NS 58.7

  Letter in Judaeo-Arabic. Full of glimpses of interesting subjects. The writer complains about the heavy rain this winter; he mentions the customs tax (maks); the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.72

  Genealogical list, probably written by Yedutun Halevi (late 12th to early 13th century), the cantor of the Palestinian congregation. Details about the family of Salīm …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  רשימה או טבלהT-S Ar.52.247

  Accounting of expenditures in Dammuh ca. 1182-83.

  1. תבת מא אמלאה אלשיך סיד אלאהל בן אל[ ] אנה
  2. אנפקה מן צמאן בסתאן דמוה שנת אתצד [אלמואפ]קה
  3. לסנה תמאן וסבעון וכמס מאיה לתאריך אלערב [ודלך]
  4. אלקדם ביד אלמ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S 10J7.10

  Copy of the will of Khulla bt. Shabbat in which she lists her assets (three different dārs held in partnership with her two sisters and …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  רשימה או טבלהT-S 12.419

  Account of the pledges, pesiqa, for [the synagogue of] Dammuh, during the time of Nagid Avraham Maimonides (1205-1237).

  1. חסאב פסיקה דמוה
  2. מוסי אלמגרבי ה
  3. אבו אלמגד אלדמירי ה
  4. אלשיך אבו נצר בן מעאני [[א`]]
  5. י
  6. אבו אלמנא אלצבג
  7. ה
  8. לשכץ לא [[ע]]נעלמה
  9. ג
  10. מן מניה גמר
  11. ם
  12. מן בית אלשי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מסמך משפטיT-S 10J4.11

  Lease of land belonging to the Qodesh, ca. 1180. Written on the surviving upper part of a leaf, this is a draft of a deed …

  1. בשרח
  2. נקול אנו הזקנים הישרים הכשרים החתומים למטה אננא קד אמצינא
  3. ורצינא באן נחכר אלסאחה אלתי פיהא אלביר אלמעין אלדי בדמוה אלדי
  4. עלי אלטריק אלמגאורה לל‮…

  Verso

  1. In thy Name, oh Merciful! 

  2.  We, the undersigned honest and able elders, declare: We had once decided 

  3.  and agreed to lease the parcel in‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 15.45

  List dated 1593 CE (referring to Elul 5353 and the beginning of 5354), headed "the remainder of the houses of the qodesh of the Musta'rib …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבT-S 10J20.5

  Verso: Autograph letter from Moshe Maimonides to al-Shaykh al-Wathīq, i.e. Avraham b. Yaḥyā al-Najib, the tenant of a parcel of land near Dammūh belonging to …

  1. סררת בעאפיה חצרה אלשיך אלותיק שצ
  2. וקד נפדת להא ארבעין דרהמא
  3. מע מוצלהא תתם מנהא רמי
  4. אלתראב ותאכד לנפסהא עמא
  5. תקדם מן איאם אלעמארה דרהמין
  6. פי כל יום וגי‮…

  Verso

  1. שמחתי בהחלמת הדרת הזקן ״הותיק״ ש״צ (שמרו צורו)ֿ.
  2. והריני שולח לו ארבעים דרהם 
  3. עם מוסר זה. שישה מהם להשלכת
  4. העפר, ויקח נא לעצמו על חשבון 
  5. ימי הע‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך