Search Documents

מסננים

169 תוצאות

 1. 101

  רשימה או טבלהT-S NS 306.1b

  List of the houses owned by the Qodesh. Dating: ca. 1160 CE. The beadle Maḥfūẓ presents a list of houses belonging to the qodesh which …

  Recto:

  1. ثبت
  2. الادر الجارية في احباس اليهود لمساكينهم
  3. من جملتها ما اورده المتولى لجبايتها
  4. وهو ما بين
  5. دار //تعرف// بالريس ابو المنصور قام بما عليه ثلثي‮…

  Recto

  1.  Record 

  2.  of the compounds that are at present foundations of the Jews for their poor 

  3. (3-4) as cited in their entirety and specified by‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 2. 102

  רשימה או טבלהT-S NS 320.141

  Verso: Account of the Qodesh: building expenditures and supplies for the Synagogue. Dating: ca. 1042 – Nov. 1043. In the hand of Yefet b. David …

  TS NS Box 320, f. 141 (formerly TS NS Box 320, f. 15) Gil, Documents, pp. 204-206 Doc. #28 Building expenditures and supplies for the Synagogue ca. ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 103

  רשימה או טבלהT-S NS J375

  Account of the qodesh for display ca. 1222-23. This document is the final copy of the record of which the preceding document (ENA 3824.1) is …

  TS NS J 375 Gil, Documents, pp. 431-432 Doc. #129 Accounting of the Qodesh for display ca. 1222-23 SH [3-17-87] (P) a

  1. אלדי ללשיך אבו אלטאהר אלכאדם
  2. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 4. 104

  רשימה או טבלהT-S NS J433

  Account of building operations ca. 1200. Fragment of a leaf, upper left part, in a calligraphic hand. It itemizes mainly work in clay, and the …

  TS NS J 433 Gil, Documents, pp. 391 Doc. #104 Accounting of building operations ca. 1200 SH [3-3-87] (P)

  1. ]ה רקאצין סבעה דראהם: מא נצף: אלאסבוע [[אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 105

  Credit instrument or private receiptT-S NS 320.27

  Money order of the Qodesh. Dated: 1477 Seleucid, which is 1165/66 CE. Issued by Shemuel b. Seʿadya, for 9.5 dirhams, from the collection of the …

  Recto

  1. ידפעו גבאה רבע אלמקאדסה לאבו מנצור
  2. בן בעל כאלת נתן בן יחזקאל [אל]דמשקי
  3. תסעה דראהם ונצף ען נציבהם רבע
  4. אלמקאדסה שנת אתעז ושלום
  5. ש[מ]ואל בר סעדיה‮…

  Verso

  1. The collectors of the Estate of the Jerusalemites shall pay to Abū Manṣūr 

  2. the son of Nathan b. Ezekiel al-Dimashqī's aunt's husband, 

  3. 9‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 106

  רשימה או טבלהT-S K25.208 + T-S AS 145.18

  Account of the Qodesh. Revenue from rent. Dating: probably ca. 1043. The right margin of the leaf is missing; however, we have in it an …

  TS Box K 25, f. 208Gil, Documents, pp. 203-204 Doc. #27Revenue from rent probably ca. 1043SH [9-26-87] (P)

  1. ת]לתה דר` מן טאוס תלתה [ ]
  2. דאר] אלחפאר ב‮…

  Recto

  1.  .... 3 dir. From Ṭaʾūs, 3. 

  2. .. . .Dār al-Ḥaffār : The room of al-Baʿlbakī, 4. 

  3.  . the room of b. Sulaymān, 6 dir. 

  4.  . . . . added it ‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 107

  רשימה או טבלהBL OR 5566B.33

  Account of building operations ca. 1216. Expenditures for construction materials and labor, as recorded in the course of several days. The work is done at …

  1. מא אצרף [
  2. בולמנא אלפא[מי]
  3. בתאריך יום אלג
  4. אלסאבע ועשרין מן
  5. שבט שבת קכז לשט[רות]
  6. טין קפה סלבה 1 ½ ⅛ 9 ½ 7
  1. גבס גדא תבן 10 ½ 2 10 9
  1. רקאצין בנא 5 12‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 108

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. b 11/5

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1041. In the hand of Yefet b. David b. Shekhanya. Most items in this account refer to building …

  1. [ ]ן טוב [
  2. [ ]עשר דר` ור[בע
  3. אחד ועשרין דר[
  4. דרהם ללבנא עמ[
  5. רקאצין אגרתהם[
  6. עמל פי אלגמלון נמ[ ]צבי[
  7. דרא אלואח גומיז תלתה עשר דר[הם ]שמן
  8. דרהמין הבה לצ‮…

  Recto

  1. . . . . bricks ... 

  2.  10 1/4 dir. 

  3.  21 dir. .... 

  4.  dirhem. The mason . 

  5.  2 helpers, their wages . . . 

  6.  worked at the vault and . .‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 5 recto
  הצגת פרטי מסמך
 9. 109

  מסמך משפטיT-S Ar.18(1).35 + T-S 20.96

  Record of the activities of the qodesh at the end of the 10th and the first half of the 11th century, up to 1034 CE. …

  [a]

  1. יקול מן כתב כ[טה] פי אכר הדא אלכתאב אן אלדי נעלמה ונשהד בה אן גמיע
  2. מא לחקנאה מן אלמואצע אלמחבסה עלי כניסה אלשאמיין במצר דאר תערף
  3. בדאר אלברקי כא‮…

  a recto

  1. Those who wrote their signatures at the end of this writing declare that we know and witness that all 

  2. the places here involved that are‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 110

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. c 56/10

  Account of building operations ca. 1240. Written on a sheet of paper made into a booklet of four leaves, it is a record of current …

  13 ½ 9 14 4 9

  1 3 ½ 11 42 11

  d c margin:

  6 ½ 1 ¼ 1 ¼ 15

  1. ואיצא מרכם גדאהם
  2. 1 ½ 20

  margin:

  1. נגארין לתטביק אלבאב
  2. 17 ½
  3. [[פרש וסנט]] [[סלבה]]
  4. [[ ]] [[מא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 10 recto
  • 10 verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 111

  רשימה או טבלהENA 2592.29

  Accounting of the qodesh, ca. 1240. A double leaf, torn into two parts, this document contains a main record of current revenues from rent, but …

  1. דו אלחגה אלמקבוץ אצרף פיה מן יד אלפראן
  2. [ ]פכיר[ ] אסכנדראניה זינב רשק[ [
  3. 2 2
  4. בו [ב]ן כאל ואלבית אלדי בגנבה אלארמ[לה ]
  5. זינב הרון [ מ]קאבל[ ]
  6. 2 2
  1. 2‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 12. 112

  רשימה או טבלהENA 3124.13

  List of expenditures of the Qodesh ca. 1169-70. An accounting written in the hand of Judge Shemuel b. Saadya ha-Levi, on both parts of a …

  1. אלעראקיין ען תמן גיר א וען חמולה טוב נצף וען
  2. חראסה דאר עבלה שהר צפר נצף וען אגרה
  3. דעאמה לדאר עבלה עשרה ווהבה [ ] אצחאב
  4. ארבאע דרהמין בען חראסה קצר אל‮…

  Recto

  1. The Babylonians, paid for lime, 1. For transportation of bricks, 1⁄2. For 

  2. nightwatch: Dār ʿAbla,' for the month of Ṣafar, 1/2. Rent 

  3. fo‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 13. 113

  רשימה או טבלהENA 3824.1

  Account (draft) of the Qodesh ca. 1222-23. Record of an accounting in which mainly expenditures are preserved. Listed are expenditures made by the beadle Abu'l-Tahir, …

  1. וען שהר סיון II

  אלכניסה

  1. אלגמלה

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 14. 114

  מסמך משפטיT-S 10J28.13

  Legal document (written by Yosef b. Shemuel. AA) . Lease of an apartment of the Qodesh ca. 1194 and 1199. A deed of lease is …

  a

  1. [ ארבעה]
  2. ועשרין שהרא אולהא ח[דש כתב אלאג]ארה אלתי בידה והו חדש מרחשון
  3. שנת אלפא וחמש מאה ו[סתה] לשטרות אלמואפק לדו אלקעדה
  4. סנה תסעון וכמס מאיה לתאר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 115

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.10

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca.1040. The upper part of a leaf, writtten by Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from Gil, Documents, …

  TS Misc. Box 8, fol. 10Gil, Documents, pp. 181-182 Doc. #14Revenue from rent ca.1040SH [10-21-86]

  1. דינאר[ ]גביתה [ע]ן שהר צפר מן אלסנה
  2. מן דאר בן חסן‮…

  Recto

  1. dinars …. that I collected for the month of Ṣafar of that year 

  2. from Dār b. Ḥasan al-Ṣabbāgh: The room of Sahlān, 9 dir. 

  3. The room of Wa‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 116

  רשימה או טבלהT-S K25.84

  Account of the Qodesh: payments to workers and revenue from rent, ca. probably 1043. The recto of this leaf contains details of different sums paid …

  TS Box K 25, f. 84Gil, Documents, pp. 197-198 Doc. #24Payments to workers and revenue from rent ca. 1043SH [9-21-87] (P) a

  1. בשמך רח` תבת מא גבי פי ג‮…

  Recto

  1. In Thy Name, oh Merciful! The list of (the sums) collected during the week of the end of Rabīʿ : 

  2. Sunday: Ḥusayn, 1+2. From b. Ḥarb, 1. 

  3. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 117

  רשימה או טבלהT-S 10J11.26 + T-S K25.227 + T-S Ar.44.223 + T-S Ar.18(1).181

  Accounts of the Qodesh in the hand of Yefet b. David b. Shekhanya. Yefet (also called Ḥusayn b. Dāʾūd) along with the parnas Yaʿaqov b. …

  a) TS Box K 25, f. 277b) TS Arabic Box 44, f. 223c) TS Arabic Box 18-1, f. 181Gil, Documents, pp. 167-171 Doc. #11Building expenditures and revenue ‮…

  Recto

  1. In Thy Name, (oh Merciful)!

  2.  Record of the expenditures made in the estate of the Synagogue in the year 429 

  3.  by Ḥusayn b. Daʾūd b. Shek‮…

  תעתוק אחד 3 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 118

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.35

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the bearer, Seʿadya al-Nazir, who is sick, 5 dirhams from the waqf …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  3. ידפע למוצלה סעדיה אלנזיר
  4. אלמריץ כמסה דרהם מן גהה וקף
  5. ושלום אלמהדב

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 119

  רשימה או טבלהT-S K3.11

  Account for Tammuz and Av 1494 sel. ca. 1183. Only the revenue part of this account is presevred. It contains the sums from 22 apartments …

  TS Box K 3, f. 11vGil, Documents, pp. 342-343 Doc. #86Accounting for Tammuz and Av 1494 sel. ca. 1183SH [1-31-87] (P)

  1. תצקיע חדש תמוז ואב אתצד
  2. דאר א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 120

  רשימה או טבלהT-S K15.45

  Account of the Qodesh: revenue from rent and building expenditures, probably ca. 1043. The recto of this leaf is a continuation of the two preceding …

  TS Box K 15, f. 45Gil, Documents, pp. 200-202 Doc. #26Revenue from rent and Building Expenditures probably ca. 1043SH [9-26-87] (P) a

  1. עגוז דרהמי[ן
  2. ‮…

  Recto

  1. . . . . The old woman, 2 dir. 

  2.  The two rooms of al-Ṣaydalānī, 8 dir. 

  3.  Dār al-Barqī, 5. 

  4.  From Dār al-Ḥaffār: 

  5.  The room of Ḥasan a‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 121

  רשימה או טבלהT-S 12.23

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1037. In the hand of Yefet b. David b. Shekhanya. A very damaged record, mentioning the supply of …

  1. וגדע פי אלטין [
  2. ועשרין דר' ו[
  3. [ ]קאתן פי עיט ופי
  4. תמן אלסאס איה[ ] פעל [ ]תלת ועשר[ון]
  5. דרהמין ורבע[ ] גדה נשארין מדה [ ]
  6. [ ]פי ד[ ]אני[ ]
  7. [ ]
  8. [ ]
  9. [ ‮…

  Recto

  1. cut in the clay .... 

  2. and 20 dir. ....

  3.  .... in … and in ... 

  4. paid for oakum .. . . 23 

  5.  2 1⁄4 dir. ... meal of the sawyers during .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 122

  רשימה או טבלהT-S J1.44

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. Mainly materials for ceilings and roofs, palm branches, ropes, reeds, etc. Treesare also listed and the supply …

  1. תמן ועשרין[
  2. ודפאפין וארבעא נכל וא[
  3. וכמסין דר` ועוד סנט
  4. אגרה נשארין עשרין דר` חמולה דרהמין
  5. תמן אלף גרידה סתין דר` חמולה דרהמין
  6. ואשתרי מן יוסף קראבה ‮…
  1. paid 20 .... 

  2. and 2 rafters, and 4 palm trees, and …. 

  3. and 50 dir., and an acacia tree 

  4. The wages of the sawyers, 20 dir. Transportation, 2 ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 123

  רשימה או טבלהT-S J2.63

  Account for Av and Elul 1494, and Tishri 1495 sel. ca. 1183. A double leaf, taken from the notebook of Judge Shemuel b. Saadya, this …

  1. תצקיע גבאיה אלפרנס ביאן לשהרין והמא אב ואלול
  2. אתצד דאר אלזגאג אלקאעה טו ½ דרי ז כרים ה
  3. עבד אלעזיז ה מנצור א ½ עיסי ו וחיד ב ½
  4. אם עוץ ב עביד ד סלימאן‮…

  a: (verso)

  1. The accounting of the collection of the parnās Bayān for two months namely, Av and Elul 

  2. 1494: Dār al-Zajjāj. The qāʿa, 15 1⁄2. Darī,‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 124

  רשימה או טבלהT-S K15.13

  Account for Marheshwan and Kislev 1495 sel. ca. 1183. This is a double leaf of the notebook of Shemuel b. Saadya. The first part is …

  TS Box K 15, f. 13b-c Accounting for Marheshwan and Kislev 1495 sel. ca. 1183SH [2-13-87] (P) a recto, right column

  1. תצקיע גבאיה אלפ[רנס אבו אלביאן ‮…

  Recto, right column

  1. The accounting of the collection of the parnās Abūʾl-Bayān, Marheshwan 

  2. and Kislev 1495: Dār al-Zajjāj, the qāʿa, 31.

  3. Manṣ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 125

  רשימה או טבלהT-S K21.98

  Account of the Qodesh: building expenditures and revenues from rent, ca. 1037. The expenditures listed are for clay work, carpentry, sewage work. In this early …

  Recto

  1. [ ]ק[ ]א[
  2. מן [ ] דאר אל[
  3. בנאיין אלאגרה [
  4. ואתני עשר רקאץ לאבת[ ]ה תלתה
  5. ותלתין דר' מא סבעה דר'
  6. תמן טין אסוד מע אלקופתין תמניה
  7. דר' ורבע' תמן שוח‮…

  Recto

  1. (1-2) .... From … Dār al- .... 

  2. Masons, the wages ....

  3. (4-5) 12 helpers for . . . . , 3 dir. Water, 7 dir. 

  4. (6-7) Paid for black c‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 126

  רשימה או טבלהT-S K25.169

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. 1040. A fragment seemingly belonging to the same record as T-S NS J264a and also written by …

  TS Box K 25, f. 169Gil, Documents, pp. 184 Doc.#16Revenue from rent ca. 1040SH [10-22-86]

  1. ] ורבע ומן שבת דרהמין ונצף ורבע`
  2. ומן בן אלחלאל דרהמין` ונ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 127

  רשימה או טבלהT-S K25.254

  Account of the qodesh, ca. 1165. A double leaf from a notebook. The draft of an accoutning occupies only one half of the leaf, and …

  TS Box K 25, f. 254 Gil, Documents, pp. 306-307 Doc. #69 Accounting of the Qodesh ca. 1165 SH [1-29-87] (P)

  1. אמין אלדולה כ
  2. אלשאערין כ
  3. בנת אבו אלפרג ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 128

  רשימה או טבלהT-S NS 99.49

  Account of the Qodesh: revenue from rent, probably ca. 1043. A fragment of the right part of a leaf, the top and bottom of which …

  TS NS Box 99, f. 49 Gil, Documents, pp. 199-200 Doc. #25 Revenue from rent probably ca. 1043 SH [9-26-87] (P) }

  1. ו[אי]צא מן [
  2. דר בית אכתה כמסה דר אמ‮…

  Recto

  1. Also, from .... 

  2.  Dir. His sister's room, 5 dir. Umayna ...

  3. 12 dir. The shop of al-Maghāzilī.... 

  4.  The qaṣr of Ḥāmūd, 4dir. From Dār a‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 129

  רשימה או טבלהT-S 8J11.7

  Account for Elul 1494 and Tishri 1495 sel. ca. 1183. This document contains the last part of the expenditures for Elul. Then additional revenue from …

  a

  1. [אלמ]גריבי ורק א ¼ חמולה ½ אלגמלה שב ולה איצא פי תמן
  2. אלכסוה יו וען זית לבן גלאב מן חדש תשרי אתצה
  3. י ד עמל קנאה דאר אלזגאז יג ½ דאר בן טיבאן ב ½
  4. לו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 30. 130

  רשימה או טבלהT-S 8J13.18

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1044 SH [11-12-86] Fragment of a leaf written by Yefet b. David b. Shekhanya, torn at its upper …

  1. ]רסתה את[
  2. ]דר` דכר אנה בקייה מן איאם [ ]א[ ]א[ ]
  3. ]ק דר` והדא תבת מא אנפקה משרף פי
  4. ]סנט וחמלה תלתה דר` תמן סיסבאנה נצף
  5. ]דרהמין ונצף תמן רטל מסאמיר ד‮…

  Recto

  1. . . . 

  2.  . . . dir. which, he said, are a balance from the days.

  3.  . . . dir. And this is the account of what was spent by Mushrif for 

  4. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 131

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.34

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the bearer, the cantor of al-Maḥalla (or 'al-majlis'?), who is sick, 5 …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד
  3. שצ' ידפע למוצלהא
  4. חזן אלמגלס אלמריץ
  5. כמסה דרהם מן וקף
  6. אלמהדב ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 132

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.26

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the bearer 30 dirhams from the waqf of al-Muhadhdhab for somebody for …

  1. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  2. יוצל למוצלהא //תתמה// עשרין דרהמא
  3. מן גהה וקף אלמהדב שצ` עמא
  4. יוהב? (יותב?) עליה ר` ישועה נע` ען תעלים
  5. אלפקרא ואליתומי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 33. 133

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.36

  Recto: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides? Abū l-Majd is to give 4 dirhams to Namir and 3 dirhams to the Nazir on …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  3. מן גהה וקף אלמהדב [[ען]] סבעה
  4. דרהם לנמר בסבב מרצה
  5. ותלתה ללנזיר אלמריץ

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 134

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.33

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the female bearer, the messenger of the sick Umm Nissim, 5 …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ'
  3. ידפע למוצלתהא //רסולה // אם נסים
  4. אלמריצה כמסה דרהם
  5. מן גהה וקף אלמהדב שצ'
  6. ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 135

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.27

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to pay the bearer, Nissim the teacher, 6 dirhams for 6 weeks of …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 36. 136

  מכתבT-S 8J15.17

  Letter of complaint to Maimonides regarding funds for the Qodesh. Written in the hand of Meʾir b. Hillel b. Ṣadoq Av. The plaintiff asks why …

  1. ביראת שמים ובאמונה פי מא כאן מתוליה לישראל
  2. ושהאדה אלדיינין אלקבועין פי דלך אלוקת מעי עלי דלך
  3. כט רבינו חייא ורבינו יעקב ומן אנצאף מעהם וחס
  4. לכבודו אן‮…

  Recto

  . . . (R. Isaiah ha-Levi was appointed to be in charge of the qōdesh since he excelled in) 

  1. piety and trustworthiness in his administration ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 137

  רשימה או טבלהENA 4011.44

  Account of the qodesh, ca. probably 1158. Fragment of an accounting between the qodesh and, apparently, its partner in the ownership of a compound, known …

  1. ולה ען חכר תמן אלדאר אלדי [
  2. אלמערופה בדאר הבה אלאב[זארי]
  3. אולהא כסלו אתסא ואכר[הא
  4. דרהם סוא אל[
  5. ען שנת א[ ]
  6. ועליה מן בדאיה שנת את[ ]
  7. אלי נהאיה אדר את‮…

  Recto, column II

  1. To his credit, for ḥikr of 1/8 of the compound which …

  2.  known as Dār Hiba al-Abzārī, 

  3.  beginning Kislev 1461, ending…

  4. dir. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 38. 138

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.154

  Account of building operations ca. 1240. A double leaf taken from a notebook, written in Arabic script. The document mentions work on a dome and …

  Verso Left Column

  1. الباقي [ ]د سلخ شعبان في العماره
  2. ½ 201 در 56 دنانير
  3. اول رمضان المبارك ثمن مقار القبه
  4. والمرمه في السطوح مروان ¾ 1
  5. ما ¾ 1 ما ورقاص ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 39. 139

  רשימה או טבלהT-S 8J11.7

  Account for Nisan and Iyyar 1493 sel. ca. 1182. This account deals with another part of the qodesh estates and the names of the 12 …

  a

  1. תצקיע אלרבע לאבו אלביאן אלפרנס דו אלקעדה ודי אלחגה
  2. מופק לניסן אתצג דאר אלזגאג אלקאעה ואלעלו
  3. די אלחגה עט [[טו]] עא
  4. דאר בן טיבאן כב יוסף אלגזאר יח ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 140

  רשימה או טבלהT-S Ar.51.144

  Account of revenue from rent ca. October 1201. A double leaf of a notebook, of which only the upper part is preserved. It was originally …

  a

  1. תצקיע אלמסכון לחדש
  2. מרחשון והו מחרם סנה חצ
  3. אלמסטאח י>
  4. דאר אלברג בקא בן מחפוט ב
  5. זוגה ופא ב
  6. אבנה ברכה בן נפיע [ ]
  7. דאר אלנגיד ז
  8. אבו סחק אלזיאת י
  9. דאר ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 41. 141

  רשימה או טבלהT-S K3.21

  Account of the qodesh ca. 1240. A record of pecuniary operations. Apparently legal matters and relations with the Muslim authorities now figure among the activities …

  TS Box K 3, f. 21 Gil, Documents, pp. 465-466 Doc. #139 Accounting of the Qodesh ca. 1240 SH [3-18-87] (P) a

  1. אלמגרם אלדי לם יחצל לדאר
  2. בן נעמאן מנה ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 42. 142

  מסמך משפטיT-S K25.240.52

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. In both Judaeo-Arabic and Arabic script. Abū l-Majd is to give a certain sum of money to …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 143

  מסמך משפטיBL OR 5566B.29

  Lease of an apartment to a parnas as settlement of a debt, AD 1029-1031. The qodesh owes Yaʿaqov b. Mevasser (whom we shall find six …

  a

  1. [ ]מפני ה[
  2. תקדם[ ]כדמה ללהקדש תכתור מצאלחה וגב[
  3. דכרהא ליעקב בר מבשר הדא בעד אן אעתרף [
  4. שי מן ארבאעהא גיר הדה אלעשרה אלדנאניר [
  5. מע אלפראנסה אבקאהם‮…

  Recto

  1. (1-2) . . . . previously… service to the heqdēsh, will bring many advantages… 

  2. (3-4) mentioned, to the said Jacob b. Mevassēr after havi‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 44. 144

  רשימה או טבלהT-S K6.44

  Accounting of the qodesh ca. 1247. The recto contains the lists of revenue from rent for the month of Siwan. The verso has a list …

  a

  1. מסתכרג שהר אלמחרם אלדי הו סיון שנת אתקנח
  2. בית פכר אלשמאע ¾ 4
  3. אבן יחיא אלחאשר 2
  4. טוביה אלרומי ½ 2
  5. אם הבה מעדדה 3
  6. אבו אלגית אלדהאן 10
  7. עבדאללה סקא 3
  8. נ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 45. 145

  רשימה או טבלהT-S NS J230

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. A badly damaged fragment of an account written by Yefet b. David b. Shekhanya. Work done at …

  TS NS J 230Gil, Documents, pp. 191-192, Doc. #21Building Expenditures ca. 1040SH [9-18-87] (P) a

  1. [ ]כרא [
  2. [ ] דאר אל[ ]מאד[
  3. ]תקדם ללסקאין [ ] ונצף`‮…

  1. … rent…

  2.  .... compound .. 

  3.  …to the water carriers … and half a dir…

  4.  …its sewer, and transportation of bricks, 5 dir. ... 

  5.  .... (Dār) ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 146

  רשימה או טבלהT-S NS J264a

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. 1040. A very damaged leaf, in the handwriting of Yefet b. David b. Shekhanya. The revenue from …

  Gil, Documents, pp. 182-183 Doc.#15, TS NS J 264 Revenue from rent ca. 1040 SH [10-21-86]

  1. איצא [מן קבצתה] מן אגרה רביע [אלאול]
  2. [מן] בית יע[קב] ד דר‮…

  Recto

  1. Also, collected by me from the rent of Rabīʿ al-awwal: 

  2. From the room of Jacob, 4 1⁄2 dir. From the khuṣṣ of al-Rūmīya, 2 3/4 dir.

  3. From ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 147

  רשימה או טבלהT-S NS J305

  Accounting of building expenditures ca. 1230. Fragment of a leaf, of which the bottom left part is missing; it includes three columns of items on …

  a I

  1. כמסין אגבס
  2. פי דאר חאיון
  3. 20 20 6 10 ½ 21
  4. אלגמלה
  5. 77 ½
  6. עימרן(!)
  7. פי טבקה
  8. גיבס(!)
  9. 32 ½ 25 20
  10. 77 ½
  11. ואי[צ]א טין
  12. וכאשב(!) אלתי
  13. קבץ ען יום אלד

  II

  1. אלדי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 48. 148

  רשימה או טבלהT-S NS J342

  Account of the qodesh, ca. 1120. Revenue from different people is listed, mostly without specifications. The sums seem to represent money of the qodesh deposited …

  Gil, Documents, pp. 242-243 Doc. #43, TS NS J 342v Accounting of the Qodesh ca. 1120 SH [12-2-86] (P)

  1. [ מט]אביך יז דינ< תמן גאריה
  2. [ ]דיא[ ] אבו עומר ז סבעה ונ‮…

  Verso

  1. …. the sugar-refineries, 17 dinars. Paid for the slave girl 

  2. …. Abū ʿUmar, 7, 71⁄2 

  3. …. dir., 2 qīrāṭs and 7 .... the tenant, the hired w‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 149

  מסמך משפטיDK 237.4

  Legal document. Dating: probably ca.1185. This is the only known document that refers to the majlis of Maimonides. It is a draft of a statement …

  1. בש רח
  2. נקול נחן אלגמאעה אלמתבתין כטוטנא באכר הדה אלסט[ור]
  3. אננא ראציין באן יטלק מן גבאיה אלרבע אלמוקף ברסם
  4. אלעניים ברסם גזיה אלשיך אלנגיב מר ור אברהם‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 50. 150

  רשימה או טבלהENA 4011.35

  Money order of the Qodesh. Ca. 1162-63. The judge Shemuel b. Saadya ha-Levi wrote and signed an order to pay 9.5 dirhams to the children …

  ENA 4011, f. 35v ed. Gil, Documents, pp. 308 Doc. #70 Money order of the Qodesh. Ca. 1162-63 SH [1-29-87] (P)

  1. ידפעו גבאה רבע אלמקאדסה לאולא[ד]
  2. הבה ‮…

  Verso

  1. The collectors of the Estate of the Jerusalemites shall pay to the children 

  2. of Hiba, the brother of Abū (I)sḥaq al-Mukārī, 9 1/2 dir.

  3. f‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך