Search Documents

מסננים

324 תוצאות

 1. 301

  מסמך שלטוניENA 1179.29

  Report or petition to a Fatimid caliph or vizier, opening blessings only. Dating: ca. 1100–71. Cuts off after the taqbīl clause. Addressee may be al-Afḍal …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 302

  מסמך שלטוניENA 3901.5

  State petition regarding a Maghribī Jewish trader caught drinking with a Muslim woman and imprisoned. Cuts off right before the request: there arrived from the …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 3. 303

  מסמך שלטוניJRL Gaster ar. 360

  Draft of copy of a petition in Arabic script addressed to al-Malik al-ʿAzīz Sayf al-Islām Ṭughtakīn, the second Ayyubid amir of Yemen (and brother of …

  Recto

  1. الى ديار اليمن
  2. نسخة المنشو[ر](؟) الـ . . . . . . .
  3. ىىسور(؟) يقدم بالمقام الاجل الملك العزيز //[سـ]ـيف الاسلام//
  4. الاوحد المقدم الامير . . . . ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 4. 304

  מכתבT-S Ar.40.187

  Letter of appeal in Arabic script. The writer, Faḍā'il al-ʿŪdī b. Baṣīla (?), had lived for 6 years in Alexandria until he had to come …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 305

  מכתבL-G Glass 15

  Calligraphic letter sent to a notable, possibly the Nagid Mevorakh b. Saadya, asking him to help Natan ha-Kohen, the legal representative of the writer's family, …

  1. . . . . . . . . . . . . . . .]עיה ורעא[ה . . . [אללה
  2. תעאלי יגעל פיך אלברכה וימלא בך מקום
  3. אבותיך יא.[. . . .]חיאך אללה אנני אסאלך אן
  4. תפעל מעי ל[. . ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 306

  מסמך משפטיT-S 8J4.13 + T-S 20.92

  Three unsigned court depositions. Location: Damascus. Dating: July 1094 CE and March 1095 CE. They have to do with properties owned by the Zawbaʿa ("Tempest") …

  A: TS 8 J 4, f. 13 B: TS 20.92

  1. אלגרב מלכה איצא (ומן) אלשרק מלך נהאיה ברת סקר זוגה / חפאט בן
  2. אלחבאל ומן אלשמאל איצא רואק משתרך ופיה אלבאב ואמא אלמרב‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד 3 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 307

  מכתבT-S 10J5.22 + T-S 10J20.8

  Letter from Daniel b. Azarya (in his handwriting). Dating: ca. 1051 CE. He is worried for his status and thinks that people will prefer Yosef …

  1. [ ]יה ותחקקה מעתקד [ ]
  2. [ ו]קת תצלני כתב סיידי אלשיך אבו אסחק
  3. [אברהם ישמרו] אלהינו [בר] דויד זכרו לברכה ממלוה בשכרה ادام الله

  تاييده

  1. משחנה באלדעא ‮…

  4 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 308

  מסמך שלטוניCUL Or.1080 J7

  Petition to the caliph al-Mustansir concerning the schism of 1038–42 between Shelomo b. Yehuda, the gaʾon of Palestine, and a pretender to the gaonate, Natan …

  Verso, upside-down relative to Hebrew text

  1. بِسْم الله الرحمن الرحيم العبيد ينهوا الى الموقف الشريف  زاد الله شرف حالهم وذلك ان لما

  2. جرى على ريسهم‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 309

  מכתבCUL Or.1081 J10

  Letter from Ibrāhīm, in Sunbāṭ, addressed to a Nagid. In Judaeo-Arabic. Requesting assistance for his family in time of need. His family members are all …

  1. עבדהא אברהים אלמקים
  2. בסנבאט
  3. עבד הדרת הנגידות תכון משרתה לנצח ינהי אלי סאמיהא
  4. אנה מקים בסנבאט וענדה אולאד ועאילה
  5. ואלכל מרצא וקד קצרת ידה אן ינפק עליה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 310

  מכתבENA 3754.11

  Petition. Dating: Late 16th or early 17th century, as it involves the well-known rabbi and judge Ḥayyim Kapūsī (1540–1631). The petitioner makes accusations against a …

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه

   ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 11. 311

  מכתבT-S 13J21.3

  Recto: Letter from the teacher Abū Yaʿqūb to an unknown recipient. Written in a good hand and pleasant style. This letter implores the addressee to …

  1. כאדם חצרתה
  2. אלמעלם אבו יעקוב
  3. . . . . . ]ת אלכאלק תעאלי וחצרה
  4. מול]אי אלשיך אלגליל אלהי ישראל
  5. יצלח חאלה ויוסע רזקה ויכפיה
  6. מוונה כל אדם //רע// ויגן עלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 312

  מכתבT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 313

  מסמך שלטוניT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل طا‮…

  1. He pays the poll tax that he is liable for, the annual amount of which is one dīnār, a third and a quarter, and one dirham.

  2. At most times it is ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 14. 314

  מכתבT-S 13J13.16

  Petition to David b. Daniel from a destitute woman with no family and afflicted with a serious illness (leprosy, it seems). Dating: ca. 1090 CE. …

  1. יענך ייי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
  2. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
  3. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע
  4. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת ושם טוב מ‮…

  Recto

  1. "May the Lord answer you in time of trouble, the name of Jacob's God keep you safe" (Psalm 20:2). 
  2. "May He send you help from the sanctuary, ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 315

  מכתבENA 1822a.50

  Letter of request in which the widow of Abu Sa'id b. Shalom, writing to a Nagid, expresses a cry for help on behalf of her …

  1. אלעבדה אלממלוכה
  2. אמראה אבו סעיד בן שלום נע
  3. בש רח
  4. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
  5. השקט ובטח עד עולם
  6. אן אללה תעאלי קד אהל סידנא אלנגיד
  7. ירום הודו ויג‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 16. 316

  מכתבT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תעא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 317

  מכתבT-S 8J15.3

  Petition of a cantor, son of a judge, who is sick and poor, asking God and a Nasi for help (the Nagid Mevorakh per Goitein's …

  1. בשם רחמ
  2. על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה
  3. עד ישקיף ו[ירא ייי] משמים
  4. חסדי יי כי לא תמנו כי לא כלו [רחמו (רחמיו)
  5. שלום שלום מארץ השלום הע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 318

  מכתבCUL Or.1081 J8

  Letter of appeal in the name of an old woman, whose mantle was stolen while she was about to wash it in the Nile, asking …

  1. בש רח
  2. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה והח
  3. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  4. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
  5. אעלם מואלי אלדיאנין נר ואלגמאעה ברוכים
  6. יה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 319

  מכתבT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ‮…

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 320

  מכתבBodl. MS heb. d 66/16

  Recto: Petition to Masliah Gaon from a woman wishing to have a divorce. Probably 1127 CE. Discussed in detail, with translation, in Oded Zinger's dissertation, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. יענך יי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב וג
  3. אעלם חצרה אדונינו גאונינו נזרינו וכתרינו ועטרת ראשינו
  4. מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו ו‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 16 recto
  • 16 verso
  הצגת פרטי מסמך
 21. 321

  מסמך שלטוניBL OR 5552.2–2a

  State document, Fatimid period. Dated: 4 Rajab 523H, which is 23 June 1129 CE. Reporting that two trustworthy witnesses from Alexandria had given testimony, and …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 322

  מכתבT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. (the "mysterious sign")
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. מ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 323

  מכתבT-S 12.575

  Letter on behalf of a Byzantine woman named Rachel, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. The main part of the letter (in Judaeo-Arabic) …

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נזר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 324

  מכתבT-S 10J11.25

  Letter from a penniless woman, the widow of Abū Surrī, to Mevorakh b. Saadya (1094–1111). She begs him to come to her rescue in a …

  1. בש [רח
  2. אעלם חצרה [ס]ידנא אלרייס שר השרים נגיד הנגידים
  3. עוז כל ב[ית יש]ראל יברכו אלהינו וישמרו ויהיה בעזרו
  4. אני אמר[אה] אבו סרי רחמה אללה כנת קד זוגת ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך