Search Documents

מסננים

73 תוצאות

 1. 51

  מכתבT-S 10J13.13

  Letter of recommendation for the bearer, a certain Yefet, an inhabitant of Fustat, who is said to be a respectable man who fell on hard …

  1. שלום עד אין קץ ואין מספר וברכות רבות כחול וכעפ[ר
  2. וברית עולם אשר לא יופר וחן מפואר והוד והדר
  3. ועטרת רצון וגיל ועלצון ואריכות ימים ומשוכות
  4. הזמן לכבוד ‮…

  I send peace unbounded and infinite / and multitude of blessings like sand and dus[t]/, and everlasting covenant which will not be broken, / gloriou‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מכתבT-S 8J24.6

  Fragment of a letter (right margin, top and bottom cut off). First part discusses the plight of a 'humble' cantor and teacher of small children …

  1. ] ופיה אלברכה ויקים
  2. ] יעגב מנך אלדי מא חנית עליה יום כמא. . .יק
  3. ] לא אבעתת לה קט תחפה פכם יריד אלחזאן אלעניו
  4. ] שגל תקים בה והו יריד פצה אלכתאב וכלף‮…

  Recto

   [...] the blessin[g] and remain [...] surprised that you did not take pity on him for a day, as befits [him] [...] you never sent him any gif‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מכתבT-S 10J30.11

  Letter in which Avraham Maimonides (1205-1237) recommeds to the judge Perahia and his sons a man who wishes to marry the judge's daughter.

  1. הנה אל ישועתי וכול'
  2. מוביל זאת האגרת לכבוד
  3. הדיין רבנו פרחיה היב'
  4. ולהדרת בניו החכמים ישצ'
  5. לא קיבל ולא נתפייס והוא
  6. עומד באהבתו מוסיף בבקשתו
  7. ואמר בחסדך‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S NS J294

  Informal note from Hillel b. ʿEli to Eli b. Yaḥya ("al-Parnas al-Neʾeman"). In Judaeo-Arabic. Asking him to look after Ṣedaqa b. Nufayʿ and his father …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מכתבT-S NS J371

  Recommendation letter addressed to Nahray b. Nissim, for a writer who is traveling to Egypt to copy manuscripts and to marry a relative of Nahray. …

  recto

  1. כת]אבי אלי אלעבראני וקד וגה מע מר' רב יוסף הדא
  2. ]ו וורקא ינסך לה מן הנאך מא אמכנה וכתב לה רבנו נהראי' 
  3. רחמ' כתאבא אלי חצרתה יסאלה פי תגשים אלע‮…

  recto

  1. …(לצרף את) מכתבי אל (המכתב) העברי; הוא שלח עם מר' רב יוסף זה 
  2. …ו'; ונייר כדי שיעתיק בשבילו משם מה שיוכל. וכתב לו רבנו נהוראי נטריה
  3. רחמנא מכתב‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מכתבCUL Add.3341

  Letter of recommendation sent by seven elders of the Jewish community in Minyat Zifta to the Nagid Avraham Maimonides, recommending Moshe, the son of a …

  1. . . . . . . . . . ועז מ]לך משפט אהב
  2. . . . . . .] יקבלון אלארץ באלמגלס אלסאמי מושב הדרת יקרת צפירת ת[פארת
  3. מרנו ורבנו אדוננו אברהם הרב המובהק אות הזמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מכתבT-S 13J10.13

  Recto: poetic letter with an acrostic spelling ‘Ḥalfon ben Mevoraḵ (מבוכר), Saʿadya ha-Mumḥe’. Evidently a line is in the wrong sequence in the poem, which …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מכתבT-S 8J13.23

  Letter, possibly from the office of Yehoshua Maimonides, recommending a man who is “poor but from a good family.” The community of Fustat is asked …

  1. אלגמאעה אלכרימה אלמקימין במצר יברכם צורם
  2. ויהיה בעזרם יוצרם אנס יעלמו באן אלואצל
  3. אלי ענדכם אלשיך ר יום טוב והו עני ומבני טובים
  4. ואהל ביתה צעיפין פגעל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מכתבT-S 13J19.19

  Form of a recommendation letter to the emissaries of the lepers of Tiberias, probably 1025.

  1. שלום מפי חכמי [ ] ומקהל ישראל ויהודה ומזקני [
  2. ליקר הדר רבנא הזקן המהודר בן רבנא
  3. מנו אחיך המתפללים על אריכות חייך והמבקשים טובתך [המק בה ישמע]
  4. בך כל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבT-S 12.16

  Draft of a letter of recommendation by Eliyyahu Ha-Kohen b. Shelomo Gaon, on behalf of the scribe of the Yeshiva, Shemuel b. Semah the cantor …

  ...

  1. ]בעריה ובבנותיה וכל
  2. סביבותיה חזניהם והמומחים שלהם
  3. (!)והפרנסים והעומדים בצריכיהם
  4. וסוחריהם יועדפו ברכותיהם וחן וחסד ימציאם
  5. יקומם ויבנה ביתו בימיה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבYevr.-Arab. II 1479

  Letter from Avraham Neḥmad to Moshe b. ʿAbd al-Waliyy. Writer and addressee are Qaraites. Written in Hebrew and Judaeo-Arabic. The letter begins with a recommendation …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מכתבENA 4020.25

  Letter from Yiṣḥaq b. Aharon Sijilmāsī, in ʿAydhāb, to Ḥalfon b. Netanel. Dating: 25 Iyyar [4900] AM, which is 14 May 1140 CE. Yiṣḥaq b. …

  1. וצל כתאב מולאי וסידי אלחכם אל[... מ̇ר ור̇ב חלפון]
  2. הלוי בר כבוד מ̇̇ר ורבנא נתנאל הל[וי החכם והנבון]
  3. ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה א̇גל אלכתב ואעלאהא אדאם אללה עזהא
  4. וסע‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מכתבENA 2808.17

  Recto: Letter from Shelomo b. Eliyyahu to his father Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. Recommending the bearer, Dā'ūd of Banhā, who is chronically in arrears …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מכתבT-S Ar.42.121

  Letter of recommendation. In Arabic script. Sent from Damascus to two high-placed addressees (al-majlisayn al-sāmīyayn) presumably in Cairo, al-Majlis al-[...] and al-Majlis al-Nūrī. Dating: Perhaps …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מכתבNLI 577.1/13

  Letter from al-Sharīf Ḥasan to the qāḍī Ṣanīʿat al-Mulk. In Arabic script, with diacritics and vowels, calligraphic. Dating: Perhaps 13th to 15th century, on paleographic …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מכתבT-S 10J10.10

  Letter from Ibrāhīm b. Isḥāq, evidently of al-Maḥalla, to Abu Saʿd Hibatallāh (aka Netanʾel b. Yefet Rosh ha-Qahal), in Cairo. The beginning is in Hebrew …

  1. כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת
  2. איש זקן מכובד . בברכות יוזבד . בתפארת עטרה יורבד . כעטה מכנסי בד שהוא
  3. לבד . השר היקר . הנברר ונחקר . ובצדק וזוריח כאו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מכתבT-S 13J26.6

  Letter from Abū l-Majd, in Qūṣ, to Abū l-Mufaḍḍal the judge, in Fustat. Mentions Egypt, Abū l-Riḍā, Ibn Ibrahim al-ʿArīf, Abū l-ʿAlā b. Ḥassūn, Abū …

  Recto:

  1. אצגר אלממאליך אלדאעי לה
  2. אלשאכר לתפצלה אבו אלמגד
  3. בש רח וענוים יירשו ארץ וג
  4. יראו את ייי קדושיו כי אין מחסור ליראיו רצון
  5. יראיו יעשה וג וראו כל ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מכתבT-S 10J17.19

  Letter from the son of the Nezer (i.e., Mevorakh b. Natan b. Shemuel) to the notable Netanʾel b. Avraham, a physician living in the Rif …

  1. בשמ רחמ
  2. כי ייי יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד
  3. שלום לך ושלום לעוזריך כי עזרך אלהיך
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  5. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מכתבT-S 12.289

  Letter of recommendation from Yehuda to Avraham ha-Zaqen about a righteous silk weaver named Tahor al-Talmid from the pupils of Avraham Maimonides (min jumlat aṣḥāb …

  recto

  1. עבדו ומודה חסדו
  2. יהודה
  3. וכהניה אלביש ישע וג
  4. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלחבר כגק' מר ור
  5. אברהם הזקן היקר השר הנכבד החכם והנבון תפארת ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבENA 4007.6

  Letter from Avraham ha-Reviʿi b. Shemuel ha-Shelishi, probably in Ramla, to Shelomo b. Yehuda, in Jerusalem. In Hebrew. Dating: Ca. 1040 CE. The letter is …

  ....

  1. הפסח יודיעני רבינו הגע[תם
  2. אני לרבינו גאון בעבור משה בן מבשר
  3. אחי נתן בן מבשר אוהביו ודורשי שלומו
  4. כי משה זה בן מבשר נושא כתבים [הביא]
  5. בעבורו היד‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מכתבT-S AS 145.6

  Letter from Mevorakh b. Natan ha-Ḥaver (judge in Fustat, 1150–81) to Shabbetay b. Avraham (judge in Minyat Zifta, 1135–78). Concerning (1) a muqaddam who has …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מכתבT-S 10J17.9

  Letter from Yeshūʿa ha-Kohen b. Avraham ha-Galili, in Shubra Damsīs, to Efrayim b. Meshullam (judge, active 1142–54). Dated: 1142 CE (month of Av). The writer …

  1. בשמ ר]חמ
  2. ערף] אלקדים סבחאנה מא ענדי מן שגל
  3. אלקלב ו]אלשוק ואלארתיאח אלי חצרה רב
  4. . . . . . . ] מרי ורבי אפרים השר הנכבד החכם
  5. . . . . . . ] התלמיד המו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מכתבT-S 16.287

  Letter dated 15 Sivan 1208 from Yehuda b. Aharon b. al-'Ammani (Alexandria) to Abu l-Majd Meir b. Yakhin (Fustat). The first part (r.6-17) deals with …

  Recto:

  בשמ רחמ כאדמה יהודה המלמד

  1. אלי חצרה אלמולא אלסייד אלאגל אלשיך בו אלמגד תפארת החזנים
  2. ועוזם [א]דאם אללה פי אעלא אלכיר בקאה ואדאם תאיידה
  3. ועלאה ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך