Search Documents

מסננים

39 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S Misc.36.203

  Letter by R. Sherira Gaon.

  ע"א:

  4. שרירא ראש הישיבה שלגולה

  5. למחמד עינינו ומשא נפשינו וסגלת

  6. חמדתנו ואיש סודנו ובעל בריתנו

  7. ושעשועי לבנו מרי ורבנא יעקב החבר 

  8. לנו הנכבד‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S 16.95

  Copies of letters by Rav Sherira Gaon, dealing with money matters.

  verso right column

  1. [                                                                                      ] כלנו 
  2. [                                ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבMoss. Ia,5

  Letter from Hayye Gaon, in Baghdad, to Sahlan b. Avraham in Fustat. Dated Kislev 1349 Sel. (Dec 1037–Jan 1038). Regarding the disagreement among Iraqi community …

  Recto

  1. בשמך רחמ 
  2. כתאבי אטאל אללה בקא ידידנו מחמד נפשנו //והחבר// ראס אלכל סגן הישיבה רא[ש הסדר מן דאר] אלס[לאם…
  3. [      ] בטבת שנת שמט ען סלאמה פי אל‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 12.851

  Verso (original use): Fragment of a letter from Nehemya ha-Kohen, the Pumbedita Gaʾon, to one of the heads of the Babylonian community in Fustat. Dating: …

  Recto

  1. ]בכבודם ומיעט[ו ] ביוקרם עד שיצאו וברחו מן ה[
  2. ]וציבור  ולח[ ] לעשות [למען] ציבורו ובקהלו[
  3. לא יע]זבהו הראש וחייב להוכיחו עד שיעשה שלום עם ציבו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S 16.95 + T-S 10J25.8 + AIU VII.E.23

  A booklet containing copies of eight letters by Rav Sherira Gaon and one letter by Rav Hayye Gaon. End of the 10th century. The letter …

  recto left (?) column

  1. לנקוב בשם טוב המתחזק עם החכמים להחנותם בכל יכלו הידוע במעשים 
  2. טובים הנדיב המשובח פל' שלום רב ועצם הברכות וכל הטובות יהיו לך [‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S 10J27.10

  Letter from Hayya Gaon to Elhanan b. Shemarya, Fustat. February 7, 1018. The Gaon writes after he has been asked to write to Fustat on …

  Recto

  1.  קד נפד כתאבי פי יומנא הדא אלי סידי ראש הסדר אטאל אללה בקאה גואב כתאבה וערפתה כבר ביע
  2. אל[      ] ואני אנפד [      ] הדה אליה ואן אבי דניאל אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבL-G Misc. 10

  Letter from Shemuel b. ʿEli gaʾaon, Baghdad, with opening praises, copied in the hand of his disciple Yosef b. Yaʿaqov rosh ha-seder. (Information in part …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבMoss. IV,15.1

  Recto: Fragment of a letter from Shemuel Gaon b. Hofni to one of the main members of the community in Fustat. Dated: Av 1319 Seleucid, …

  Recto

  1. [                                                              ] ויתגדד הנאך מן אמור אלשיוך 
  2. [                 ]ן ימסנא אמרהם ומא [א]שיר בה ע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 8J22.12

  The address on a letter from Zekharya b. Berakhel to Shemuel b. Eli gaʾon. Seems like this fragment held several letters. (Information from Gil, Kingdom, …

  Recto

  1. תובלנה בשמחות ויגיל(!) ליקר הדרת אדנינו הודנו והדרנו שמש זמנינו ומרנו ורבנו
  2. שמואל הלוי ראש ישיבת גאון יעקב ח[מוד א]דנינו שהיה בעודו מנהיג דור‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S Misc.35.4

  Letter by Israel Gaon b. Shemuel b. Hophni to an unknown community.

  1 Recto, right side

  1. ולכן אנו חייבין להודות לו ככת'
  2. הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו
  3. ותחלת טובו וחסדו כי בראנו
  4. חיים מתאוים ומתענגים ככת'
  5. חיים וחסד עשית‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיT-S NS 169.33

  Fragment of two responsa of a Babylonian Gaon.

  1. (הוספה בשוליים: [כ]ה]) וסאלת אמראה מחלת לז[וגהא]
  2. בגזו כביר מן כתובתהא וכתבת לה כתאב וקאלת אני אנמא עמלת
  3. דלך למא ראית אן דלך צלאח אחואלי ורגוע זוגי ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S AS 146.279

  Fragment of a letter opening from Sharira Gaon to Efrayim b. Sadok from Fustat. Around 980. Mentions Amram b. Mishui, the Gaon’s uncle (his mother’s …

  verso

  1. .... ראש הישיבה של[גו]לה בן משוי נכד יצחק ראש הישיבה שלגולה [                                         ]ם המשמחם בנאמו ומשעשעם ומלמדם דרכי יוש‮…

  recto

  1. יימסר .... בבית החולים אלצולי(?), אל … הרופא,
  2. ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתו ואת עזרתו לו ואת שלומו ואת אושרו,
  3. כדי שימסור אותו ל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיT-S G1.80

  Responsum of a Babylonian Gaon.

  !!!

  1. [הוספה בשוליים: אישות] תקעא ושש פנוי הנושא אשה ואינו יכול לבעול
  2. אותה והיא בבתוליה והוא אומ אסרו אותי הריני בודק את עצמי באחרת והיא
  3. אמרה לו מה א‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S 12.146

  Letter from a Babylonian gaon. Edited in comparison with manuscript. (Top and bottom missing)

  Verso

  1. מאצלכם בעדכם וכשאשמע שלום אדוננו הרב ושלומכם [וגוד]ל תפארתכם א[שמח]
  2. ואשיש ואעלוז בעלץ ואשבח לצור על ככה המק' יגדיל את שמכם למעלה ויוסיף על 
  3. ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבENA 4011.74 + T-S 8J2 + Yevr. III B 1131

  Letter (copy) from the exilarch Daniel b. Ḥisday (d. probably 1175) of Baghdad to Netanʾel b. Moshe ha-Levi in Fusṭāṭ recognizing his new position in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבMoss. III,206B + Moss. III,206A

  Letter from Ṣemaḥ b. Yiṣḥaq, gaon of Sura, to Elḥanan b. Shemarya, ca. 990. Contains information about Ṣemaḥ b. Yiṣḥaq and about the academy of …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבMoss. III,206A + Moss. III,206B

  Letter from Ṣemaḥ b. Yiṣḥaq, gaon of Sura, to Elḥanan b. Shemarya, ca. 990. Contains information about Ṣemaḥ b. Yiṣḥaq and about the academy of …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 10J25.8 + AIU VII.E.23 + T-S 16.95

  A booklet containing copies of eight letters by Rav Sherira Gaon and one letter by Rav Hayye Gaon. End of the 10th century. The letter …

  verso left column

  1.                והיינו מדמים [ 
  2. הרבה שנים ושנה אחרי שנה אנחנו גדולנו וזק[ננו 
  3. לקהל חשוב וזריז ומי שיש בו מעשים טובים [ 
  4. [       ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבCUL Or.1081 2.19

  Letter (opening only) from Shemuel b. Eli gaʾon in the hand of his disciple Yosef b. Yaʿaqov rosh ha-seder. Mentions one of houses of the …

  Recto

  1. מרנו ורבנו ואדוננו נשיאנו נסיכנו הו[
  2.              ] הגדול נשיא הנשיאים נכד מלכ[ים
  3.            פשכרוהם [      ] סמעו מנא מן נשר אוצאפה אל[
  4.     ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S 8J20.3

  Fragment of a letter from Nehemya ha-Kohen, the Pumbedita Gaon, to one of the members of the Babylonian community in Fustat, probably the beginning of …

  Recto

  1. האנשים אשר פירשנו שמותם תתנם אתה לבעליהם
  2. הרשאי לעשות בהם בעבור כי כל איש [
  3. פתוחות אל הקהילות ודרשנו באחת מהם הנדבות והפסיקות והחומשים [
  4. השיני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיBL OR 5536.3

  Leaf from a dossier containing later (maybe 14th-15th c) copies of rescripts or responsa from Muslim and Jewish authorities concerning a scholar who allegedly had …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מסמך משפטיT-S G2.67

  Responsum of R. Hayya Gaon in the Arabic original.

  1. קבל תלך אלמראה יודב מכת מרדות כמא קאלו ההוא דאתא לקמיה
  2. דרב נחמן אמ ליה פתח פתוח מצאתי אמ להו רב נחמן אסבוה כופרי
  3. מברכתא חביטא ליה והא רב נחמן דאמ מ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבENA 4046.3

  Letter in the hand of Daniel b. Azarya (Gil) to ʿEli b. ʿAmram. Daniel b. Azarya refers to notebooks of responsa (including some by Samuel …

  1. ושלום [זקננו] ואדירנו וחשובנו כג[ק מר ור עלי ינצרהו ייי
  2. וישמרהו ביר עמרם זכרו לברכה [
  3. אטאל אללה [ב]ק[א]ה ואדאם עזה [ותאיידה
  4. וקד נפדת כתבי אליה גואב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מסמך משפטיT-S 13G1

  Copy of a Gaon’s responsum (might be Rav Hayya Gaon) that includes details about the house of Bustenai and an answer regarding the status of …

  recto

  1. ודשאילתון אשכחן לרב אהרן גאון דאמ האיי מאן דבעל אמתא
  2. דידיה נפק לחירות ואו אמתא דחבריה זאבין לה מן מארה 
  3. ומשחרר לה ונסיב לה ויהב טעמא למילתיה ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבT-S 10G5.8 + T-S 20.100

  No. 1: Letter of condolence from a Gaon on the death of the addressee's son. (Bamerkazim, pp. 69-72); No. 2: Letter from Hayya Gaon to …

  No. 1(Recto)

  1. ...ב..נ.ו ו.......... [עד אשר ימרט משער]
  2. ראשו ככת' ואמר[טה משער ראשי]................
  3. הוא עושה בעצמ[ו... שהדאג]ה .......
  4. פעלתה ברוחך כ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבBodl. MS heb. f 34/45 + Bodl. MS heb. f 34/44 + Bodl. MS heb. f 34/46

  Copy of a letter from Shemuel Gaon b. Hofni to the community in Fez. The beginning of the 11th century, handwriting of Sahlan b. Avraham. …

  Bodl. MS heb. f 34/45 45 recto

  1.         ישאו אחינו ש ממנו ומן יש סופר היש 
  2. בחורנו המהיר בתו יומן ר> הסדרים ור> המדרש 
  3. והפרקים והסיומין והסיעות ומן ה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 45 recto
  • 45 verso
  • 44 recto
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיT-S Misc.8.87

  Legal query addressed to Shemuel b. ʿEli (active ca. 1164–97; identification based on handwriting of the responsum on verso) concerning a man whose son becomes …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבT-S 10J1

  Letter copy from Sherira Gaon to the Maghrib, ca. 970. The writer describes the importance of the Yeshiva (Pumbedita) and asks to renew the communities’ …

  Recto

   ג

  1. מש[ה רב]ינו ומנהגות סנהדרין מהנה יוצאין 
  2. וגלוי וידוע לפי קדושינו כי מתוך דחק וצער 
  3. אנחנו אוספים את האלופים ואת החכמים בכל 
  4. כלא וכלא וגורסי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מסמך משפטיT-S 13J9.7

  Responsum by the court of the Babylonian Gaʾon Shemuel b. ʿEli. Dated: Ḥeshvan 1478 Seleucid, which is 1166 CE. Concerns inheritance issues between Yosef and …

  Recto

  1. ואלתתמין ותסאוי אלאקסאם פי אלתמן פאדא תחקקת אלאתמאן ותסאויהא
  2. וגב אן יכתאר לליתימה אלסהם אלג'יד ויקנא מן יוסף אלמדכור ומן זוג'תה 
  3. מעא ומן מעא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבJTS Schechter 13

  Letter from Isma’il b. Barhun al-Taharti to Efrayim b. Shemarya, Fustat. After a disagreement over selling indigo (it is not clear what the disagreement was …

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי אטאל אללה בקאך מן אלמהדיה
  2. ליומין בקי מן אב ואנא כארג ל[ל]קירואן ען סלאמה ללה
  3. אלחמד לו דהבת תעריפן שוקי אליך לטאל בה אל 
  4. ש[‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבT-S 13J23.7

  Beginning of a calligraphic letter in Hebrew rhymed prose by Shemuel ha-Levi b. Eli, the gaʾon ("head of the academy of the diaspora") in Baghdad …

  Recto

  1. שמואל הלוי ראש הישיבה שלגולה
  2. בן עלי ראש הישיבה שלגולה ז'צ'ל'
  3. [                      ובע]לי בריתנו הקהלות הנסגלות בשם אלהינו נדגלות ממעשי עולה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מסמך משפטיT-S Misc.26.1 + ENA NS 5.1 + ENA NS 5.2 + T-S 8G1

  Copy of a Gaon’s responsum (possibly R. Hayya Gaon) that includes details about the house of Bustenai and an answer regarding the status of the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבT-S NS 324.17 + T-S 8J13.25

  Pastoral letter with widely-spaced lines, from a Nasi, possibly David b. Daniel. Announcing that Meʾir ha-Sar and Yiṣḥaq ha-Dayyan will appoint all ritual slaughterers (טבחים) …

  recto

  1. ויעמ[י]ד שופטים בכל ערי יהודה הבצורות וככה | נעשה
  2. והניחוץ אינה טובה אלא מתון מתון ארבע מאה שויא
  3. והנה צוינו לאדירנו מרנו ורבנו מאיר השר היקר
  4. ה‮…

  תעתוק אחד 4 דיונים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבCUL Or.1080 3.25

  Letter from Shemuʾel b. Eli gaʾon, in Baghdad, in the hand of Yosef b. Yaʿaqov b. ʿEli Rosh ha-Seder of Irbīl, second half of the …

  Recto

  1. ענהם ולם יכאפח באלאנכאר אד אלסכט אלדי יחצל בתמייל אלאחכאם יכון עאמא יסתחק בה וקוע אלסיף ואלובא ואלנהב ואלג[וע]
  2. עלי מא קאלו קדמא אלעלמא ז'ל' ב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבT-S 12.99 + T-S 12.733

  Letter from Shemuʾel b. Hofni to the community of Qayrawan. Dateing: ca. 1008 CE. In which Shemuʾel reminds the community that the yeshibvot of Sura …

  Recto

  1. כי הרעב כאויבו גדול ולכן [                          ] ואמר הנה עין
  2. יי אל [יראיו] למיחלים לחס[דו להציל ממות נפש]ם ולהחיותם ברעב
  3. וכתוב ברעב [פר‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבL-G Misc. 101 + ENA 4011.75 + L-G Misc. 11 + Bodl. MS heb. e 100/55

  Letter from Shemuel b. Eli Gaʾon in Baghdad to an unknown person. In the hand of his disciple Yosef b. Yaʿaqov Rosh ha-Seder of Irbīl. …

  ENA 4011.75 Recto

  1. שמואל הלוי ראש הישיבה של גולה
  2. [ביר'] עלי [ר]אש הישיבה של גולה ז'צ'ל'
  3. אחינו אהובינו יקירינו בעלי בריתינו עדת הקדש שומרי משמרת
  4. התור‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  סמי ספרותיT-S 8.234

  Colophon to R. Saadya Gaon's commentary to one of the prayers (תפילת שמונה עשרה), written in Ashkelon in 1061. Verso: the beginning of R. Saadya …

  verso

  1. יפת בר תקוה סט
  2. תפסיר צלאה ראס אלמתיבה
  3. אלכבירה ייי שפתי כתבה
  4. עזריה בירבי דויד נ[ע]
  5. שנת ארבעת אלפים ושמנה
  6. מאות ועשרים ואחת שנה
  7. ליצירה במדינת אש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבT-S Misc.36.207 + Bodl. MS heb. e 44/80 + BL OR 5561B.9 + BL OR 5561B.10 + Bodl. MS heb. e 44/81

  Copy of a letter by Sherira Gaon and Hayye Gaon in the hand of a professional scribe. Originally written in ca. 1005. Sent to Fustat …

  A: TS Misc. Box 36, f. 207 (formerly TS Loan 207) B: Bodl. MS Heb. e 44, fol. 80 C: BM OR 5561 B, fols. 9-10 D: BODL MS HEB E 44, fol. 81 ed. Mann, ‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 80 recto
  • 80 verso
  • 81 recto
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבT-S 10J14.3

  Letter from Sahlān b. Avraham perhaps to Efrayim b. Shemarya. Dating: ca. 1030 CE. Written in a calligraphic hand and beautiful biblical style. Only the …

  1. . כומות השלומות לה חב[
  2. רצופות להחפות ולהגבר [
  3. מ . ו // . //תכם לכב גד קדש מר[
  4. יושמר משד ושבר ויאתא ל[
  5. נוחו בגן בישתני:[
  6. והפעם הראשונית שתה הרופא[
  7. נ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך