Search Documents

מסננים

169 תוצאות

 1. 151

  רשימה או טבלהENA 2808.63

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. List of expenses, beautifully written by Yefet b. David b. Shekhanya. Materials for the construction of a …

  Gil, Documents, pp. 187-188 Doc. #18, ENA 2808, f. 63Building expenditures ca. 1040SH [10-24-86]

  1. דרהם תמן סבעה חזם שועב ארבעה עשר דר תמן חזמ[ה]
  2. חבל‮…

  Recto

  1. dirhem. Paid for 7 bundles of twigs, 14 dir. Paid for a bundle 

  2. of ropes, 5 dir. Paid for 6 bundles of palm branches, 3/4 dinar. 

  3. For sa‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 152

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.40

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. In Judaeo-Arabic. Abū l-Majd is to give the bearer, a builder, 3.5 (dirhams?) for work on …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד
  3. שצ` ידפע למוצלהא
  4. אלבנא מא יכץ דרב
  5. אלמקאדסה פי עמל
  6. אלדרב והו תלתה ונצף
  7. עלי מא ת..ה
  1. ושל[ום]

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 153

  מכתבT-S 10J20.5

  Verso: Autograph letter from Moshe Maimonides to al-Shaykh al-Wathīq, i.e. Avraham b. Yaḥyā al-Najib, the tenant of a parcel of land near Dammūh belonging to …

  1. סררת בעאפיה חצרה אלשיך אלותיק שצ
  2. וקד נפדת להא ארבעין דרהמא
  3. מע מוצלהא תתם מנהא רמי
  4. אלתראב ותאכד לנפסהא עמא
  5. תקדם מן איאם אלעמארה דרהמין
  6. פי כל יום וגי‮…

  Verso

  1. שמחתי בהחלמת הדרת הזקן ״הותיק״ ש״צ (שמרו צורו)ֿ.
  2. והריני שולח לו ארבעים דרהם 
  3. עם מוסר זה. שישה מהם להשלכת
  4. העפר, ויקח נא לעצמו על חשבון 
  5. ימי הע‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 154

  מסמך משפטיT-S 16.222

  Lease of a date plantation owned by the Qodesh, ca. 1150 CE. A deed of lease is drawn up by the court, by which a …

  1. [לקנית מעכשיו ברצונו ]קנין גנור חמור בכלי הכשר לקנות בו
  2. בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין אנה קד אסתאגר אלבסתאן אלמדכור מדה תמאניה סנין כואמל אל‮…

  Recto

  (We acquire from Hiba) 

  1.  . . . . as a complete and solemn acquisition, with an instrument that is proper to acquire with, 

  2.  (from now on, ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 155

  מסמך משפטיT-S 16.122

  Recto: Lease of a compound in Ascalon, ca. 1120(?)-1146. A compound in Ascalon is leased by the representatives of the qodesh to to Shelomo ha-Zariz …

  a (recto)

  1. [ ] כראנו [
  2. על תלה ומיושבת ועו[ ] בניניה ועציה וצ[
  3. חכירות דנן קיבלתי [
  4. ]שלמה דנן בן חלפון נע ב[מנ]א דכשר [לקנות בו] נמי [
  5. יומי בירחא דאיי‮…

  a (recto)

  1. .... we leased (a compound ….) 

  2. (that stands) in its place and is inhabited …. its buildings, trees, and .... 

  3. this (deed) of lease ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 6. 156

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. b 11/5

  Account draft of the Qodesh, written in Arabic characters apparently by Yefet b. David b. Shekhanya on the verso, probably after the recto had been …

  1.              ]على موجب المشروح من
  2.           اثن]ين وثلثين واربعماية
  3.             ا]لعين تسعه عشر دينار ونصف قيراط
  4. ومن الورق الف واحده وماتين واحدى ع‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 5 verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 157

  רשימה או טבלהT-S K15.13

  Account for Shevat and Adar 1495 sel. ca. 1184. This is a single leaf from the notebook of Shemuel b. Saadya, written in two columns. …

  I

  1. תצקיע גבאיה אלשיך [אבו אלביאן

  לשהרין והמא שבט ואדר]

  1. אלמואפקאן לשואל ודי אלק[עדה]
  2. דאר אלנגיד כב אל[

  Margin:

  סכן ר יעקב יח

  1. דאר אלזית ית
  2. סכן בן ‮…

  I (verso)

  1. The accounting of the collection of al-Shaykh Abūʾl-Bayān for the two months, Shevat and Adar, 

  2. corresponding to Shawwāl and Dhūʾl-qaʿ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 158

  רשימה או טבלהENA 4011.62

  Verso: Account of the qodesh. Dating: ca. 1215 CE, according to Gil. This document records sums deposited by several collectors of the qodesh with its …

  1. תלאתה מאיה [[גיר ג']]
  2. [[וענדי ק וג']]
  3. אלבאקי פי גהתה ללגבאיה סז<
  4. תמאנין גיר דרהם
  5. אלדי קבצה מנה אלשיך בו אלחסן
  6. אלהוד מן אלגבאיה פי דפוע עדה
  7. אלף דרהם ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 159

  רשימה או טבלהT-S J1.47

  Account of the qodesh ca. 1234. This is a double leaf from a notebook, containing four columns of items. Both revenue from rent and building …

  1. תסקיע אלרבע ראבע אייר [ ]
  2. רגב סנה אלתר שנת אתקמה
  3. אבו אסחאק אלגזולי כרא ביתה
  4. סכן רבי אברהם אלמגרבי 10
  5. אלמקבוץ מן אלנצארא מן אלמתולי
  6. וען חסאב 11
  7. ודלך‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 160

  מסמך משפטיT-S K25.240.54

  Verso: Autograph order from Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the cantor Abū l-Ḥasan (=Yedutun ha-Levi?) 9 dirhams. T-S K25.240 consists of small written …

  1. ב
  2. אלשיך אחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללחזן אלגליל אלשיך
  4. אבו אלחסן שצ` ען אלמתובה?
  5. ל. מן רסם אלמזונות תסעה
  6. ושלום דרהם

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 161

  מסמך משפטיT-S K25.240.11

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to expedite the payment of 81 dirhams to the Muslim Judge Shams al-Din. This …

  1. ב
  2. אלשיך אבו אלמגד שצ' יעגל בתסלים
  3. אחד ותמאנין דרהמא ללקאצי שמס אלדין
  4. תגליק מא בקי לה מן גואלי סנה ארבע
  5. ועשרה וסת מאיה יא` אלעגמה (עלעגמד/ר/י?)‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 162

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.24

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give 10 dirhams to Yeshuʿa for teaching Ibn al-Ziftāwī through the end …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללשיך ר` ישועה שצ`
  4. מן גהה וקף אלמהדב ען
  5. תעלים אבן אל.... אלי אכר
  6. פסח אתקכט עשרה דרהם ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 163

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.21

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the judge 20 dirhams apparently on account of the closure of …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 164

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.12

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to send to al-Shaykh al-Thiqa quickly ('and by any stratagem') the payment of …

  12

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלאגל אבו אלמגד שצ` יוצל ללשיך
  3. אלאגל אלתקה שצ` מן גהה אלרבע כמסה ותלאתין
  4. דרהמא ען תגליק בקיה מא בקי עלי אלקאדרי
  5. לדיואן אלסלטא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 165

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.46

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Mainly in Arabic script with some Hebrew script. Abū l-Majd is to do something for the …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 166

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.13

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Written in a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script. Dated: 2 Iyyar 1529 Seleucid, which is …

  13

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלמבין שצ' {למוצלהא אלשיך
  3. פצל אלרשיד? ........ בסבב גבאיה
  4. אלגואלי עשרין? ... תאני} אייר אתקכט
  5. ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 167

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.53

  Small scrap with ~2 words of Arabic script. T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 168

  מסמך משפטיT-S 13J21.31

  Recto: Statute for tenants of the Qodesh. Dating: ca. 1215 (according to Gil, but his handwriting comparison may not be sound, and this document could …

  1. יעתדר ען וזנה אלאגרה פי כל
  2. שהר בחאלה מן אלאחואל פאן כמא
  3. יכדי ויתצדק מא יאכלה יתצדק
  4. מא יזנה אגרה תם אחרמנא
  5. באסם מן יסכן פי דאר או טבקה
  6. בגיר אלקימה א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 169

  מכתבT-S 13J36.6

  Letter from ʿEli b. Yehezqel ha-Kohen, Jerusalem, to Eli b. Hayyim ha-Kohen, Fustat, concerning Eli b. Yehezqel's travels to Acre and Tyre, return to Ramla, …

  Recto:

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלכהן אלפרנאס ואדאם עזה ותאידה מן אלרמלה
  2. ליג בקין מן אב וכאן קד סאפרת אלא צור מן נצף סיון ואקמת באלרמלה ופי אלבחר
  3. ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך